Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene steg med 3,9 prosent i 2020 hele landet, sett under ett for alle boligtyper.

Boligprisene steg i alle deler av landet, for alle boligtyper. Priveksten endte et par prosentpoeng over lønnsøkningen.

Boligprisene har en høyere stigningstakt på slutten av året enn den gjennomsnittlig prisutviklingen det siste året. Ser vi fra 4. kvartal 2019 mot 4. kvartal 2020 har prisene steget med 7,1 prosent. Ser vi på gjennomsnittlige priser mellom 2019 og 2020 har de altså steget med 3,9 prosent.

For 2021 er spådommene at

Utviklingen i boligpriser i 2020

Her har vi sett på hvilken prisendring boliger har hatt det siste året, de siste fem årene, og de siste 10 årene.

Dette er gjort for gjennomsnitt for hele landet, leiligheter, og eneboliger.

Boligprisutvikling alle typer boliger

I det siste året er det Vestfold, Telemark, Viken uten Akershus som har hatt den beste prisutviklingen med 5,8 prosent stigning. Beregn hadde den nest høyeste prisstigningen med 5,2 prosent.

Dårligst utvikling har det vært på i Møre og Romsdal, Vestland uten Bergen med en stigning på 2,0 prosent.

Distrikt 2020 5 år 10 år
Hele landet 3,9% 13,4% 47,0%
Oslo med Bærum 4,1% 17,6% 71,7%
Stavanger 4,0% 8,1% 5,7%
Bergen 5,2% 10,0% 39,8%
Trondheim 3,7% 8,1% 44,6%
Akershus utenom Bærum 4,0% 18,1% 64,9%
Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus 5,8% 19,0% 55,8%
Innlandet 2,9% 15,6% 46,7%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 2,7% 5,3% 13,1%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 2,0% 5,6% 26,5%
Trøndelag utenom Trondheim 4,0% 8,1% 40,8%
Nord-Norge 3,0% 13,0% 53,2%

Prisutvikling for leiligheter

Det var høyest prisstigning i Oslo med Bærum i 2020 med en stigning på 6,0 prosent. Møre og Romsdal, Vestland utenom Bergen hadde den nest høyeste prisstigningen med 5,6 prosent.

Dårligst prisutvikling var det i Agder og Rogaland utenom Stavanger med 1,9 prosent.

Distrikt 2020 5 år 10 år
Hele landet 4,9% 15,0% 62,5%
Oslo med Bærum 6,0% 16,9% 80,2%
Stavanger 3,0% 5,6% 3,7%
Bergen 4,5% 9,8% 40,4%
Trondheim 2,7% 7,1% 41,8%
Akershus utenom Bærum 2,8% 17,7% 68,4%
Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus 4,4% 19,5% 62,6%
Innlandet 3,5% 22,6% 64,5%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,9% 4,5% 12,6%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 5,6% 10,5% 32,7%
Trøndelag utenom Trondheim 2,3% 11,9% 44,8%
Nord-Norge 3,8% 16,7% 65,5%

Prisutvikling for enebolig

I 2020 var det Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus som hadde den beste prisutviklingen med en økning på 6,5 prosent. Tett fulgt av Bergen med en stigning på 6,4 prosent.

Her var det Oslo med Bærum, og Møre og Romsdal, Vestland utenom Bergen som hadde den dårligste prisutviklingen med 0,7 prosent stigning.

Distrikt 2020 5 år 10 år
Hele landet 3,4% 12,6% 41,0%
Oslo med Bærum 0,7% 38,9% 59,6%
Stavanger 4,7% -7,0% 7,5%
Bergen 6,4% 15,6% 40,5%
Trondheim 4,2% 23,7% 46,0%
Akershus utenom Bærum 3,4% 36,6% 63,6%
Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus 6,5% 27,9% 54,5%
Innlandet 3,3% 27,3% 44,5%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 2,5% 1,9% 13,5%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 0,7% 11,8% 23,7%
Trøndelag utenom Trondheim 3,9% 17,3% 40,2%
Nord-Norge 1,9% 26,3% 50,2%

Prisutvikling for delt bolig

På delte boliger var det Akershus uten Bærum som hadde den høyeste prisstigningen med 5,8 prosent.

