Når du skal finne det billigste strømavtalen på spot er det ikke bare å velge den som tilsynelatende er billigst.

Det er ikke så lett å finne de beste avtalene på strøm. Smarte Penger har gjort det slik at vi skiller mellom kampanjer som bare er åpne for nye kunder, og avtalene som er åpne for både eksisterende og nye kunder.

Her finner du spotprisoversikten på strømavtaler.

Kampanjeprodukter strøm

Alle disse avtalene er altså bare åpne for nye kunder. Disse har vi ikke tatt med i spotprisoversikten, siden de uansett bare er kortsiktige avtaler.

På noen står det at de gjelder i 1 måned. På mange andre står det ikke noe, men det er helt opplagt at strømtilbyderen vil gjøre alt for å få deg over på en mye dyrere avtale.

Agva og Telinet (som er eid av Agva) står for det største antallet av denne typen avtaler. Alle andre avtaler som er åpne for både gamle og nye kunder er alle er blant de dyreste.

Påslag
Strømprodukt øre kwh Kr mnd Vilkår
Agva Vinterkampanje -10,0 0 Kampanjeperioden er 1 måned, deretter fortsetter du på Agva Spotpris.
Agva Spot F -7,0 0 Faktureres månedlig – forskuddsvis. Prisene kan justeres med 2 ukers varsel.
Agva Spot NP -18,5 0 Prisene kan justeres med 2 ukers varsel.
Akraft Spot -18,5 0 Krever efaktura og avtalegiro.
GE Tilbudsspot -10,5 0 Avtalen betinger både avtalegiro og eFaktura/epostfaktura
GE Velkomstspot -3,0 0 Avtalen betinger både avtalegiro og eFaktura/epostfaktura
Marked Online -18,5 0 Krever efaktura og avtalegiro. Kampanjen har en varighet på 1 måned.
Marked -30,0 0 Har 1 måneds varighet. Avtalen går over til Spotpris med påslag 9,25 øre/ kWh og et månedlig fastledd på 39 kr per måler
NordlysEnergi Innkjøpspris Garanti Web 0,0 0 Etter 6 mnd blir kunder overført til avtalen "Innkjøpspris Garanti"
Norgesenergi gul kampanje -15,0 108 Pris varer I 30 dager. Etter 30 dager betaler du spotpris. Avtalen har 9 måneder binding og Fornøydhetsgaranti. Bytter du innen 9 måneder vil det medføre et gebyr på 500 kroner. Fastbeløpet og påslag utgjør kr 391 i bindingsperioden ved gjennomsnittlig forbruk.
Rauma Energi Spot Trollveggen -2,0 0 Produktets levetid er en måned. Etter det trer avtalen Spot 2 i kraft.
Svorka WebSpot 19 0,0 0 Kampanjeprisen gjelder i 6 mnd. fra oppstart. Pris etter endt kampanjeperiode:
Kr 29,- i mnd. i fastbeløp // 5,95 øre/kWh i påslag
SpotOn Skarverennet 0,0 0 Har 1 måneds varighet. Etter endt tilbudsperiode overføres du automatisk til vår gunstige strømavtale SpotOn Innkjøpspris.
Telinet Spot-NP -18,5 0 Prisene kan justeres med 2 ukers varsel.

Betal aldri på forskudd

Nå er det få avtaler som har forskuddsvis betaling av strøm. Det er absolutt ikke å anbefale å gå inn på en slik avtale. Du risikerer at selskapet går konkurs (har skjedd) og at du dermed taper det forskuddsbetalte beløpet. I tillegg risikerer du gjerne mye rot med beregningen av forskuddsbeløpet. 

I spotoversikten er det to selskaper som tar forskuddsbetalt på noen avtaler. Dette er Agva Kraft og Telinet Energi.

Om spotpriser

Det vil alltid være ditt totalforbruk av strøm som er avgjørende for hvor lønnsomt det er å bytte strømleverandør. Du kan inngå forskjellige avtaler om levering av strøm. Les mer om dette her: Hva slags strømavtale skal du velge?

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Fem soner

Landet er delt inn i fem elspotsoner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotpris som er prisgrunnlaget ditt. Slik er inndelingen:

NO1: Østlandet
NO2: Sørlandet
NO3: Midt-Norge og Nordvestlandet
NO4: Nord-Norge
NO5: Sør-Vestlandet

Flere strømkomponenter

Alle de andre kostnadselementene i strømregningen er gitt. Hvis du ønsker å se hva den totale strømprisen blir, kan du bruke strømkalkulatoren. Den viser deg hvordan den totale strømprisen er oppbygd, og hvor mye du må betale totalt per år.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Skifte av strømleverandør

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger