Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du sparer penger på å selge selv, men det er bare en del av regnestykket.

Det er mye enklere å selge en lettsolgt standard leilighet, der det er en rekke andre tilsvarende leiligheter. Da er usikkerhetsmomentene for kjøper vesentlig mindre. På den annen side er det kanskje der man sparer minst fordi meglerprovisjonen gjerne er lavest på slike objekter.

Hovedargumentet for å selge selv er å spare penger. Og det er ingen tvil om at du vil spare penger på å selge selv. Spørsmålet er om du kan forvente å oppnå like høy salgssum når du selger selv.

Argumenter for å bruke megler:

  • Megleren vil oppfattes som vesentlig mer uavhengig enn selgeren. Megleren er pålagt å ta hensyn til både kjøper og selger.
  • Undersøkelser har vist at det er en god del som ikke vil kjøpe hvis det ikke er en megler som står for salget.
  • Meglere kan ha navnelister på interesserte kjøpere ditt område i sin database.
  • Megleren er vesentlig bedre skikket til å gjennomføre budrunder.
  • Du slipper å måtte bruke et anselig antall timer selv.
  • Du har ikke kompetanse på prosessen for å selge boligen (men du får god hjelp av systemer for å selge boligen selv).
  • Du har ikke selv noen risiko for å gjøre feil i salgsjobben.

Gjøre det selv aktører

Det er flere aktører som tilbyr forskjellige pakkeløsninger for å selge boligen selv. Eller rene oppgjørsfunksjoner.

Prisene varierer fra å være gratis til å koste 50.000 kroner. Hva de forskjellige tjenestene inneholder varierer også sterkt.

I Himla.no er det inkludert en visning av megler. Dette er egentlig en vanlig meglertjeneste, men er tatt med her siden den har en fast lavpris.

I Samsolgt er det inkludert en megler (ikke visning), som er juridisk ansvarlig for budrunde og salg.

Disse tilbyr pakkeløsninger som gjør at du kan selge selv:

Nettsted Kommentar
Eiendomsadvokater (Codex) Tilbyr tre pakkeløsninger. Den fulle pakken koster 45.000 kroner.
Marton.no Tilbyr en pakke med fastpris på 25.000 kroner.
MegleSelv Bruken av MegleSelv er gratis, har samarbeidspartnere på tilleggstjenester.
Propr.no Har tre pakkeløsninger, men kan tilpasse. En full pakkeløsning koster rund 35.000 kroner avhengig av boligtype og størrelse.
Selg Privat Tilbyr 4 pakkeløsninger. En full pakkeløsning koster 29.900 kroner.
Himla.no (Fana Sparebank) Tilbyr en pakke med fastpris på 35.000 kroner.
Samsolgt (DNB) Tilbyr en pakke med fastpris på 50.000 kroner.

Oppgjørsfunksjon:

Disse koster en ren oppgjørsfunksjon. Prisene på dette varierer fra 8.950 kroner til 16.200 kroner.

Nettsted Pris
Eiendomsadvokater (Codex) 16 200
Fjordane Advokatkontor 9 800
Propr.no 9 490
Selgeiendom.no 8 950
Selg Privat 14 900

Nettsteder som ikke har sikker tilkobling er ikke med i denne oversikten.

Sammenligning av pris

Når du skal sammenligne kostnader er det viktig at du sammenligner på korrekt måte.

Vi kan ta utgangspunkt i at kostnaden for en full meglerpakke inkludert Finn-annonse er på 40.000 kroner.

Dette kan vi sammenligne med en bolig til 3 millioner kroner det den totale meglerkostnaden er 75.000 kroner. I dette tilfellet vil du spare 35.000 kroner.

I forhold til en forventet salgspris på 3 millioner kroner er besparelsen i beste fall på 1,13 prosent. Et enkelt spørsmål er da om du i gjennomsnitt ville fått 1,13 prosent høyere salgspris ved å bruke en megler. Det er altså ikke mye som skal til før det er lønnsomt å bruke en megler. Og da har vi sett bort fra økt risiko og arbeid ved å selge selv.

Hvis prisen på boligen øker til 4 millioner kroner og meglerkostnaden øker til 85.000 kroner øker besparelsen til 50.000 kroner. Du må da ha 1,25 prosent høyere salgspris for å tjene på å bruke en megler.

Les mer om kostnader ved salg av bolig.

Du kan også gjøre kostnadsberegninger i Eiendomsmeglerkalkulatoren.

 

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Klage på eiendomsmeglere

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:
Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.