Dårligst var den i Oslo og Bærum med en stigning på 3,1 prosent.

I noen distrikter har det ikke vært nok omsetninger til at prisutviklingen er tatt med.

Distrikt 2020 5 år 10 år
Hele landet 4,2% 13,6% 46,5%
Oslo med Bærum 3,1% 17,8% 63,1%
Stavanger 3,5% 8,3% 4,2%
Bergen 4,6% 8,2% 37,4%
Trondheim 4,3% 8,8% 44,8%
Akershus utenom Bærum 5,8% 19,5% 65,6%
Vestfold og Telemark, Viken uten Akershus 4,7% 17,3% 56,8%
Innlandet * * *
Agder og Rogaland utenom Stavanger 4,0% 4,9% 12,5%
Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen 4,7% 8,5% 34,4%
Trøndelag utenom Trondheim * * *
Nord-Norge * * *

Sjekk boligprisutviklingen med disse kalkulatorene

Det er to kalkulatorer du kan bruke for å se på prisutviklingen:

Med Boligprisutviklings-kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

Med den kvartalsvise boligpriskalkulatoren  kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013. Du kan for eksempel se på prisutviklingen fra 2.kvartal 2015 frem til i dag. Den er altså mer for å se i det korte perspektivet.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Slik har boligprisene endret seg de siste årene

I begge de tre siste årene har boligprisene steget moderat, men med en stigende tendens. For de siste tre årene under ett har prisstigningen vært omtrent som lønnsøkningene.

År Alle Enebolig Delt Leilighet
1993 0,9 % 0,8 % 0,3 % 2,5 %
1994 13,2 % 10,4 % 15,3 % 17,9 %
1995 7,3 % 8,3 % 7,5 % 4,4 %
1996 9,0 % 7,6 % 8,6 % 13,9 %
1997 11,9 % 9,0 % 12,5 % 17,7 %
1998 11,1 % 7,5 % 12,6 % 16,2 %
1999 11,1 % 7,7 % 11,4 % 16,9 %
2000 15,9 % 11,8 % 15,8 % 20,6 %
2001 6,9 % 7,2 % 6,1 % 7,9 %
2002 5,0 % 2,8 % 5,5 % 8,2 %
2003 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 %
2004 10,2 % 9,7 % 10,1 % 11,7 %
2005 8,3 % 7,6 % 9,6 % 8,9 %
2006 13,7 % 12,4 % 14,3 % 16,2 %
2007 12,6 % 13,2 % 13,5 % 10,2 %
2008 -1,1 % 0,8 % -1,7 % -5,3 %
2009 1,9 % 1,3 % 1,5 % 4,2 %
2010 8,2 % 8,1 % 9,5 % 7,4 %
2011 8,0 % 7,2 % 8,0 % 10,2 %
2012 6,8 % 5,9 % 6,7 % 8,9 %
2013 4,0 % 4,0 % 4,3 % 4,2 %
2014 2,7 % 2,9 % 2,0 % 2,8 %
2015 6,1 % 4,8 % 6,0 % 9,3 %
2016 7,0 % 5,4 % 7,2 % 10,8 %
2017 5,0 % 4,5 % 5,2 % 5,7 %
2018 1,4 % 1,8 % 1,5 % 0,6 %
2019 2,5 % 2,4 % 2,1 % 2,1 %
2020 3,9 % 3,4 % 4,2 % 4,9 %

Kilde: SSB

 

Se også:

Slik gikk det med boligprisene i 2019

Slik gikk det med boligprisene i 2021

Guide til boligpriser
Se en oversikt over hvilke statistikker over boligpriser du kan se på.

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært på boliger fra 1993

Hyttepriser

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no