Hva prisen blir på vedfyring avhenger av blant annet av energiinnholdet, volumenheten du kjøper, og virkningsgraden på ovnen.

Ved er en mer komplisert affære å finne riktig pris. Forskjellige treslag inneholder forskjellige energi. For eksempel er det mye mer energi i bjørk enn i gran.

Det er tre hovedkomponenter som bestemmer hva kwh-prisen for ved blir:

  • Energiinnholdet
  • Volumenheten
  • Virkningsgraden på ovnen

Energiinnholdet i ved

Nedenfor har vi satt opp de forskjellige brennverdiene det er i hvert enkelt treslag, og hvor stor prosentvis forskjell det er i forhold til bjørk. Kristorn har det høyeste energiinnholdet med 35 prosent mer energi. Gran for eksempel har 24 prosent lavere energiinnhold enn bjørk.

Du vil også ofte møte uttrykket blandingsved. Problemet er da at du ikke helt vet hva du kjøper. Men du kan trygt gå ut fra at blandingsveden ikke består av kun eik og ask. Som et gjennomsnitt er det mer sannsynlig at den befinner seg i området mellom gran og selje.

Vedtype KWH per favn %-forskjell
Alm 4 806 8%
Ask 4 895 10%
Barlind 5 340 20%
Bjørk 4 450 0%
Bøk 5 073 14%
Eik 4 895 10%
Furu 3 916 -12%
Gran 3 382 -24%
Gråor 3 204 -28%
Hassel 4 539 2%
Hegg 4 361 -2%
Kristtorn 6 007 35%
Lerk 4 806 8%
Lind 3 827 -14%
Lønn 4 717 6%
Osp 3 560 -20%
Rogn 4 628 4%
Selje 3 827 -14%
Svartor 3 916 -12%

1 favn er stablet 30 cm ved, som tilsvarer 2,16 kubikkmeter.

Det er forutsatt at fuktigheten på veden er på 20 prosent.

Volumenheter ved selges i

Et annet sammenligningsproblem er at ved selges i forskjellige kvanta. Det er vanskelig uten videre å sammenligne en favn med en 60 liter sekk. Til dette trenger vi omregningsfaktorer. De er ikke helt eksakte fordi ved volumet ikke er helt eksakt på det du kjøper. Slik ser tabellen ut:

Volum Prosent
Storfavn 675%
Favn 100%
Storsekk – 1500 l 45%
Storsekk – 1000 l 30%
80 liter 3,23%
60 liter 2,56%
40 liter 1,85%

For sekker på 40 til 80 lister er det forutsatt at veden er stablet i sekken. Hvis det er lagt løst i sekken vil volumet være i overkant av 20 prosent mindre.

Storsekk på 1.500 liter kalles også en hydropall. Storsekk på 1.000 liter kalles også en europall.

Virkningsgraden på vedovner

Den tredje tingen du må ta hensyn til er virkningsgraden på ovnen. Virkningsgraden er sjeldent så høy som vedovns-produsentene oppgir. «Alt» skal klaffe for å oppnå virkningsgrad i beregningene. Vi har redusert virkningsgrad litt på grunn av dette.

Slik er grovinndelingen:

Type ovn Virkningsgrad
Ny rentbrennende vedovn 70-75%
Tradisjonell vedovn 50-60%
Lukket peis 70%
Lukket gammel peis 50%
Åpen peis 15%

Et annet problem med vedfyring er at det ikke er så lett å holde en jevn varme i huset. Hvis du fyrer slik at det stadig blir varmere enn det skal være forbruker du mer ved enn det som er nødvendig. Rent praktisk kan vi si at andre kilder er bedre hvis kwh-prisen er den samme. Men jo bedre ovn du har dess lettere er det også å holde en jevn varme for å få en effektiv utnyttelse av energiinnholdet.

Disse faktorene reduserer virkningsgraden:

Moderne ovn: Anskaffet i 1995 eller senere har katalysator som omdanner mer av veden energi til varme.
Norsk ved: Bjørkeved fra Baltikum vokser noe hurtigere enn norsk bjørk og inneholder derfor mer luft, dvs mindre energi. Utgjør trolig 10-15 prosent.
Tørr nok: Tester har hvert år vist at enkelte vedutsalg selger ved som er for fuktig, men det er likevel bedre enn tidligere.
Nok ved i posen: Tester i VG har påvist mindre ved i posene enn oppgitt hos mange tilbydere.
Fyrer du kortvarig: I så fall faller ovnens virkningsgrad. Først når du kan fyre med riktig trekk (stenge det ekstra luftinntaket) oppnår du maksimal energiutnyttelse av veden. Under opptenningsperioden (typisk 10 minutter) har ovnen lavere virkningsgrad.
Fyrer du korrekt: Du må fyre med god trekk, men slik at flammene er blålige, først da brenner du gassen i veden, du skal ikke stappe ovnen for full, legge på når den forrige vedkubben er blitt røde glør.

Likevektspriser

Tabellen under viser hvilke priser der strøm og ved kommer likt ut.

Det er forutsatt at virkningsgraden på vedovnen er 75 prosent.

Av tabellen ser du at en hvis prisen på 60 liters sekk er 85 kroner tilsvarer dette en strømpris på 100 øre per kwh. En 1500 liters sekk må koste 1502 kroner for å tilsvare dette.

Strøm Bjørkeved Bjørkeved
øre per kwh 1500 l kr per 60 liter
60 901 51
70 1 051 60
80 1 202 68
90 1 352 77
100 1 502 85
110 1 652 94
120 1 802 103
130 1 952 111

 

 

Kalkulatorer:

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Strømsparekalkulator: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Varmepumpevalg
Kalkulatoren hjelper deg til å velge riktig varmepumpe.