Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hva prisen blir på vedfyring avhenger av blant annet av energiinnholdet, volumenheten du kjøper, og virkningsgraden på ovnen.

Det er en mer komplisert affære å finne riktig energikostnad på ved enn det er på strøm. Forskjellige treslag inneholder forskjellige energi. For eksempel er det mye mer energi i bjørk enn i gran.

Det er tre hovedkomponenter som bestemmer hva kWh-prisen for ved blir:

  • Energiinnholdet
  • Volumenheten
  • Virkningsgraden på ovnen

Slik blir strømprisen bygd opp.

Lenger ned kan du se ved hvilke priser strøm og ved gir den samme energikostnaden.

Energiinnholdet i ved

Nedenfor har vi satt opp de forskjellige brennverdiene det er i hvert enkelt treslag, og hvor stor prosentvis forskjell det er i forhold til bjørk. Kristorn har det høyeste energiinnholdet med 35 prosent mer energi. Gran for eksempel har 24 prosent lavere energiinnhold enn bjørk.

Du vil også ofte møte uttrykket blandingsved. Problemet er da at du ikke helt vet hva du kjøper. Men du kan trygt gå ut fra at blandingsveden ikke består av kun eik og ask. Som et gjennomsnitt er det mer sannsynlig at den befinner seg i området mellom gran og selje.

Energiinnholdet i ved har betydning hvis du kjøper ved i volum som liter, favn ol. Hvis du kjøper i kilo har brennverdien på ved ikke noe å si. Ved med høy brennverdi veier mer, og du får dermed mindre volum per kg.

Brennverdiene i forskjellige tresorter:

Vedtype kWh per favn KWh 40 liter %-forskjell
Alm 4 806 75 8%
Ask 4 895 76 10%
Barlind 5 340 83 20%
Bjørk 4 450 70 0%
Blandingsved 3 650 57 -18%
Bøk 5 073 79 14%
Eik 4 895 76 10%
Furu 3 916 61 -12%
Gran 3 382 53 -24%
Gråor 3 204 50 -28%
Hassel 4 539 71 2%
Hegg 4 361 68 -2%
Kristtorn 6 007 94 35%
Lerk 4 806 75 8%
Lind 3 827 60 -14%
Lønn 4 717 74 6%
Osp 3 560 56 -20%
Rogn 4 628 72 4%
Selje 3 827 60 -14%
Svartor 3 916 61 -12%

1 favn er stablet 30 cm ved, som tilsvarer 2,16 kubikkmeter.

Det er forutsatt at fuktigheten på veden er på 20 prosent.

For blandingsved er de forutsatt en gjennomsnittlig brennverdi, men denne vil kunne variere.

Volumenheter ved selges i

Et annet sammenligningsproblem er at ved selges i forskjellige kvanta. Det er vanskelig uten videre å sammenligne en favn med en 60 liter sekk. Til dette trenger vi omregningsfaktorer. De er ikke helt eksakte fordi ved volumet ikke er helt eksakt på det du kjøper. Spørsmålet er derfor hvor mye luft det er i sekken.

Det er sikrere å regne ut kWh-prisen for ved når den selges i antall kg. Da er det ingen andre usikkerhetsmomenter enn hvor fuktig veden er (som det også er ved salg i sekker). 

Slik ser tabellen ut:

Volum Prosent
Storfavn 675%
Favn 100%
Storsekk – 1500 l 45%
Storsekk – 1000 l 30%
80 liter 2,93%
60 liter 2,33%
40 liter 1,56%

For sekker på 40 til 80 lister er det forutsatt at veden er stablet i sekken. Hvis det er lagt løst i sekken vil volumet være i overkant av 20 prosent mindre.

Storsekk på 1.500 liter kalles også en hydropall. Storsekk på 1.000 liter kalles også en europall.

Virkningsgraden på vedovner

Den tredje tingen du må ta hensyn til er virkningsgraden på ovnen. Virkningsgraden er sjeldent så høy som vedovns-produsentene oppgir. «Alt» skal klaffe for å oppnå virkningsgrad i beregningene. Vi har redusert virkningsgrad litt på grunn av dette.

Slik er grovinndelingen:

Type ovn Virkningsgrad
Ny rentbrennende vedovn 75%
Tradisjonell vedovn 50-60%
Lukket peis 70%
Lukket gammel peis 50%
Åpen peis 15%

Et annet problem med vedfyring er at det ikke er så lett å holde en jevn varme i huset. Hvis du fyrer slik at det stadig blir varmere enn det skal være forbruker du mer ved enn det som er nødvendig. Rent praktisk kan vi si at andre kilder er bedre hvis kwh-prisen er den samme. Men jo bedre ovn du har dess lettere er det også å holde en jevn varme for å få en effektiv utnyttelse av energiinnholdet.

