Det er en rekke forhold som skal være med i kontrakten som er rene standardformuleringer.

Dette skal med i kontrakten:

 1. Navn på kjøpere og selgere
 2. Salgsobjektet og dens kjøpesum
 3. Andre omkostninger i forbindelse med kjøpet
 4. Hvordan oppgjøret skal skje. Hvor det skal betales, og når det skal betales.
 5. Hvilke heftelser som påhviler eiendommen.
 6. Beskrivelse av tinglysing og sikkerhet i forbindelse med overdragelsen.
 7. Hva som skal følge med eiendommen (tilbehør). Se løsørelisten her.
 8. Om selgers opplysningsplikt.
 9. Om kjøpers undersøkelsesplikt.
 10. Om eiendommens tilstand.
 11. Overtagelsen
 12. Om forsikring av eiendommen frem til overdragelse.
 13. Eventuelle spesielle forhold som avtales.
 14. Hvilke bilag som er vedlegg til kontrakten. Dette kan for eksempel være salgsoppgave, utskrift av grunnboken, reguleringskart, og lignende.
 15. Underskrift.

 

Les mer om boligkjøpskontrakter:

Boligkjøpskontrakten

Dette skal følge boligen

Se også:

Lovdata: Avhendingsloven

Forbrukerrådet: Kjøp og salg av bruktbolig

Forbrukerrådet: Kontrakt kjøp av fast eiendom