Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Grunnlaget for strømstøtten er spotprisen i de 5 prissonene. Hvis spotprisen er over 70 øre per kWh ex mva, vil det gis strømstøtte.

Strømstøtten gis når strømprisen er over 70 øre (87,50 ink mva) per kWh. Det har kommet et nytt et nytt grunnlag for strømstøtte fra 1.september. Inntil da har grunnlaget vært gjennomsnittet for hele måneden.

Fra 1.september vil den beregnes time for time. Når det regnes time for time vil de fleste få en høyere dekning enn den eksisterende strømstøtten. De fleste bruker mest strøm når timesprisene per døgn er på det høyeste, og da gikk støtten i praksis ned.

Etter de nye reglene vil strømstøtten vil gå opp for flertallet siden man bruker mer strøm når timesprisene er høyere enn gjennomsnittet for en dag. Du kan derfor få strømstøtte for eksempel bare én time om dagen.

Det betyr at strømstøtten blir helt indididuelt beregnet. Selv om timesgrunnlagene er likt, vil forbruket i de timene være forskjellig. Et felles tall for strømstøtten i de forskjellige sonene er det derfor umulig å gi. .

Strømstøtten

I 2023 er strømstøtten 90 prosent fra januar til og med mars. I april og mai var den 80 prosent. Fra juni og ut året vil den igjen være på 90 prosent. Det er også vedtatt at strømstøtten på 90 prosent skal vare ut 2024.

Husholdningene vil få strømstøtte med et forbruk på opp til 5.000 kWh per måned. Hvis spotprisen på strøm er over 70 øre per kWh ex mva (87,50 øre per kWh ink mva), vil staten kompensere for 80/90 prosent av dette.

Dette vil skje ved at selskapet som sender deg regningen vil ta hensyn til at staten dekker 80/90 prosent ut over 70 øre per kWh (eks mva).

Ordningen gjelder også for borettslag og sameier, slik også de med leiligheter får strømstøtte. Ordningen gjelder ikke for fritidsboliger.

Det spiller ingen rolle hva slags strømavtale du har. Selv om støttebeløpet blir regnet ut fra spotprisen vil det gis kompensasjon til de andre som har andre typer avtaler. Hvis støttebeløpet er 40 øre, vil også de som har en fastprisavtale som ligger under 70 øre per kWh (eks mva) få den samme støtten. Det samme gjelder for avtaletypen standard variabel.

I 2023 vil elavgiften være 9,16 øre per kWh i de tre første månedene. For de resterende vil den være på 15,84 øre per kWh.

Prissoner

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte. I det senere har prisene vært vesentlig høyere i Sør-Norge. Det betyr at noen områder får mye høyere støttebeløp enn andre regioner. I de to nordligste prissonene har prisene ligget langt under 70 øre, slik at det ikke gis noe strømstøtte der.

Grunnlaget for strømstøtten

Tidligere var det er den gjennomsnittlige månedlige spotprisen i hver av de fem sonene som danner grunnlaget for støtten. I den gjennomsnittlige spotprisen teller hver time i måneden like mye. Etter de nye reglene vil du altså få strømstøtten beregnet per time. Du kan derfor få strømstøtte selv om den gjennomsnittlige prisen ligger langt under nivået som er støtteberettiget. For eksempel vil du kunne få støtte for 50 timer som har ligger over det støtteberettigede nivået.

Når du selv bruker strømmen er det nå vanlig at den blir timesmålt. I gjennomsnitt vil det være slik at dag er dyrere enn natt. Morgenen og ettermiddagen vil også i gjennomsnitt være dyrere enn resten av dagen.

Dette betyr at du kan ha en strømpris som ligger over grunnlaget som gjelder. Det kan derfor være at du i praksis ikke får en strømstøtte som ligger på 80/90 prosent ut over 70 øre per kWh. Men her vil det være betydelige forskjeller mellom de forskjellige strømkundene. For eksempel vil folk med elbil med stort ladebehov som lader om natten kunne få en høyere støtte. De som bruker mest strøm på de dyreste tidspunktene vil kunne få en god del lavere støtte enn 80 prosenten.

