Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en rekke faktorer som avgjør om det kan lønne seg å installere en varmepumpe.

Utgangspunktet for å beregne lønnsomheten er å estimere hvor mange kw per år en varmepumpe kan varme opp huset.

En viss andel av boligens strømkostnader går til å varme opp boligen. Men en varmepumpe kan sjelden ta seg av hele dette varmebehovet.

For at en varmepumpe skal være lønnsom må det være visst nivå på strømbesparelsen, ellers vil du aldri tjene inn igjen investeringen.

Les også kjøpeguiden for varmepumper. I den finner du all nødvendig bakgrunnsinformasjon.

Eksempler på lønnsomhet

I eksemplene under har vi sett på hvordan lønnsomheten blir på tre forskjellige nivåer av hvor mye varmepumpen kan varme opp i kw..

Samtidig har vi tatt med fire forskjellige priser på varmepumpen, som har økende SCOP-faktorer (hvor mange ganger varmepumpen gir den tilførte energien tilbake, se varmepumpekjøpeguiden).

Her har vi beregnet nåverdien av investeringen av varmepumpen sett i 10-årsperspektiv. Varer den lenger, vil lønnsomheten bli bedre.

I tillegg har vi beregnet paybacktiden. Det vil si hvor raskt du tjener inn varmepumpen.

Det er gjort disse forutsetningene:

  • Strømprisen er 100 øre per kWh
  • Renten som er brukt i nåverdiberegningen er 4 prosent
  • Årlige vedlikeholdskostnader er 400 kroner
  • I payback-tiden er det ikke tatt hensyn til rentekostnaden

Av eksemplene ser vi at hvis varmepumpen dekker bare 3000 kw blir investeringen bare lønnsom ved en kostnad på 15.000 kroner for varmepumpen.

Dekker varmepumpen 6000 kw, eller mer vil den være lønnsom i alle alternativene.

Går du for eksempel ned til en strømpris på 80 øre vil lønnsomheten bli mye mindre, og negativ med en dekning på 3.000 kw.

Dekker 3000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi 1 233 -3 696 -8 791 -14 008
Payback 6,7 8,6 10,4 12,2
Dekker 6000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi 23 576 19 661 15 233 10 562
Payback 3,3 4,3 5,2 6,1
Dekker 8000 kw        
Pris 15 000 20 000 25 000 30 000
SCOP 3,0 3,5 4,0 4,5
Nåverdi 38 730 35 189 31 205 26 897
Payback 2,5 3,2 3,9 4,6

Beregn lønnsomheten med varmepumpekalkulatoren

Alle eksemplene ovenfor er beregnet med Varmepumpekalkulatoren. Her kan du legge inn og endre alle opplysninger om den/de aktuelle varmepumpene og boligen din. Den beregner nåverdien (altså lønnsomheten i hele eiertiden) av en investering, og hvor raskt du tjener inn varmepumpen.

Her finner du Varmepumpekalkulatoren.

I en annen mer overordnet kalkulator kan du få hjelp til en automatisk beregning på om varmepumpe er lønnsomt i den temperatursonen du bor i.

Her finner du kalkulatoren Lønner det seg med varmepumpe der du bor.

 

Les mer om varmepumper:

Kjøpeguide varmepumpe

Typer varmepumper

Kalkulatorer:

Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.