Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige typene av varmepumper.

Her er en kort gjennomgang av forskjellige typer varmepumper. For de fleste er det luft til luft varmepumpe som er det aktuelle.

Luft-til-luft-varmepumpe

Henter varmen fra uteluften. På grunn av lav pris er dette varmepumpen som gir lønnsomhet i de fleste eneboliger, samt rekkehus.

Varmeproduksjonen faller når det blir kaldere, og du og du kan derfor trenge en supplerende varmekilde. Men luft-til-luft-varmepumper er blitt såpass bra de siste årene, at de fleste gir grei varme helt ned til minus 10 grader og vel så det. Statistisk er det dessuten få dager med svært streng kulde de fleste steder. I Oslo er det statistisk bare en dag med 20 minus per år.

Les kjøpeguiden for luft til luft varmepumpe.

Luft-til-vann-varmepumpe

Henter varmen fra uteluften.

Må kobles til gulvvarme. Denne typen varmepumpen har forbedret seg mye de siste fem årene. Kan derfor konkurrere i lønnsomhet med bergvarmepumpen, særlig gjelder dette ved ganske mildt vinterklima. Varmeproduksjonen faller når det blir kaldere og du behøver derfor en supplerende varmekilde.

Vann-til-vann-varmepumpe (bergvarmepumpe)

Henter varmen fra berggrunnen.

Den dyreste varmepumpen, men ute-delen har lang levetid, lengre enn luft-til-vann-varmepumpen. Ved kaldt vinterklima, gir denne bedre lønnsomhet enn luft-til-vann-varmepumpen.

Også denne er ment å koble seg til et vannbårent gulvvarmesystem (eventuelt radiatorer). Men du må ha et middels til ganske stort varmebehov for at den skal være lønnsom. En nybygd bolig har svært god isolasjon i vegger og tak og har dertil lavt oppvarmingsbehov. Lønnsomhet av bergvarmepumpe kan derfor neppe påregnes.

Men er det slik at man har bestemt seg for vannbåren gulvvarme i den nye boligen, stiller det seg annerledes. Da behøver man jo en energikilde til anlegget. I så fall er bergvarme det økonomiske gunstigste. El-kjel gir høyere kostnader. Dert samme gelder pellets-kjel.

Avtrekksvarmepumpe

Henter varmen fra avtrekksluften.

En avtrekksvarmepumpe er en innendørs luft til vann pumpe. Med den gjenvinner man varmen luften i avtrekket. Den består av et ventilasjonsaggregat og en varmepumpe i en felles enhet. En slik varmepumpe er avhengig av at det hele tiden går luft gjennom varmepumpen for at den skal fungere stabilt.

Støtte til installering av varmepumper:

Enova har støtteordninger for de tre sistnevnte pumpene.

Du kan lese mer om dette her:

Tilskudd til luft-vann-varmepumpe

Tilskudd til væske-vann varmepumpe

Tilskudd til avtrekksvarmepumpe

Les mer om varmepumper:

Kjøpeguide varmepumpe

Dette kan du tjene på en varmepumpe

Oversikter over varmepumper:

Varmepumpeoversikt - SCOP-tall

Varmepumpeoversikt COP-tall

Varmepumpeoversikt - Effekt-tallene

Varmepumpeoversikt - nøkkeltall

Kalkulatorer:

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Lønner det seg med varmepumpe der du bor
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus. Den tar utgangspunkt i hvor du bor, og opplysninger om boligen du bor i.


Anbud på varmepumpe

Innhent tilbud fra flere leverandører av varmepumper.

Spar penger ved å installere varmepumpe. Eller kanskje det er på tide å bytte ut den gamle.

Med et anbud sikrer du deg det beste tilbudet på den varmepumpen som er best for din bolig.

Les mer om varmepumper her.

Beregn om en varmepumpe er lønnsomt for deg med vår varmepumpekalkulator.

Dette er noen merker:

Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, IVT, LG, Mitsubishi Electric, Nibe, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Toshiba.

Velg først type varmepumpe.

Deretter legger du inn noen opplysninger om boligen slik at du kan få et tilpasset tilbud.

Tjenesten gjøres i samarbeide med Tjenestetorget. 

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.