Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle boligselgere har plikt til å energimerke boligen før salget.

Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg. Energitesten skal også legges ved prospektet.

Myndighetenes hensikt med energimerkeordningen er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Slik energimerker du boligen din

Boligeiere kan gjennomføre merkingen selv på energimerking.no. Du må logge inn med MinID.

Du kan velge mellom enkel registrering og detaljert registrering.

Ved enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Denne passer for boliger (småhus, rekkehus, leiligheter) hvor det ikke er gjort noen tiltak som etterisolering, eller der det i ettertid er skiftet vinduer.

Detaljert registrering krever litt mer kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen. Da kan du for eksempel opplyse om du har nye vinduer, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv.

Finn frem nødvendig informasjon

Når du skal sette i gang med energimerkingen, kan det være en fordel å følgende informasjon tilgjengelig: gårds- og bruksnummer, takstdokument, prospekt eller tegninger for å gi opplysninger om tilbygg eller lignende.

Dersom du ikke tror har mulighet til å få fylt ut energimerkingsskjemaet elektronisk, er det også en mulighet å fylle ut et papirskjema som NVE må behandle manuelt. Men du kan selvsagt også spørre for eksempel eiendomsmegleren din om hjelpe til det praktiske rundt energimerking av boligen.

Energiattesten

Merkingen gir boligeier en energiattest som gir informasjon om boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren forteller hvor energieffektiv bygget er, om det er enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lav energiregning. Skalaen går fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv).

Oppvarmingskarakteren går fra rødt til grønt, hvor grønt betyr at boligen varmes opp med noe annet enn olje, gass eller elektrisitet.

Målt energibruk: Oppgis i attesten kun når eier har oppgitt det

Tiltaksliste: Viser til tiltak som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik vil kunne spare penger. Tiltakslisten er mindre konkret jo færre detaljerte opplysninger som er gitt.

Sammendraget: Gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Dette er viktig informasjon for nye eiere. Selger har plikt til å oppgi korrekte opplysninger, og åpenbart gal informasjon kan kjøper ta opp med selger i etterkant.

Oppvarmingskarakteren

Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:

         

30,0 %

47,5 %

65,0 %

82,5 %

100,0 %

Oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og andelen det er naturlig at de enkelte systemene kan dekke. For eksempel tas det for gitt at fjernvarme kan dekke nær hele oppvarmingsbehovet. Et system basert på biobrensel forutsettes å dekke ca. 80 prosent av oppvarmingsbehovet, mens det resterende normalt dekkes av elektrisitet. Termiske solfangere antas å kunne dekke 20 prosent av oppvarmingsbehovet og 30 prosent av varmtvannsbehovet, mens solceller antas å kunne dekke 5 prosent av oppvarmingsbehovet.

Energimerkekalkulator

På energimerking.no finner du også en Energimerkekalkulator. Med kalkulatoren kan du finne ut hvor mye ulike energisparetiltak, som for eksempel en varmepumpe, vil forbedre Energimerket for boligen din.

Også med kalkulatoren din må du registrere opplysninger om boligen din, slik som dersom du skal gjennomføre en energimerking.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Strømsparing - små tiltak