Det er en rekke faktorer som avgjør om det kan lønne seg å installere en varmepumpe.

Utgangspunktet for å beregne lønnsomheten er å estimere hvor mange kw per år en varmepumpe kan varme opp huset.

En viss andel av boligens strømkostnader går til å varme opp boligen. Men en varmepumpe kan sjelden ta seg av hele dette varmebehovet.

For at en varmepumpe skal være lønnsom må det være visst nivå på strømbesparelsen, ellers vil du aldri tjene inn igjen investeringen.

Les også kjøpeguiden for varmepumper. I den finner du all nødvendig bakgrunnsinformasjon.

Eksempler på lønnsomhet

I eksemplene under har vi sett på hvordan lønnsomheten blir på tre forskjellige nivåer av hvor mye varmepumpen kan varme opp.

Samtidig har vi tatt med fire forskjellige priser på varmepumpen, som har økende SCOP-faktorer (hvor mange ganger varmepumpen gir den tilførte energien tilbake, se varmepumpekjøpeguiden).

Her har vi beregnet nåverdien av investeringen av varmepumpen sett i 10-årsperspektiv. Varer den lenger, vil lønnsomheten bli bedre.

I tillegg har vi beregnet paybacktiden. Det vil si hvor raskt du tjener inn varmepumpen.

Av eksemplene ser vi at hvis varmepumpen dekker bare 3000 kw blir investeringen ikke lønnsom i noen tilfeller.

Dekker varmepumpen 6000 kw, vil den være lønnsom i de tre første alternativene. Med en pris på 30.000 kroner og en SCOP-faktor på 4,5 vil den så vidt ikke være lønnsom.

Dekker varmepumpen 8000 kw, vil den være lønnsom i alle fire alternativer.

Strøm 3000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi -3 863 -9 151 -14 571 -20 089
Payback 8,3 10,7 13 15,3
Strøm 6000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi 14 135 9 520 4 633 -448
Payback 4,2 5,4 6,5 7,6
Strøm 8000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi 26 138 21 962 17 430 12 640
Payback 3,1 4,0 4,9 5,7

Det er i tillegg gjort disse forutsetningene:

  • Strømprisen er 80 øre per kwh
  • Renten som er brukt i nåverdiberegningen er 5 prosent
  • Årlige vedlikeholdskostnader er 400 kroner
  • I payback-tiden er det ikke tatt hensyn til rentekostnaden

Beregn lønnsomheten med varmepumpekalkulatoren

Alle eksemplene ovenfor er beregnet med Varmepumpekalkulatoren. Her kan du legge inn og endre alle opplysninger om den/de aktuelle varmepumpene og boligen din. Den beregner nåverdien (altså lønnsomheten i hele eiertiden) av en investering, og hvor raskt du tjener inn varmepumpen.

Her finner du Varmepumpekalkulatoren.

I en annen mer overordnet kalkulator kan du få hjelp til en automatisk beregning på om varmepumpe er lønnsomt i den temperatursonen du bor i.

Her finner du kalkulatoren Lønner det seg med varmepumpe der du bor.

 

Les mer om varmepumper:

Kjøpeguide varmepumpe

Typer varmepumper

Oversikter over varmepumper:

Varmepumpeoversikt - SCOP-tall

Varmepumpeoversikt COP-tall

Varmepumpeoversikt - Effekt-tallene

Varmepumpeoversikt - nøkkeltall

Kalkulatorer:

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Lønner det seg med varmepumpe der du bor
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus. Den tar utgangspunkt i hvor du bor, og opplysninger om boligen du bor i.


Anbud på varmepumpe

Innhent tilbud fra flere leverandører av varmepumper.

Spar penger ved å installere varmepumpe. Eller kanskje det er på tide å bytte ut den gamle.

Med et anbud sikrer du deg det beste tilbudet på den varmepumpen som er best for din bolig.

Les mer om varmepumper her.

Beregn om en varmepumpe er lønnsomt for deg med vår varmepumpekalkulator.

Dette er noen merker:

Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, IVT, LG, Mitsubishi Electric, Nibe, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Toshiba.

Velg først type varmepumpe.

Deretter legger du inn noen opplysninger om boligen slik at du kan få et tilpasset tilbud.

Tjenesten gjøres i samarbeide med Tjenestetorget. 

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

Andre produkter og tjenester:

Få tilbud på forskjellig typer forsikringer

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra boligutleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på verdivurdering av bolig ved refinansiering

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.