Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene steg med 5,3 prosent i 2022 hele landet, sett under ett for alle boligtyper.

Boligprisene steg i alle deler av landet, for alle boligtyper. Prisveksten endte litt over lønnsøkningen.

Prisene steg fra 2,7 til 7,8 prosent rundt om i landet.

Med boligprisutviklingskalkulatoren kan du beregne utviklingen i boligpriser tilbake til 1992.

Utviklingen i boligpriser i 2022

Her har vi sett på hvilken prisendring boliger har hatt det siste året, de siste fem årene, og de siste 10 årene.

Dette er gjort for gjennomsnittet for hele landet, leiligheter, delte boliger, og eneboliger.

Boligprisutvikling alle typer boliger

I det siste året er det Møre & Romsdal og Vestland (ex Bergen) som steg mest med 7,8 prosent. Agder og Rogaland (ex Stavanger) hadde nest den beste prisutviklingen med 7,0 prosent.

Dårligst utvikling har det vært i Akershus (ex Bærum) med en stigning på 2,7 prosent, foran Oslo med Bærum på 4,5 prosent..

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 5,3 % 26,0% 60,5%
Oslo med Bærum 4,5 % 27,7% 85,8%
Stavanger 4,9 % 18,0% 12,4%
Bergen 5,1 % 23,2% 49,9%
Trondheim 6,6 % 23,3% 57,4%
Akershus utenom Bærum 2,7 % 23,7% 77,2%
Vestfold og Telemark, og Viken uten Akershus 5,6 % 34,6% 73,8%
Innlandet 4,5 % 23,8% 60,6%
Agder og Rogaland uten Stavanger 7,0 % 22,2% 26,6%
Møre & Romsdal og Vestland uten Bergen 7,8 % 21,8% 41,1%
Trøndelag uten Trondheim 5,6 % 21,0% 50,0%
Nord-Norge 5,9 % 26,2% 65,4%

Prisutvikling for leiligheter

I 2022 var det høyest prisstigning i Møre & Romsdal og Vestland (ex Bergen) med en stigning på 10,1 prosent. Agder og Rogaland (ex Stavanger) som hadde den nest høyeste prisstigningen med 8,8 prosent.

Dårligst prisutvikling var det i Bergen med 4,3 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 5,5% 25,4% 72,0%
Oslo med Bærum 5,0% 27,0% 89,5%
Stavanger 6,1% 15,1% 8,2%
Bergen 4,3% 20,1% 47,6%
Trondheim 4,8% 18,9% 47,4%
Akershus uten Bærum 4,6% 21,5% 77,6%
Vestfold og Telemark, og Viken uten Akershus 7,3% 33,0% 76,4%
Innlandet 4,6% 25,8% 73,0%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 8,8% 20,4% 23,8%
Møre & Romsdal og Vestland uten Bergen 10,1% 25,6% 47,2%
Trøndelag uten Trondheim 8,3% 27,7% 56,2%
Nord-Norge 5,8% 26,3% 76,0%

Prisutvikling for enebolig

I 2022 var det Trondheim som hadde den beste prisutviklingen med en økning på 8,4 prosent. Nest høyeste stigning var det i Møre& Romsdal og Vestland (ex Bergen) med  på 7,0 prosent.

Her var det Akershus (ex Bærum) som hadde den dårligste prisutviklingen med en stigning på 1,5 prosent.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 5,0% 26,2% 56,0%
Oslo med Bærum 3,1% 28,9% 79,6%
Stavanger 4,1% 19,5% 16,0%
Bergen 5,8% 25,8% 49,6%
Trondheim 8,4% 26,5% 64,7%
Akershus utenom Bærum 1,5% 23,9% 76,9%
Vestfold og Telemark, og Viken uten Akershus 4,8% 35,3% 73,2%
Innlandet 4,6% 23,6% 59,7%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 6,5% 22,2% 26,9%
Møre & Romsdal og Vestland uten Bergen 7,0% 20,2% 38,8%
Trøndelag uten Trondheim 6,4% 21,3% 49,0%
Nord-Norge 6,4% 26,3% 64,0%

Prisutvikling for delt bolig

På delte boliger var det Møre & Romsdal og Vestland (ex Beregn) som hadde den høyeste prisstigningen med 9,6 prosent. Agder og Rogaland (ex Stavanger) hadde den nest høyeste prisstigningen med 7,8 prosent

Dårligst var den i Oslo med Bærum med en stigning på 4,5 prosent.

