Det er uten tvil oppvarmingen av boligen som har størst potensial for sparing.

I tabellen nedenfor ser du hva en normal bolig bruker strømmen til. Tabellen gjelder et hus. har du et eldre hus som ikke er etterisolert, er andelen til oppvarming større. Bor du i en leilighet er andelen til oppvarming lavere. Andelen til varmtvann avhenger av hvor mange som bor i huset.

Fordelingen av strømforbruket

Det er altså oppvarmingen av huset som er den klart største kostnaden ved strømforbruket. Da forutsetter vi at strøm brukes til oppvarming av huset. Brukes andre kilder, blir selvfølgelig bildet et annet. Under har vi satt opp en tabell som viser de forskjellige komponentene.

Øverste tabellen viser hvor mye hver enkelt del koster, samt den prosentvise andelen av forbruket. Under står forutsetningene for tallene.

Til hele boligen Pris per år Prosent av forbruket
Belysning 1 820 6,7 %
Oppvarming 14 560 53,4 %
Varmtvann 6 240 22,9 %
Elektriske artikler
Fryseboks 637 2,3 %
Kaffetrakter 312 1,1 %
Kjøleskap 468 1,7 %
Komfyr 801 2,9 %
Oppvaskmaskin 728 2,7 %
PC 260 1,0 %
TV 156 0,6 %
Tørketrommel 624 2,3 %
Vaskemaskin 650 2,4 %
Sum 27 256 100,0 %

Forutsetningene:

Til hele boligen Energi bruk Ant. Timer per uke Forbruk per år i kwh
Belysning 700 50 1 820
Oppvarming 3 500 80 14 560
Varmtvann 1 200 100 6 240
Elektriske artikler
Fryseboks 175 70 637
Kaffetrakter 1 500 4 312
Kjøleskap 150 60 468
Komfyr 2 200 7 801
Oppvaskmaskin 2 000 7 728
PC 50 100 260
TV 100 30 156
Tørketrommel 3 000 4 624
Vaskemaskin 2 500 5 650
Sum 27 256

Det er forutsatt en samlet strømpris på 80 øre per kwh.

Det er en del småelektrisk i tillegg, men dette har nesten ingen betydning for forbruket. I dette eksempelet ser vi at oppvarmings-kostnaden ligger godt over 40 prosent av kostnaden. Varmtvannet ligger på omtrent 15 prosent.

 

Les mer om strømsparing:

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på 

Kjøp av varmepumpe

Vedfyring

Lyspærer, hvilke gir best lønnsomhet

Kalkulatorer:

Finn billigste strømavtale
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.