Så mye må du spare månedlig for å nå egenkapitalkravet til bolig.

I dag er det et krav om at du må ha 15 prosent i egenkapital ved boligkjøp. Kjøper du en bolig til 3 millioner kroner må du dermed ha 450.000 kroner i egenkapital.

Hvor mye du må spare i måneden blir dermed en funksjon av kjøpesummen på boligen, og hvor lang tid det er før du ønsker å kjøpe bolig.

Renten du får på sparerenten har liten betydning siden det er såpass kort tidshorisont. Ved sparing til såpass kortsiktige mål er det naturlig å bruke en høyrentekonto. Men i dag får du ikke mer enn 2 prosent på slike kontoer.

Så mye må du spare

For å beregne det månedlige sparebehovet har vi sett på forskjellige boligpriser, og ulike spareår. Det er forutsatt at sparerenten er 2,0 prosent, og at det ikke trekkes fra skatt på avkastningen (24 prosent) i sparetiden.

Skal du kjøpe en bolig 2,5 millioner kroner må du ha en egenkapital på 375.000 kroner. Sparer du i tre år viser tabellen under at du må spare 10.102 kroner i måneden for å nå dette målet.

Boligpris 2 000 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000
Nødvendig oppsparing 300 000 375 000 450 000 600 000
2 års sparing 12 244 15 305 18 366 24 488
3 års sparing 8 082 10 102 12 122 16 163
4 års sparing 6 001 7 501 9 001 12 002
5 års sparing 4 753 5 941 7 129 9 505
10 års sparing 2 259 2 823 3 388 4 518

 

Hvis boligprisene stiger i spareperioden

Boligprisene har stort sett steget de siste årene. Stiger boligprisene i spareperioden, må du også spare mer for å nå 15-prosentkravet på kjøpstidspunktet.

I tabellen under er det forutsatt at boligprisene stiger i gjennomsnitt med 3 prosent i året.

Sparebeløpet går opp fra 10.172 kroner til 11.039 kroner med denne veksten i boligprisene. Veksten har i de fleste områdene av landet steget mye mer enn dette. Nødvendig sparebeløp blir jo da større.

Boligpris 2 000 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000
2 års sparing 12 990 16 237 19 484 25 979
3 års sparing 8 831 11 039 13 246 17 662
4 års sparing 6 754 8 442 10 131 13 508
5 års sparing 5 510 6 887 8 264 11 019
10 års sparing 3 036 3 794 4 553 6 071

 

Bruk Boligsparekalkulatoren

For å regne ut hvor mye du må spare kan du bruke boligkalkulatoren. I den kalkulatoren kan du selve bestemme tallene for antall spareår, kjøpspris for bolig, innskuddsrente, og vekst i boligprisene. Den gir deg da det nødvendige månedlige sparebeløpet.

Her finner du Boligsparekalkulatoren.

 

Kalkulatorer:

Eie eller leie kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Boligformuekalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Leieprisforventningskalkulator
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.