Du sparer penger på å selge selv, men det er bare en del av regnestykket.

Det er mye enklere å selge en lettsolgt standard leilighet, der det er en rekke andre tilsvarende leiligheter. Da er usikkerhetsmomentene for kjøper vesentlig mindre. På den annen side er det kanskje der man sparer minst fordi meglerprovisjonen gjerne er lavest på slike objekter.

Hovedargumentet for å selge selv er å spare penger. Og det er ingen tvil om at du vil spare penger på å selge selv. Spørsmålet er om du kan forvente å oppnå like høy salgssum når du selger selv.

Argumenter for å bruke megler:

  • Megleren vil oppfattes som vesentlig mer uavhengig enn selgeren. Megleren er pålagt å ta hensyn til både kjøper og selger.
  • Undersøkelser har vist at det er en god del som ikke vil kjøpe hvis det ikke er en megler som står for salget.
  • Meglere kan ha navnelister på interesserte kjøpere ditt område i sin database.
  • Megleren er vesentlig bedre skikket til å gjennomføre budrunder.
  • Du slipper å måtte bruke et anselig antall timer selv.
  • Du har ikke kompetanse på prosessen for å selge boligen (men du får god hjelp av systemer for å selge boligen selv).
  • Du har ikke selv noen risiko for å gjøre feil i salgsjobben.

Gjøre det selv aktører

Det er flere aktører som tilbyr forskjellige pakkeløsninger for å selge boligen selv. Eller rene oppgjørsfunksjoner.

Prisene varierer fra å være gratis til å koste opp mot 60.000 kroner. Hva de forskjellige tjenestene inneholder varierer også sterkt.

Hvis vi ser på kostnaden som vi kan si inneholder en full salgspakke (ink annonse på Finn) ligger prisene i området 15.000 til 60.000 kroner.

Disse tilbyr pakkeløsninger som gjør at du kan selge selv:

Nettsted Kommentar
Egenmegler.no Tilbyr tre pakkeløsninger
Eiendomsadvokater Tilbyr to pakkeløsninger
Marton.no Tilbyr en pakke
MegleSelv Bruken av MegleSelv er gratis, har samarbeidspartnere på tilleggstjenester.
Propr.no Har en grunnpris, deretter kan du velge eksterne tjenester
Selg Privat Tilbyr 4 pakkeløsninger.

 

Disse tilbyr kun oppgjørsfunksjoner. Prisene på dette varierer fra 7.500 kroner til 13.000 kroner.

Nettsted Pris
Advokat Verdal 7 900
Boligoppgjør.no 9 900
Fjordane Advokatkontor 8 500
Legalconsult Advokat 13 000
Selgeiendom.no 7 500

Sammenligning av pris

Når du skal sammenligne kostnader er det viktig at du sammenligner på korrekt måte.

Vi kan ta utgangspunkt i at kostnaden for en full meglerpakke inkludert Finn-annonse er på 35.000 kroner.

Dette kan vi sammenligne med en bolig til 3 millioner krone dert den totale meglerkostnaden er 70.000 kroner. I dette tilfellet vil du spare 35.000 kroner.

I forhold til en forventet salgspris på 3 millioner kroner er besparelsen i beste fall på 1,13 prosent. Et enkelt spørsmål er da om du i gjennomsnitt ville fått 1,13 prosent høyere salgspris ved å bruke en megler. Det er altså ikke mye som skal til før det er lønnsomt å bruke en megler. Og da har vi sett bort fra økt risiko og arbeid ved å selge selv.

Hvis prisen på boligen øker til 4 millioner kroner og meglerkostnaden øker til 85.000 kroner øker besparelsen til 50.000 kroner. Du må da ha 1,25 prosent høyere salgspris for å tjene på å bruke en megler.

Les mer om kostnader ved salg av bolig.

Du kan også gjøre kostnadsberegninger i Eiendomsmeglerkalkulatoren.

 

Les mer om eiendomsmegling:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Klage på eiendomsmeglere

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:
Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.


Anbud på eiendomsmegling

Innhent tilbud fra flere eiendomsmeglere.

Priser og betingelser varierer mye fra megler til megler. Du kan tjene mye på å sammenligne priser og vilkår fra flere meglere.

Innhent tilbud med disse trinnene:

  • Fyll ut skjema
  • Velg eiendomsmeglere
  • Aksepter eller forkast tilbudene

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.