Disse faktorene reduserer virkningsgraden:

Moderne ovn: Anskaffet i 1995 eller senere har katalysator som omdanner mer av veden energi til varme.
Norsk ved: Bjørkeved fra Baltikum vokser noe hurtigere enn norsk bjørk og inneholder derfor mer luft, dvs mindre energi. Utgjør trolig 10-15 prosent.
Nok ved i posen: Tester i VG har påvist mindre ved i posene enn oppgitt hos mange tilbydere.
Fyrer du kortvarig: I så fall faller ovnens virkningsgrad. Først når du kan fyre med riktig trekk (stenge det ekstra luftinntaket) oppnår du maksimal energiutnyttelse av veden. Under opptenningsperioden (typisk 10 minutter) har ovnen lavere virkningsgrad.
Fyrer du korrekt: Du må fyre med god trekk, men slik at flammene er blålige, først da brenner du gassen i veden, du skal ikke stappe ovnen for full, legge på når den forrige vedkubben er blitt røde glør.

Fuktigheten på ved

Ved som selges skal ikke ha en fuktighet på over 20 prosent hvis den selges i Klasse Ekstra (det finnes tre klasser til - 1, 2 og 3).

Jo lavere fuktighet veden har, jo bedre blir forbrenningen av veden. Dette gjør at prisen per kWh synker med lavere fuktighet. Men effekten er ikke stå stor på prisen per prosentpoeng fuktigheten går ned.

Ved disse prisene er strømkostnaden lik kostnaden for bjerkeved

Tabellen under viser ved hvilke priser der strøm og ved kommer likt ut.

Det er forutsatt at virkningsgraden på vedovnen er 75 prosent.

Av tabellen ser du at en hvis prisen på 60 liters sekk er 155 kroner, tilsvarer dette en strømpris på 200 øre per kWh. En 1500 liters sekk må koste 3023 kroner for å tilsvare dette. En 40 liters sekk må koste 104 kroner.

Strøm Bjørkeved
øre per kWh 1500 l 60 l 40 l
60 910 47 31
70 1 062 54 37
80 1 214 62 42
90 1 365 70 47
100 1 517 78 52
110 1 669 85 57
120 1 820 93 63
130 1 972 101 68
140 2 124 109 73
150 2 275 116 78
160 2 427 124 83
170 2 579 132 89
180 2 730 140 94
190 2 882 147 99
200 3 034 155 104
210 3 185 163 110
220 3 337 171 115
230 3 489 178 120
240 3 641 186 125
250 3 792 194 130
260 3 944 202 136
270 4 096 210 141
280 4 247 217 146
290 4 399 225 151
300 4 551 233 156
310 4 702 241 162
320 4 854 248 167
330 5 006 256 172
340 5 157 264 177
350 5 309 272 183
360 5 461 279 188
370 5 613 287 193
380 5 764 295 198
390 5 916 303 203
400 6 068 310 209
410 6 219 318 214
420 6 371 326 219
430 6 523 334 224
440 6 674 341 229
450 6 826 349 235
460 6 978 357 240
470 7 129 365 245
480 7 281 372 250
490 7 433 380 256
500 7 584 388 261

Vedkalkulator

Kalkulatoren hjelper det til å beregne hva som er billigst å fyre med av ulike vedtyper, eller med strøm. Her kan du legge inn dine forutsetninger for vedkjøpet og sammenligne dette med strømprisen din.

Kalkulator: Billigst fyring med ved eller strøm?

Her kan du sjekke vedpriser

Under ser du en rekke steder du kan sjekke vedpriser, og om de har ved tilgjengelig.

Blant disse er det en kjeder som har en rekke utsalg over hele landet. Det finnes også mange lokale vedleverandører, slik at du også bør sjekke i nærområdet ditt.

Her kan du kjøpe ved
Bauhaus
Bergen Vedsentral
Byggmakker
Byggmax
Christiania Vedforretning
Coop OBS Bygg
Hel V
Hoggestabben.no
Jula
KortreisetVed
Maxbo
Monter
Norsk Vedsentral
Oslo Vedhandel
Oslo Vedsentral
Plantasjen
Stavanger Vedsentral.no
Trondheim Vedsentral
Ved På Døra
Ved24.no
Vedboksen
Vedøra

 

Strømkalkulatorer:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Dette sparer du på å dusje smartere
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Dette koster det å dusje eller ta et bad
Kalkulatoren beregner hvor mye det koster å dusje eller ta et bad ut fra hvor mye vann du bruker og hvor varmt det skal være.

Så mye strøm kan du spare per dag
Med denne kalkulatoren kan du se hva det er mulig å spare per dag på strømutgiftene.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Varmepumpevalg
Kalkulatoren hjelper deg til å velge riktig varmepumpe.