Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sikkerheten bestemmer hvilken rente du kan oppnå. Aller billigst er det når lånet er innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Alle långiverne markedsverdien (omsetningsverdien) både ved kjøp og refinansiering. 

I markedet er det vanlig at renten er det blitt vanlig at renten er lavest innenfor 50 prosent av markedsverdi Men mange banker tilbyr den beste renten opp til et en høyere prosentandel av markedsverdi, noen helt opp til 85 prosent av markedsverdi. Det mest vanlige er å ha en grense på 75 prosent, der mange altså kombinerer dette med en grense på 50 prosent av markedsverdi.

I tabellen under her det satt opp hvor høyt opp banken gir den beste renten. Dette står under Trinn 1. Dette varierer fra 50 prosent av markedsverdi til 85 prosent av markedsverdi. 

I Trinn 2 er det oppgitt hvor høyt opp neste trinn i rentestigen kan gå-

Det er mange banker som ikke har to trinn. For eksempel gjelder den samme renten helt opp til 75 prosent av markedsverdi.

For eksempel gir Akademikerne (Danske Bank) den samme renten opp til 80 prosent av markedsverdi. I BN Bank gis den beste renten opp til 50 prosent av markedsverdi. Neste trinn (med høyere rente) går opp til 75 prosent.

Det har altså nå blitt vanlig at den beste renten gis innenfor 50 prosent av markedsverdi. Det er ingen som bruker grenseverdien på 60 prosent av markedsverdi. Den eneste som skiller seg ut er Bulder Bank som har et lite rentehopp per 5 prosentpoeng i økning i markedsverdi.

Slik er de forskjellige trinnene:

Bank Trinn 1 Trinn 2
Akademikerne - Danske Bank 80% 80%
BN Bank 50% 75%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 75% 75%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 50% 75%
Bulder Bank 50% 75%
Danske Bank 80% 80%
Din Bank (Spb Øst) 50% 75%
DNB 75% 85%
DNB - Boligbyggelag 85% 85%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 50% 75%
Fana Sparebank 75% 75%
Handelsbanken 75% 75%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 75% 75%
Huseiernes L.forbund - Storebrand 70% 75%
Juristforbundet - Handelsbanken 75% 75%
KLP Banken 75% 75%
Landkreditt Bank 50% 75%
Lofavør - Spb 1 SMN 50% 75%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 50% 75%
NAL - Nordea Direct 50% 75%
NITO - Nordea 75% 85%
Nordea 75% 75%
Nordea Direct 50% 75%
Nordea Premium 85% 85%
NORDirekte (Skagerak Spb) 50% 80%
Nybygger.no (Spb Øst) 75% 75%
OBOS-banken 50% 75%
Oslo Pensjonsforsikring 75% 75%
Sandnes Sparebank 75% 75%
Sbanken 50% 75%
Soknedal Sparebank 75% 75%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 85% 85%
SpareBank 1 Nord-Norge 75% 75%
SpareBank 1 SMN 50% 85%
SpareBank 1 SR-Bank 75% 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 85% 85%
SpareBank 1 Østlandet 75% 75%
Sparebanken Sogn og Fjordane 75% 75%
Sparebanken Sør 75% 75%
Sparebanken Vest 75% 75%
Sparebanken Øst 75% 75%
Statens Pensjonskasse 80% 80%
Storebrand Fremtid 70% 75%
Sunndal Sparebank 50% 85%
Sykepleierforbundet - DNB 75% 75%
Unio - Nordea Direct 50% 75%
YS - Nordea Direct 50% 75%

Marginalrenten på boliglån

Her kan vi ta et eksempel på hva en marginalrente er.

Hvis renten du får er akkurat 0,5 prosent over den du ville fått innenfor 60 prosent, er marginalrenten mellom 60 prosent og 75/80 prosent mye høyere. For at den gjennomsnittlige renten skal bli 0,5 prosentpoeng høyere, må marginalrenten mellom 60 prosent og 80 prosent være 2 prosentpoeng høyere. Hvis renten er 4,0 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi og du får en rente på 4,5 prosent når du går opp til 80 prosent, er marginalrenten 6,0 prosent.

Når en bank har et stort hopp på et trinn kan marginalrenten bli skyhøy når du for eksempel bare vil ligge 5 prosentpoeng over nivået.

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Guide til boliglån

Guide til Boliglån for unge

Guide til mellomfinansiering

Dette må du vurdere ved låneopptak

Lån til andelsleiligheter