Mange organisasjoner og foreninger har fremforhandlet avtaler på strøm.

Det er veldig mange organisasjoner som har fremforhandlet strømavtaler for sine medlemmer. Mange av kunne med hell latt være. 

For de fleste avtalene er dette bare å villede medlemmene. Det er enkelt å finne avtaler som er mye billigere enn de fleste medlemsavtalene.

Det er medlemsavtaler på både spotpris og standard variabel. Spotprisavtaler er klart å foretrekke.

Dårlige medlemsavtaler på standard variabel blir dobbelt dårlige. Avtaler av denne typen er slett ikke å anbefale. Da er det bedre å bruke Spotpris. Avtaler med Standard Variabel har i gjennomsnitt ligget langt over det som spotprisavtaler har ligget på. I de siste 20 årene har ikke Standard variabel noen år ligget under spotprisavtaler, og forskjellen har vært sterkt økende de siste årene. De sistnevnte har vi ikke tatt med noen oversikt over siden de er helt uinteressante.

Oversikt over spotprisavtaler

Prisen som er satt opp i tabellen under er prisene for 25.000 kwh per år, utover selve spotprisen. Øverst ser du prisene på den billigste avtalen for strømselskaper som har fordelsavtaler. I den nedre delen avtalene med de forskjellige organisasjonene.

Listen er alfabetisk sortert.

I avtalen som er benevnt med Boligbyggelag er det flere boligbyggelag som er med. Denne har et kronepåslag på 585 kroner per år. Det gis også 2 prosent i bonus på strømkostnaden. Denne er forutsatt å bli på 200 kroner i året, slik at årsprisen blir 385 kroner.

Disse er med: Arendal BBL, Larvik BBL, Møre og Romsdal BBL, Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag, Ringbo, Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag, Skien BBL, Sunndal, USBL, Vansjø BBL.

Så er det et hopp opp til fra YS, og deretter strømavtalene fra OBOS, Huseiernes Landsforbund, og Coop.

Se også oversikten over spotprisavtaler.

Organisasjon Leverandør Sum påslag øre per kwh Krone-påslag
Bondelaget/Agrol Fjordkraft 853 2,81 150
Bate Lyse 1 593 5,30 468
BOB Fjordkraft 1 186 3,83 228
Boligbyggelag Polarkraft 385 0,00 585
BoligMentoren Fjordkraft 1 536 4,99 288
Bonord Ishavskraft 1 416 4,75 228
Bori Ustekveikja 1 531 4,25 468
Coop LOS 971 3,45 108
Econa Fjordkraft 1 476 4,99 228
Halden BBL Fortum 2 028 7,20 228
Huseiernes Landsforbund Glitre Energi 850 2,80 150
Hørselhemmedes Landsforbund Fjordkraft 1 536 4,99 288
Kongsberg BBL Glitre Energi 1 919 6,38 324
Kongsvinger BBL Fjordkraft 1 536 4,99 288
LO Fjordkraft 1 138 3,83 180
Motorførernes Avholdsforbund Skandia Energi 1 438 4,60 288
NAF Fortum 1 430 5,00 180
Naturviterne Fjordkraft 1 476 4,99 228
Nedre Buskerud BBL Innkjøpspris Glitre Energi 1 919 6,38 324
Nedre Buskerud BBL Webspot Glitre Energi 1 363 4,85 150
Norges Handicapforbund Fjordkraft 1 536 4,99 288
Norges Jeger og Fiskeforbund Svorka 1 586 4,95 348
Norges Farmaceutiske Forening Fjordkraft 1 476 4,99 228
Norsk Bobilforening Fjordkraft 1 536 4,99 288
Norsk Fysioterapiforbund Fjordkraft 1 186 3,83 228
Norsk Musikkråd Svorka 1 586 4,95 348
OBOS Fortum 834 3,00 84
Politiets Fellesforbund Gudbrandsdal Energi 985 2,50 360
Porsgrunn Boligbyggelag Fjordkraft 1 786 5,99 288
Samfunnsviterne Fjordkraft 1 476 4,99 228
Skattebetalerforeningen Fjordkraft 1 536 4,99 288
Sykepleierforbundet LOS 1 596 5,95 108
Sørlandets Boligbyggelag LOS 1 716 5,95 228
TOBB TrøndelagKraft 1 186 3,83 228
Trumf Gudbrandsdal Energi 1 675 7,50 0
USBL Polarkraft 385 0,00 585
Vestbo Fjordkraft 1 336 4,99 288
YS Gudbrandsdal Energi 610 1,00 360

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Slik er din strømpris bygget opp

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på 

Markedsoversikt:

Finn billigste spotprisavtale
I denne oversikten finner du de billigste avtalene. I tillegg er også alle avtalene med fra selskap som er blant de billigste, som for eksempel med et kampanjeprodukt.

Strømpris.no
Her kan du finne priser på spotpris, standard variable, og fastpris.