Finanstilsynet gir ut årlig statistikk med blant annet gjennomsnittlig provisjonsnivå per fylke for eiendomsmeglerbransjen.

Det gis det ut fylkesvise tall for:

  • Total omsetning av boliger
  • Total eiendomsmeglerprovisjon
  • Antall solgte boliger

Ut fra dette har vi beregnet disse tallene per fylke:

  • Gjennomsnittlig provisjon i prosent per solgte bolig
  • Gjennomsnittlig provisjon i kroner per solgte bolig
  • Gjennomsnittspris per bolig

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag fra 2017.

Provisjon i prosent
Fylke 2 015 2 016 2017
Akershus 1,60% 1,45% 1,47%
Aust-Agder 2,31% 2,22% 2,14%
Buskerud 1,99% 1,86% 1,91%
Finnmark 1,81% 1,72% 1,62%
Hedmark 2,49% * 2,17%
Hordaland 2,20% 2,13% 2,10%
Møre og Romsdal 1,92% 2,01% 2,03%
Nordland 1,81% 1,72% 1,71%
Oppland 2,50% 2,40% 2,39%
Oslo 1,51% 1,29% 2,02%
Rogaland 1,79% 1,83% 1,72%
Sogn og Fjordane 1,61% 1,47% 1,53%
Telemark 2,38% 2,25% 2,23%
Troms 0,83% 1,57% 1,52%
Trøndelag * * 1,99%
Vest-Agder 1,78% 1,66% 1,69%
Vestfold 1,91% 1,87% 1,87%
Østfold 3,67% 1,98% 1,86%
Gjennomsnitt 2,02% 1,76% 1,89%
Provisjon i kroner
Fylke 2 015 2 016 2017
Akershus 51 997 52 979 60 024
Aust-Agder 52 327 51 419 49 929
Buskerud 48 891 49 280 54 401
Finnmark 42 246 40 631 41 676
Hedmark 48 938 50 949
Hordaland 60 231 59 004 60 612
Møre og Romsdal 43 145 47 354 49 143
Nordland 38 393 39 407 37 907
Oppland 51 907 52 944 55 855
Oslo 52 191 49 571 97 593
Rogaland 50 721 50 648 50 999
Sogn og Fjordane 36 928 35 190 39 232
Telemark 44 771 44 542 46 943
Troms 45 217 47 013 47 195
Trøndelag * * 58 488
Vest-Agder 47 957 46 177 46 291
Vestfold 41 350 43 931 45 341
Østfold 82 988 47 822 50 733
Gjennomsnitt 52 982 53 230 61 846
Gjennomsnittlig salgssum
Fylke 2 015 2 016 2017
Akershus 3 247 411 3 654 183 4 078 372
Aust-Agder 2 264 684 2 312 873 2 329 845
Buskerud 2 460 918 2 650 030 2 841 335
Finnmark 2 339 371 2 367 831 2 567 337
Hedmark 1 965 032 2 101 931 2 351 754
Hordaland 2 740 052 2 773 302 2 880 168
Møre og Romsdal 2 245 101 2 352 373 2 425 246
Nordland 2 121 725 2 293 776 2 218 945
Oppland 2 080 127 2 206 607 2 335 247
Oslo 3 464 560 3 839 139 4 840 720
Rogaland 2 841 198 2 765 850 2 973 558
Sogn og Fjordane 2 287 768 2 393 846 2 561 680
Telemark 1 883 016 1 979 766 2 107 580
Troms 5 451 807 2 994 788 3 099 582
Trøndelag * * 2 938 052
Vest-Agder 2 688 304 2 782 471 2 741 448
Vestfold 2 169 299 2 349 613 2 425 722
Østfold 2 262 472 2 421 270 2 734 616
Gjennomsnitt 2 599 478 3 018 924 3 277 727

 

 

Les mer om eiendomsmegling:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.


Anbud på eiendomsmegling

Innhent tilbud fra flere eiendomsmeglere.

Priser og betingelser varierer mye fra megler til megler. Du kan tjene mye på å sammenligne priser og vilkår fra flere meglere.

Innhent tilbud med disse trinnene:

  • Fyll ut skjema
  • Velg eiendomsmeglere
  • Aksepter eller forkast tilbudene

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.