Her kan du se hvor høy strømstøtten har vært per måned i 2022 og 2023, for alle de fem prissonene i Norge.

Strømstøttekalkulatoren

Her kan du selv beregne hvor mye du vil få i støtte.

Først legger du inn om støttenivået skal være 80 prosent eller på 90 prosent. Deretter det månedlige strømforbruket ditt i måneden.

Legg så inn den månedlige gjennomsnittlige spotprisen i den prissonen du befinner deg i. Dette kan for eksempel være hva den var i forrige måned, eller hva du tror den blir i denne måneden.

Du kan velge om du legger inn spotprisen eksklusive eller inklusive mva.

Strømstøtten i kroner:

Her ser du hva strømprisen blir når den gjennomsnittlige spotprisen legges til grunn. Denne oppgis både ex og ink mva.

Deretter hva strømstøtten blir ink mva.

Strømstøtten i kWh:

Kalkulatoren oppgir prisen både ex og ink mva. Til slutt hva strømstøtten blir ink mva.

Dette betaler du totalt for strømmen

Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler for strømmen når også nettleie og eventuelt påslag legges til.

Først legger du inn den eksakte strømprisen du betaler. Selv om du har spotprisavtale betaler du ikke eksakt det samme som den gjennomsnittlige spotprisen. Siden du ikke bruker eksakt den samme strømmen i alle timene i måneden vil det bli et større eller mindre avvik. Du kan også ha andre typer avtaler som fastpris, eller standard variabel

Her legger du inn forutsetningene for et eventuelt påslag, og nettleie.

Kalkulatoren beregner da hva du betaler i kroner der strømstøtten er tatt hensyn til. Det samme regnestykket vises også i øre per kWh.

Strømstøttekalkulator
 
Strømstøtte (regn på 80 eller 90%)  
Månedlig forbruk i kWh  
Gjennomsnittlig mnd spotpris i øre   
Er månedspris lagt inn inklusive mva?
 
Strømstøtten i kroner:    
Månedlig kostnad strøm ex mva  
Månedlig kostnad strøm ink mva  
Strømstøtte ink mva  
Støtten i øre per kWh:  
Månedlig pris per kWh ex mva  
Månedlig pris per kWh ink mva  
Strømstøtte ink mva  
     
Dette betaler du totalt for strømmen
Forutsetningene:    
Pris du reelt betaler for strøm (i kWh) ink mva  
Påslag på spotpris:    
Fast beløp per måned  
Påslag i øre per kWh ink mva  
Nettleie:    
Fastpris per mnd  
Pris per kWh  
Dette betaler du i kroner:  
Pris strøm  
Påslag på spotpris ink mva  
Nettleie  
Strømstøtte  
Netto kostnad for strøm  
Dette betaler du i kWh:  
Reell pris per kWh du betaler  
Påslag spotpris  
Nettleie  
Strømstøtte  
Netto pris per kWh  

Noen eksempler på hva strømstøtten blir

Under ser du eksempler på hva strømstøtten blir med tre nivåer på strømforbruker, og tre nivåer på spotprisen. Prisen på strømmen er inklusive mva.

Støtte med 80 prosent:

Hvis du for eksempel bruker 2.500 kWh per mnd, vil du slippe å betale 1.400 kroner (ved en pris på 175 øre).

kWh/øre 125 øre 175 øre 250 øre
1000 kWh 240 560 1 040
2500 kWh 600 1 400 2 600
4000 kWh 960 2 240 4 160

Støtte med 90 prosent:

Dette er støtten du vil få fikk med 90 prosent utover 70 øre/87,50 øre ink mva.

kWh/øre 125 øre 175 øre 250 øre
1000 kWh 270 630 1 170
2500 kWh 675 1 575 2 925
4000 kWh 1 080 2 520 4 680

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Guide til kjøp av strøm

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Typer strømavtaler

Guide til nettleie

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Kalkulatorer for strømsparing

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.