Finanstilsynet gir ut årlig statistikk med blant annet gjennomsnittlig provisjonsnivå per fylke for eiendomsmeglerbransjen.

Det gis det ut fylkesvise tall for:

  • Total omsetning av boliger
  • Total eiendomsmeglerprovisjon
  • Antall solgte boliger

Ut fra dette har vi beregnet disse tallene per fylke:

  • Gjennomsnittlig provisjon i prosent per solgte bolig
  • Gjennomsnittlig provisjon i kroner per solgte bolig
  • Gjennomsnittspris per bolig

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag fra 2017.

Provisjon i prosent
Fylke 2 017 2018 2019
Akershus 1,47% 1,46% 2,53%
Aust-Agder 2,14% 2,06% 2,35%
Buskerud 1,91% 1,82% 1,78%
Finnmark 1,62% 1,59% 1,41%
Hedmark 2,17% 2,24% 2,07%
Hordaland 2,10% 2,13% 2,04%
Møre og Romsdal 2,03% 2,00% 1,95%
Nordland 1,71% 2,10% 1,70%
Oppland 2,39% 2,42% 2,21%
Oslo 2,02% 1,30% 1,20%
Rogaland 1,72% 1,78% 1,77%
Sogn og Fjordane 1,53% 1,54% 1,47%
Telemark 2,23% 2,23% 2,26%
Troms 1,52% 1,50% 1,53%
Trøndelag 1,99% 1,98% 1,83%
Vest-Agder 1,69% 1,62% 1,64%
Vestfold 1,87% 1,82% 1,89%
Østfold 1,86% 1,85% 1,79%
Gjennomsnitt 1,89% 1,68% 1,74%
Provisjon i kroner
Fylke 2 017 2018 2019
Akershus 60 024 61 222 108 207
Aust-Agder 49 929 49 701 51 729
Buskerud 54 401 55 867 57 177
Finnmark 41 676 42 985 38 151
Hedmark 50 949 55 167 51 258
Hordaland 60 612 57 330 60 436
Møre og Romsdal 49 143 50 116 50 683
Nordland 37 907 51 109 45 098
Oppland 55 855 58 567 54 999
Oslo 97 593 62 903 60 533
Rogaland 50 999 52 238 52 117
Sogn og Fjordane 39 232 39 690 39 946
Telemark 46 943 49 295 50 963
Troms 47 195 47 199 50 297
Trøndelag 58 488 58 105 56 427
Vest-Agder 46 291 45 311 46 886
Vestfold 45 341 49 515 49 812
Østfold 50 733 53 736 54 982
Gjennomsnitt 61 846 56 161 61 347
Gjennomsnittlig salgssum
Fylke 2 017 2018 2019
Akershus 4 078 372 4 202 583 4 283 895
Aust-Agder 2 329 845 2 414 631 2 203 057
Buskerud 2 841 335 3 072 852 3 217 233
Finnmark 2 567 337 2 706 730 2 701 996
Hedmark 2 351 754 2 462 580 2 481 237
Hordaland 2 880 168 2 689 379 2 965 166
Møre og Romsdal 2 425 246 2 511 008 2 598 612
Nordland 2 218 945 2 432 991 2 647 821
Oppland 2 335 247 2 415 698 2 483 162
Oslo 4 840 720 4 829 956 5 042 647
Rogaland 2 973 558 2 940 940 2 950 351
Sogn og Fjordane 2 561 680 2 580 612 2 710 306
Telemark 2 107 580 2 212 448 2 250 595
Troms 3 099 582 3 143 763 3 289 260
Trøndelag 2 938 052 2 931 871 3 088 704
Vest-Agder 2 741 448 2 800 487 2 858 731
Vestfold 2 425 722 2 723 287 2 637 583
Østfold 2 734 616 2 897 385 3 075 070
3 277 727 3 349 443 3 516 244

 

Les mer om eiendomsmegling:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.