Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har kvadratmeterprisene utviklet seg siden 2002 på selveierboliger og borettslagsleiligheter.

Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM).

Her har vi tatt med prisutviklingen for selveierboliger og blokkleiligheter. I denne statistikken er disse atskilt.

Se også prisene per kvadratmeter i alle landets kommunener.

Kvadratmeterprisene på selveierboliger

Tabellen viser prisene per kvadratmeter for eneboliger, småhus (rekkehus), og leiligheter.

År Eneboliger Småhus Blokk
2023 30 056 40 418 66 663
2022 30 328 40 281 65 506
2021 29 167 38 141 62 085
2020 26 449 35 169 57 328
2019 25 691 34 290 55 210
2018 24 917 33 252 53 404
2017 24 550 32 796 52 755
2016 23 368 30 873 49 647
2015 22 068 29 266 45 724
2014 21 138 27 687 42 094
2013 20 780 27 648 41 506
2012 19 976 26 219 40 059
2011 19 028 24 767 37 197
2010 17 930 22 907 34 067
2009 16 847 21 143 31 326
2008 16 456 20 483 30 607
2007 16 643 21 005 32 553
2006 14 917 18 607 29 864
2005 13 302 16 343 25 924
2004 12 392 14 995 23 323
2003 11 352 13 706 20 969
2002 11 268 13 535 20 451

Prosentvis prisending på selveierboliger

År Eneboliger Småhus Blokk
2023 -0,9% 0,3% 1,8%
2022 4,0% 5,6% 5,5%
2021 10,3% 8,5% 8,3%
2020 3,0% 2,6% 3,8%
2019 3,1% 3,1% 3,4%
2018 1,5% 1,4% 1,2%
2017 5,1% 6,2% 6,3%
2016 5,9% 5,5% 8,6%
2015 4,4% 5,7% 8,6%
2014 1,7% 0,1% 1,4%
2013 4,0% 5,5% 3,6%
2012 5,0% 5,9% 7,7%
2011 6,1% 8,1% 9,2%
2010 6,4% 8,3% 8,7%
2009 2,4% 3,2% 2,3%
2008 -1,1% -2,5% -6,0%
2007 11,6% 12,9% 9,0%
2006 12,1% 13,9% 15,2%
2005 7,3% 9,0% 11,2%
2004 9,2% 9,4% 11,2%
2003 0,7% 1,3% 2,5%

Kvadratmeterprisene på borettslagsboliger

Prisene på borettslagsleiligheter er ikke direkte sammenlignbare med selveierleiligheter. Blant annet fordi det er forskjell på hvor de er plassert.

År Småhus Blokk
2923 37 573 62 431
2022 38 813 61 543
2021 36 060 58 249
2020 32 706 53 627
2019 31 910 50 916
2018 31 777 48 588
2017 31 342 48 179
2016 29 495 45 412
2015 27 892 41 325
2014 26 459 37 455
2013 26 407 36 706
2012 25 154 34 998
2011 23 899 32 043
2010 22 090 29 163
2009 19 755 26 705
2008 21 947 24 697
2007 21 839 25 625
2006 18 723 23 102
2005 16 644 19 917
2004 14 484 18 092
2003 13 239 16 281
2002 12 962 16 062

Prosentvis prisending på borettslagsboliger

År Småhus Blokk
2023 -3,2% 1,4%
2022 7,6% 5,7%
2021 10,3% 8,6%
2020 2,5% 5,3%
2019 0,4% 4,8%
2018 1,4% 0,8%
2017 6,3% 6,1%
2016 5,7% 9,9%
2015 5,4% 10,3%
2014 0,2% 2,0%
2013 5,0% 4,9%
2012 5,3% 9,2%
2011 8,2% 9,9%
2010 11,8% 9,2%
2009 -10,0% 8,1%
2008 0,5% -3,6%
2007 16,6% 10,9%
2006 12,5% 16,0%
2005 14,9% 10,1%
2004 9,4% 11,1%
2003 2,1% 1,4%

 

Se også:

Guide til boligpriser
Se en oversikt over hvilke statistikker over boligpriser du kan se på.

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå

Boligpriser fra Eiendom Norge

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Se prisutviklingen fra 2006 til i dag i de forskjellige distriktene.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært på boliger fra 1993

Slik har hytteprisene utviklet seg

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne:

Kilden for statistikken finner du på SSB.no