Både pris og kvalitet varierer stort blant fjellhyttene.

På fjellhytter dukker det opp litt andre feil og mangler enn du vanligvis finner på boligjakt. Du skal riktignok ikke bruke hytta like mye som en bolig, men samtidig ligger hytta ofte ekstra utsatt for vær og vind.

50 og 60-tallshytter

Det er forskjell på å kjøpe en «Gerhardsenhytte» fra 50-60-tallet og en nybygget hytte. Fjellhyttene bygget på 50- og 60-tallet ble ofte bygget helt eller delvis på dugnad, og noen ganger med litt ymse materialer. Og de kan være bygget på i flere etapper. Samtidig kan vedlikeholdet kan også være så som så med de eldre hyttene. Derfor er det viktig at du som kjøper tar en grundig gjennomgang av hytta.

Last ned informasjon på forhånd, og les grundig gjennom salgsoppgaven og taksten. Husk at arkene uten bilder alltid er de viktigste. Nyere hytter ligger oftest i større hyttefelt. Her vil den tekniske kvaliteten ofte være grei. Men sjekk planene i området. Skal det bygges flere hytter, og hva vil det eventuelt gjøre med trafikken i området?

Sjekk også muligheter for å bygge på eller endre fasade når du er på visning på en hytte. Noen kommuner er ganske strenge, og krever søknader for det aller meste. Dette gjelder særlig for hytter som ligger helt oppunder tregrensen – der det kanskje ikke bygges i våre dager.

10 viktige sjekkpunkter ved hyttejakten på fjellet

Taket
Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt (for eksempel med mobilen) for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut? Hvor gammel er papp/sten på taket? Levetiden er rundt 30-40 år.

Kjeller/krypkjeller
Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytta – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut.

Utvendig panel og vinduer
Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekke panelen, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

Vann og kloakk
Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan blir dyrt! Dersom privat avløpsvann. Er anlegget godkjent av kommunen?

Området rundt
Hva er planene for området rundt? Er det planlagt bygget flere hytter i området. Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Tomten
Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng.

Tinglyste rettigheter for vei og parkering
Vei og parkering i hytteområder kan ofte være avhengig av rettigheter over andres eiendom. Og det er gjerne ved en eiendomsoverdragelse det oppdages at tidligere hyttekjøpere bruk har skjedd uhjemlet. Dermed er rabalderet i gang. Du bør derfor be om dokumentasjon på at rettigheter til både adkomst og parkering er tinglyst på hytta.

Peis og pipeløp
Hvem murte peisen? I en del eldre hytter er det ikke uvanlig at peis og pipe ble murt av de som bygde hytta. Sjekk med selgeren om brannvesenet hadde noen merknader på siste inspeksjon. Foring av pipen koster noen tusenlapper pr meter.

Festetomt
Dersom hytta står på festetomt, bør du sjekke hvilke reguleringer som er gjort, om det er lenge til neste regulering og når kontrakten utløper.

Grunnforhold
Ofte er hytter bygget på løs grunn, for eksempel morenemasser. Dersom dreneringen eller grunnarbeidene ikke er gode nok, kan hyttas vekt få grunnen til å sige. Som regel er slik sig ujevne og gjør hytta skjev. Sjekk derfor om alle dørene lar seg enkelt lukke uten knirk. Test også med en klinkekule på gulvet. Begynner den å rulle, er hytta skjev.

 

Se også:

Skattegunstig å leie ut hytta

Hytteutleie

Hyttepriser

Hyttekalkulator:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.