Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du rette klager, dersom du er misfornøyd med håndverkeren.

Dersom du er misfornøyd med arbeidet en håndverker har gjort, enten det gjelder kvalitet på arbeid, forsinkelser, prisuenighet, kan du rette klagen din til Håndverkerklagenemnda.

Nemnda behandler alle tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven.

Håndverkeren må være medlem av en av bransjeorganisasjonene vi har ramset opp lenger ned i artikkelen, for at du skal få tvisten behandlet i nemnda. Tvisten må også berøre verdier over kr 5000.

For forbruker er det gratis å få behandlet tvisten i nemnda.

Dette er en nemnd hvor Huseiernes Landsforbund har gått sammen med en rekke av håndverkernes bransjeorganisasjoner om en klagenemnd for håndverkertjenester. Det er altså ikke Forbrukerrådet som står bak denne nemnden.

Håndverkerklagenemnda er et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og følgende bransjeorganisasjoner:

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Nemnda ledes av en lagdommer og består ellers av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene i tillegg til to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Slik går du frem med klagen din

Du må først ha reklamert skriftlig - innen rimelig tid, og senest innen fem år - til håndverkeren. Dersom du og håndverkeren ikke blir enige, kan du gå videre med klagen til nemnda. Får du ikke svar på reklamasjonen til håndverkeren innen tre uker, kan du direkte til Håndverkerklagenemnda.

Klagen må fremsettes på fastsatt skjema. Klagen må inneholde en begrunnelse for ditt krav, i tillegg til informasjon om du ønsker at utfallet skal bli. Du må også legge ved all dokumentasjon av betydning for saken (kontrakt, rapport fra sakkyndige, brev- og mailutveksling, fotos mm). Går du til Håndverkerklagenemnda, avbryter du foreldelsesfristen, og det kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.

Klagebehandling i nemnda

Håndverkeren får normalt tre uker på seg til å komme med sin versjon av saken, etter at nemnda har mottatt klagen fra deg. Etter at partene har blitt gitt anledning til nok et skriftlig innlegg, blir saken sendt til nemnda for avgjørelse.

Du skal ha fått nemndas avgjørelse innen tre måneder. Får du avslag, kan du ta saken videre til domstolen.

Her finner du en oversikt over alle klagenemnder.

Kontaktinfo

Her finner du Håndverkerklagenemnda på nett.

Adresse: Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 86 60

Epost: post@handverkerklagenemnda.no

 

Les også:

Oversikt over klagenemnder

Klage på håndverkertjenester

Klage på varekjøp

Slik klager du på en vare

Klagefrister