Praksis har vist at feilen ved boligkjøp bør utgjør minst 5 prosent av kjøpesummen for å utløse erstatning.

Hovedregelen ved boligkjøp mellom private er at boligen "selges som den er". Da er utgangspunktet at du aksepterer boligen med de feil og mangler den har.

For at boligkjøpere kan reklamere på kjøpet må minst ett av følgende forhold være oppfylt:

  • Selgeren har gitt uriktige opplysninger.
  • Selgeren har tilbakeholdt opplysninger.
  • Tilstanden på boligen er vesentlig dårligere enn det kjøperen hadde grunn til å tro ut i fra de opplysningene som ble gitt, prisen og forholdene rundt handelen.

Men det er på ingen måte slik at enhver feil eller mangel som oppdages i ettertid, utløser erstatning. I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er

Feilen må ha innvirket på kjøpet

Lovverket sier at feilen ved kjøp av brukt bolig må ha innvirkning på kjøpet for å utløse erstatning. Sagt med andre ord må man tro at boligkjøper ville lagt inn et lavere bud dersom han var gjort kjent med den utelatte opplysningen.

Ifølge Lov om avhendig av fast eiendom § 3-8 (1) har man bare krav på erstatning dersom man kan «gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala».

Rettspraksis har vist at det økonomiske tapet bør ligge på minst 5 prosent av kjøpesummen for å kunne utløse erstatning. Det er domstolenes tolkning av loven. Selve lovteksten sier imidlertid ingenting om hvor stor prosentandel av kjøpesummen mangelen skal utgjør for å ha innvirkning på avtalen.

Det betyr at feilen i kroner må være mye høyere på steder med høye boligpriser kontra der de er lave. Koster tilsvarende boliger 8 millioner kroner mot 3 millioner kroner, vil femprosent-reglene kreve et beløp på 400.000 kroner mot 150.000 kroner.

Kvadratmeter (arealsvikt)

En del kjøpere er blitt snytt på antall kvadratmeter. Særlig for leiligheter gjelder pris per kvadratmeter nærmest som kilopris for boligen.

Det er ikke noen absolutt grense for hvor stort avviket må være. Der vil alltid være en vurdering av flere forhold på om prisen ville vært lavere om korrekt måling hadde vært utført.

Høyesterett har tidligere behandlet en sak om arealsvikt hvor kjøperen fikk medhold. En leilighet på 112 kvadratmeter viste seg å være bare 102 kvadratmeter. Et avvik på 8,9 prosent.

I Bergen tingrett vant en boligkjøper hvor arealavviket var 5,6 prosent for den 27 kvm store leiligheten. Dommeren uttalte at dette var et grensetilfelle hvor avviket klart lå i nedre sjikt. Dommen underbygger at det eksisterer en slags fem til seks prosent grense for boliggklager.

Slik klager du

Den absolutte klagefristen er fem år ved boligkjøp.

Men fra du oppdager en feil, bør du klage innen tre måneder for å ha kravet i behold. Du må alltid først klage til selgeren, eller til eierskifteforsikringsselskapet.

Du kan bruke et klagebrev på Forbrukerrådets nettsider.

Hvis du ikke kommer til enighet og boligselger har eierskifteforsikring, må du klage til Finansklagenemnda.

Hvis dere ikke kommer til enighet og eieren ikke har eierskifteforsikring, må du ta saken til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.

 

Les mer om boligkjøp:

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

Forberedelse til budrunden

Dette skal du se etter på visning

Boligkjøpskontrakten

Overtakelse av ny bolig

Så mye kan du låne

Kalkulatorer:

Lånebehov ved salg av gammel bolig og kjøp av ny
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Så mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Boligsparekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.