Finanstilsynet gir ut årlig statistikk med blant annet gjennomsnittlig provisjonsnivå per fylke for eiendomsmeglerbransjen.

Det gis det ut fylkesvise tall for:

  • Total omsetning av boliger
  • Total eiendomsmeglerprovisjon
  • Antall solgte boliger

Ut fra dette har vi beregnet disse tallene per fylke:

  • Gjennomsnittlig provisjon i prosent per solgte bolig
  • Gjennomsnittlig provisjon i kroner per solgte bolig
  • Gjennomsnittspris per bolig

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag fra 2017.

Provisjon i prosent
Fylke 2 016 2017 2018
Akershus 1,45% 1,47% 1,46%
Aust-Agder 2,22% 2,14% 2,06%
Buskerud 1,86% 1,91% 1,82%
Finnmark 1,72% 1,62% 1,59%
Hedmark * 2,17% 2,24%
Hordaland 2,13% 2,10% 2,13%
Møre og Romsdal 2,01% 2,03% 2,00%
Nordland 1,72% 1,71% 2,10%
Oppland 2,40% 2,39% 2,42%
Oslo 1,29% 2,02% 1,30%
Rogaland 1,83% 1,72% 1,78%
Sogn og Fjordane 1,47% 1,53% 1,54%
Telemark 2,25% 2,23% 2,23%
Troms 1,57% 1,52% 1,50%
Trøndelag * 1,99% 1,98%
Vest-Agder 1,66% 1,69% 1,62%
Vestfold 1,87% 1,87% 1,82%
Østfold 1,98% 1,86% 1,85%
Gjennomsnitt 1,76% 1,89% 1,68%
Provisjon i kroner
Fylke 2 016 2017 2018
Akershus 52 979 60 024 61 222
Aust-Agder 51 419 49 929 49 701
Buskerud 49 280 54 401 55 867
Finnmark 40 631 41 676 42 985
Hedmark 50 949 55 167
Hordaland 59 004 60 612 57 330
Møre og Romsdal 47 354 49 143 50 116
Nordland 39 407 37 907 51 109
Oppland 52 944 55 855 58 567
Oslo 49 571 97 593 62 903
Rogaland 50 648 50 999 52 238
Sogn og Fjordane 35 190 39 232 39 690
Telemark 44 542 46 943 49 295
Troms 47 013 47 195 47 199
Trøndelag * 58 488 58 105
Vest-Agder 46 177 46 291 45 311
Vestfold 43 931 45 341 49 515
Østfold 47 822 50 733 53 736
Gjennomsnitt 53 230 61 846 56 161
Gjennomsnittlig salgssum
Fylke 2 016 2017 2018
Akershus 3 654 183 4 078 372 4 202 583
Aust-Agder 2 312 873 2 329 845 2 414 631
Buskerud 2 650 030 2 841 335 3 072 852
Finnmark 2 367 831 2 567 337 2 706 730
Hedmark 2 101 931 2 351 754 2 462 580
Hordaland 2 773 302 2 880 168 2 689 379
Møre og Romsdal 2 352 373 2 425 246 2 511 008
Nordland 2 293 776 2 218 945 2 432 991
Oppland 2 206 607 2 335 247 2 415 698
Oslo 3 839 139 4 840 720 4 829 956
Rogaland 2 765 850 2 973 558 2 940 940
Sogn og Fjordane 2 393 846 2 561 680 2 580 612
Telemark 1 979 766 2 107 580 2 212 448
Troms 2 994 788 3 099 582 3 143 763
Trøndelag * 2 938 052 2 931 871
Vest-Agder 2 782 471 2 741 448 2 800 487
Vestfold 2 349 613 2 425 722 2 723 287
Østfold 2 421 270 2 734 616 2 897 385
Gjennomsnitt 3 018 924 3 277 727 3 349 443

 

Les mer om eiendomsmegling:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.


Anbud på eiendomsmegling

Innhent tilbud fra flere eiendomsmeglere.

Priser og betingelser varierer mye fra megler til megler. Du kan tjene mye på å sammenligne priser og vilkår fra flere meglere.

Innhent tilbud med disse trinnene:

  • Fyll ut skjema
  • Velg eiendomsmeglere
  • Aksepter eller forkast tilbudene

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.