Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekklisten er delt inn i tre - om hytta, om området, og om økonomi.

Det er en rekke ting som bør sjekkes ved hyttekjøp, både før visning og på visning.

Først må du/dere må avgjøre hva som er viktigst for dere. For eksempel om det er bademuligheter, fint turterreng, eller gjerne begge deler.

Hvis du ikke er sikker på hvilket område du vil kjøpe vil det ofte lønne seg å leie i dette området først. Da er det enklere å se om det er dette området som passer dere best.

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Området

Dette er de viktigste sjekkpunktene som handler om området det hytta ligger.

Bredbånd
Hvordan er dekningen for mobilnettet der hvor hytta ligger. Er det lagt inn bredbånd i hytta.

Sommeraktiviteter
Hvilke muligheter for sommeraktiviteter er det i nærområdet.

Vinteraktiviteter
Hvilke muligheter for vinteraktiviteter er det i nærområdet.

Bademuligheter
Hvilke bademuligheter i nærheten.

Butikker/restauranter
Hvor langt er det til butikker, spesielt matbutikk. Er det for eksempel cafe eller restaurant i nærheten.

Andre tilbud i området
Hvilke andre tilbud finner i nærområdet.

Veiene
Hvordan er veiene - er det et veilag i området som står bak avtalen om brøyting. Sjekk hvordan veien blir vedlikeholdt både på sommer og vinter.

Økonomi

Prisnivået
Finn ut hva som er prisnivået i det området du vil kjøpe.

Eiendomsskatt
Det er store forskjeller på hva du må betale i eiendomsskatt. Dette blir oppgitt i prospektet.

Kommunale avgifter
Også her er det store forskjeller i nivået. De kommunale avgiftene blir oppgitt i prospektet.

Strøm/energi
Hva er strømforbruket på hytta. Dette skal være oppgitt i prospektet. Sjekk også vedforbruket siden dette henger sammen med strømforbruket.

Selve hytta

Last ned informasjon på forhånd, og les grundig gjennom salgsoppgaven og taksten. Husk at arkene uten bilder alltid er de viktigste. Nyere hytter ligger oftest i større hyttefelt. Her vil den tekniske kvaliteten ofte være grei. Men sjekk planene i området. Skal det bygges flere hytter, og hva vil det eventuelt gjøre med trafikken i området?

Sjekk også muligheter for å bygge på eller endre fasade når du er på visning på en hytte. Noen kommuner er ganske strenge, og krever søknader for det aller meste. Dette gjelder særlig for hytter som ligger helt oppunder tregrensen – der det kanskje ikke bygges i våre dager.

Sjekkpunkter ved hyttejakten ved sjøen

Taket
Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt (for eksempel med mobilen) for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut? Hvor gammel er papp/sten på taket? Levetiden er rundt 30-40 år.

Gulvet
Sjekk om det er skjevheter i gulvet, og/eller om det er dårlig fundamentering. Om det er skjevt kan du for eksempel sjekke med en klinkekule el. Er det spor etter vannskader?. Synlige riper i gulvet?

Kjeller/krypkjeller
Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytta – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut.

Bad
Bad er svært dyrt, så her er det viktig at ting er i orden. Sjekk om membranen og sluket er tilfredsstillende. Sjekk om flisene har sprekker, og om arbeidet generelt er gjort bra nok. Renner vannet riktig mot sluket?

Utvendig panel og vinduer
Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Er de lette å åpne? Sjekk panelen, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

Vann og kloakk
Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan blir dyrt! Dersom privat avløpsvann. Er anlegget godkjent av kommunen?

Strøm
Sjekk sikringsskapet, kontakter, ledninger, og hvor gammelt el-anlegget er. Er det satt inn automatsikringer og jordfeilbryter. Sjekk også om det er tilstrekkelig med kontakterr i de forskjellige rommene.

Regler for hva som er lov med hytta
Hva er det lov å gjøre med hytta i det aktuelle området. Hvis det ikke er strøm, vann eller koakk, er detlov å legge inn dette? Hvilke regler gjelder for andre ombygging eller påbygging av hytta.

Området rundt
Hva er planene for området rundt? Er det planlagt bygget flere hytter i området. Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Tomten
Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng.

Tinglyste rettigheter for vei og parkering
Vei og parkering i hytteområder kan ofte være avhengig av rettigheter over andres eiendom. Og det er gjerne ved en eiendomsoverdragelse det oppdages at tidligere hyttekjøpere bruk har skjedd uhjemlet. Dermed er rabalderet i gang. Du bør derfor be om dokumentasjon på at rettigheter til både adkomst og parkering er tinglyst på hytta.

Peis og pipeløp
Hvem murte peisen? I en del eldre hytter er det ikke uvanlig at peis og pipe ble murt av de som bygde hytta. Sjekk med selgeren om brannvesenet hadde noen merknader på siste inspeksjon. Foring av pipen koster noen tusenlapper pr meter.

Festetomt
Dersom hytta står på festetomt, bør du sjekke hvilke reguleringer som er gjort, om det er lenge til neste regulering og når kontrakten utløper.

Grunnforhold
Ofte er hytter bygget på løs grunn, for eksempel morenemasser. Dersom dreneringen eller grunnarbeidene ikke er gode nok, kan hyttas vekt få grunnen til å sige. Som regel er slik sig ujevne og gjør hytta skjev. Sjekk derfor om alle dørene lar seg enkelt lukke uten knirk.

Trær
Har du som hytteeier rett til å rydde bort trær. Det kan være restriksjoner på hva det er lov til.

Solforhold
Hvordan er solforholdene. Ligger terrassen slik til at du får sol på den store deler av dagen.

 

Se også:

Skattegunstig å leie ut hytta

Skatt ved gevinst/tap ved salg av hytte

Hytteutleie

Hyttepriser

Hyttekalkulatorer:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.