Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisene på leieforhold utviklet seg for hele landet, og andre regioner de siste årene.

Historikken er hentet fra SSB's årlige leiemarkedsundersøkelse. Her er det tatt med utviklinhgen tilbake til 2012.

Guide til leiepriser

Her er det prisstatistikk fra 2023 i følgende regioner:

 • Hele landet
 • Oslo med Bærum
 • Akershus uten Bærum
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Tettsteder med mer en 20.000 innbyggere
 • Tettsteder med mellom 2.000 og 20.000 innbyggere
 • Tettsteder med mellom 200 og 1.999 innbyggere

Dette er igjen delt inn i:

 • 1-rom
 • 2 rom
 • 3 rom
 • 4 rom
 • 5 rom eller mer

Slik har de årlige endringene vært for toroms og treroms leiligheter for hele landet:

Endring
År Toroms Treroms
2013 7,8% 9,6%
2014 3,5% 3,8%
2015 6,3% 5,6%
2016 8,7% 8,5%
2017 3,9% 2,8%
2018 3,4% 3,4%
2019 3,7% 3,5%
2020 2,9% 4,3%
2021 2,3% 1,0%
2022 3,7% 3,8%
2023 7,5% 6,6%

Månedlige leiepriser

Alle tallene er månedlige leiepriser.

Hele landet
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 5 300 6 310 7 370 8 130 9 160
2013 5 850 6 800 8 080 8 760 9 230
2014 5 850 7 040 8 390 8 940 9 450
2015 6 290 7 480 8 860 9 300 9 780
2016 6 830 8 130 9 610 10 480 11 470
2017 7 150 8 450 9 880 10 800 11 740
2018 7 570 8 740 10 220 11 370 12 520
2019 7 890 9 060 10 580 11 710 12 880
2020 7 320 9 320 11 030 12 330 13 790
2021 7 690 9 530 11 140 12 470 13 820
2022 8 050 9 880 11 560 12 990 14 180
2023 8 760 10 620 12 320 13 730 15 290
Oslo og Bærum
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 6 300 8 500 10 750 12 800 15 470
2013 6 810 9 000 11 370 13 530 17 350
2014 6 930 9 320 11 750 13 980 17 150
2015 7 170 9 900 12 460 14 560 16 830
2016 7 740 10 200 12 880 15 150 18 260
2017 8 160 10 710 13 120 15 900 18 410
2018 8 750 11 240 13 500 16 460 20 480
2019 8 930 11 650 14 100 17 150 21 430
2020 8 750 12 080 14 810 18 410 22 270
2021 8 860 12 310 14 920 18 690 23 010
2022 9 660 12 770 15 680 19 370 22 780
2023 10 410 13 850 16 790 20 530 24 990
Akershus uten Bærum
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 * 6 410 7 070 * *
2013 * 6 920 7 980 10 030 *
2014 5 830 7 030 8 520 9 820 *
2015 * 7 550 8 820 10 230 10 500
2016 6 920 8 130 9 350 10 590 11 640
2017 7 240 8 500 9 480 11 110 *
2018 7 380 8 770 10 020 10 860 11 130
2019 8 250 9 300 10 600 11 580 11 810
2020 * 9 510 11 250 12 120 12 760
2021 * 9 730 11 240 12 420 12 820
2022 * 10 290 12 150 13 090 14 680
2023 * 10 850 13 030 13 970 14 560
Bergen
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 5 410 6 710 8 200 10 400 *
2013 6 070 6 830 8 750 11 290 14 030
2014 5 360 7 620 9 300 10 680 14 420
2015 5 830 7 750 9 840 12 160 14 820
2016 6 360 8 460 9 960 12 090 15 010
2017 5 920 8 530 10 340 12 190 15 100
2018 6 760 8 880 10 360 13 240 17 110
2019 7 440 8 860 10 710 13 070 16 410
2020 6 610 9 150 11 310 13 710 18 930
2021 6 150 9 510 11 160 13 770 18 070
2022 6 880 9 620 11 420 13 970 17 050
2023 7 120 10 440 12 410 14 130 *
Trondheim
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 4 800 6 840 8 450 10 720 *
2013 * 7 650 9 110 11 410 *
2014 5 440 7 980 9 600 10 290 *
2015 6 760 8 430 10 360 11 910 *
2016 6 370 8 670 10 420 12 730 16 470
2017 6 990 8 960 10 600 13 330 18 330
2018 7 100 9 070 10 610 13 670 19 870
2019 * 9 360 11 330 13 480 18 130
2020 6 990 9 560 11 560 14 150 20 020
2021 6 810 9 780 12 210 14 210 19 630
2022 7 590 10 160 12 100 15 280 20 240
2023 8 050 10 830 12 590 16 110 21 520
Stavanger
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 * 6 880 9 130 * *
2013 * 8 200 10 470 * *
2014 * 9 130 11 280 * *
2015 * 9 210 10 670 * *
2016 * 8 440 9 560 11 960 *
2017 * 8 160 10 000 9 950 *
2018 * 8 100 10 290 * *
2019 * 8 460 10 500 12 030 *
2020 * 8 740 10 780 12 390 *
2021 * 8 870 10 730 11 790 *
2022 * 9 060 11 220 * *
2023 * 10 280 11 370 * *
Tettsteder med mer en 20.000 innbyggere
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 4 760 5 650 6 710 8 100 10 520
2013 .. 6 070 7 400 8 490 10 140
2014 4 880 6 320 7 600 8 940 9 690
2015 5 760 6 550 8 250 8 760 10 760
2016 5 970 7 020 8 180 9 010 9 640
2017 6 140 7 180 8 470 9 350 11 530
2018 6 320 7 430 8 970 10 490 11 540
2019 6 280 7 820 9 170 10 260 12 130
2020 6 380 7 960 9 540 10 790 13 100
2021 6 450 8 100 9 600 10 990 12 740
2022 6 520 8 470 9 990 11 440 13 720
2023 7 270 8 970 10 460 12 060 14 190
Tettsteder med mellom 2.000 og 20.000 innbyggere
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 4 410 4 890 5 780 6 780 7 850
2013 * 5 350 6 460 7 160 7 730
2014 4 610 5 650 6 780 7 460 7 820
2015 * 5 990 7 090 7 860 8 340
2016 4 980 6 130 7 200 7 930 8 940
2017 5 490 6 440 7 470 7 900 8 700
2018 5 540 6 620 7 860 8 180 8 780
2019 5 900 6 710 7 850 8 760 9 550
2020 4 970 6 960 7 960 9 080 9 710
2021 * 7 100 8 420 9 250 10 430
2022 5 370 7 390 8 510 9 470 10 550
2023 * 7 680 9 060 10 410 11 200
Tettsteder med mellom 200 og 1.999 innbyggere
År 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom eller flere
2012 * 4 530 4 770 5 230 6 200
2013 * 4 960 5 570 5 940 6 280
2014 * 4 670 5 600 6 080 6 580
2015 * 5 400 5 870 6 200 6 780
2016 * 5 400 6 070 6 130 6 750
2017 * 5 630 6 320 6 500 6 710
2018 * 5 600 6 510 6 870 7 320
2019 * 5 880 6 850 7 190 7 690
2020 * 5 890 7 100 7 320 7 930
2021 * 6 100 6 920 7 350 7 990
2022 * 6 200 7 030 7 880 8 510
2023 * 6 840 7 650 8 070 8 870

Kilde SSB

 

Se også:

Guide til leiepriser

Guide til boligpriser

Kalkulatorer:

Slik bestemmes leieprisen
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.