I noen distrikter har det ikke vært nok omsetninger til at prisutviklingen er tatt med.

Distrikt Siste år Siste 5 år Siste 10 år
Hele landet 5,6% 26,2% 60,5%
Oslo med Bærum 4,5% 27,9% 81,2%
Stavanger 5,0% 16,9% 9,3%
Bergen 5,4% 23,2% 52,3%
Trondheim 6,3% 23,9% 58,5%
Akershus utenom Bærum 4,6% 24,5% 77,1%
Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus 6,7% 33,6% 74,4%
Innlandet * * *
Agder og Rogaland utenom Stavanger 7,8% 22,5% 27,0%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 9,6% 26,1% 46,6%
Trøndelag utenom Trondheim * * *
Nord-Norge * * *

Sjekk boligprisutviklingen med disse kalkulatorene

Det er to kalkulatorer du kan bruke for å se på prisutviklingen:

Med Boligprisutviklings-kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

Med den kvartalsvise boligpriskalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016. Du kan for eksempel se på prisutviklingen fra 2.kvartal 2016 frem til i dag. Den er altså mer for å se i det korte perspektivet.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Slik har boligprisene endret seg de siste årene

Det siste året har prisene steget ganske kraftig. I de tre årene før det steg boligprisene moderat. For de siste fire årene under ett har prisstigningen ligget noe over lønnsøkningen.

År Alle Enebolig Delt Leilighet
1993 0,9 % 0,8 % 0,3 % 2,5 %
1994 13,2 % 10,4 % 15,3 % 17,9 %
1995 7,3 % 8,3 % 7,5 % 4,4 %
1996 9,0 % 7,6 % 8,6 % 13,9 %
1997 11,9 % 9,0 % 12,5 % 17,7 %
1998 11,1 % 7,5 % 12,6 % 16,2 %
1999 11,1 % 7,7 % 11,4 % 16,9 %
2000 15,9 % 11,8 % 15,8 % 20,6 %
2001 6,9 % 7,2 % 6,1 % 7,9 %
2002 5,0 % 2,8 % 5,5 % 8,2 %
2003 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 %
2004 10,2 % 9,7 % 10,1 % 11,7 %
2005 8,3 % 7,6 % 9,6 % 8,9 %
2006 13,7 % 12,4 % 14,3 % 16,2 %
2007 12,6 % 13,2 % 13,5 % 10,2 %
2008 -1,1 % 0,8 % -1,7 % -5,3 %
2009 1,9 % 1,3 % 1,5 % 4,2 %
2010 8,2 % 8,1 % 9,5 % 7,4 %
2011 8,0 % 7,2 % 8,0 % 10,2 %
2012 6,8 % 5,9 % 6,7 % 8,9 %
2013 4,0 % 4,0 % 4,3 % 4,2 %
2014 2,7 % 2,9 % 2,0 % 2,8 %
2015 6,1 % 4,8 % 6,0 % 9,3 %
2016 7,0 % 5,4 % 7,2 % 10,8 %
2017 5,0 % 4,5 % 5,2 % 5,7 %
2018 1,4 % 1,8 % 1,5 % 0,6 %
2019 2,5 % 2,4 % 2,1 % 2,1 %
2020 4,3 % 3,7 % 4,4 % 5,0 %
2021 10,4% 11,2% 10,5% 9,3%
2022 5,3% 5,0% 5,6% 5,5%

Kilde: SSB

 

Se også:

Slik gikk det med boligprisene i 2021

Slik gikk det med boligprisene i 2020

Slik gikk det med boligprisene i 2019

Guide til boligpriser
Se en oversikt over hvilke statistikker over boligpriser du kan se på.

Kvadratmeterpriser på boliger i alle landets kommuner

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå

Boligpriser fra Eiendom Norge

Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært på boliger fra 1993

Slik har hytteprisene utviklet seg

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no