For å få bostøtte kan du ikke ha en inntekt over en viss maksimalgrense.

Hovedregelen er at det er siste tilgjengelige skatteoppgjør som er inntektsgrunnlag når Husbanken beregner bostøtte. Men dersom inntekten din har gått vesentlig opp eller ned, brukes inntekten du har i dag som grunnlag. 

Les om bostøtte her.

Inntektsgrunnlag

Det er inntektssituasjonen i husstanden din som bestemmer hva slags inntektsgrunnlag som skal brukes. Inntektsgrunnlaget som brukes er det høyeste beløpet av:

Det skilles mellom tre ulike situasjoner:

  • Dersom inntekten/formuen i husstanden er relativt stabil, brukes siste skatteoppgjør som inntektsgrunnlag. Denne hentes inn automatisk.
  • Dersom inntekten/formuen i husstanden har gått vesentlig opp, brukes den skattbare inntekten du anslår at husstanden vil ha i inneværende år. Nye søkere skal anslå hva inntekten vil bli i inneværende år. Andre søkere får beskjed i vedtaket at de har plikt til å melde fra dersom inntekten har økt til over en gitt grense.
  • Har inntekten/formuen i husstanden gått vesentlig ned, brukes den skattbare inntekten du hadde siste måned x 12 (omregnet til årsbeløp). Forutsetningen er at inntektsgrunnlaget er redusert med minst 10 prosent siden siste skatteoppgjør. Hvis inntekten din er variabel, så oppgir du gjennomsnittet de siste månedene. Går inntekten din ned, må du selv søke om å få bruke din faktiske inntekt som grunnlag.

Andre typer inntekter som blir bli tatt med i inntektsgrunnlaget, er:

  • Barns inntekt - barnet kan ha en inntekt på opp til 30.000 kroner før den blir tatt med i inntektsberegningen
  • Inntekter fra skattefri utleie regnes som inntekt.
  • Inntekter og formue fra utlandet som ikke skattlegges i Norge regnes med.

Formuestillegg:

Har du formue vil den kunne omregnes til en inntekt og legges til inntekten. For de som leier bolig, blir inntil 250 000 kroner av nettoformuen holdt utenfor beregningen av bostøtte. For det overskytende regnes 65 prosent som inntekt. Har du en formue på 600.000 kroner, blir det tillagt 65 prosent av 350.000 kroner. Det vil si 227.500 kroner. Du skal altså ikke ha stor formue før inntektstillegget gjør at du kommer langt over inntektsgrensene.

For de som eier boligen sin er det et fribeløp i ligningsverdien av boligen inntil 525 000 kroner. Har du en formue på 1 million kroner, og en ligningsverdi på 500.000 kroner, blir inntektstillegget 65 prosent av 500.000 kroner. Det vil si 325.000 kroner.

Slik er grensene

Landet er delt inn i fire kommunegrupper på grunn av ulikheter i bokostnader.

  • Kommunegruppe 1 er Oslo.
  • Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.
  • Kommunegruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.
  • Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Det er forskjeller i grensene for vanlig bolig og tilpasset bolig. Sistnevnte får litt høyere makimalgrenser.

Unge uføre har høyere maksimalgrenser.

Grensene er også avhengig av hvor mange personer det er i husstanden.

For eksempel vil 2 personer i en vanlig bolig i Oslo ha en maksimal inntektsgrense på 251.900 kroner.

 1   2   3   4  5 
Vanlig bolig
K1 221 000 251 900 283 200 315 900 350 000
K2 214 000 244 200 275 821 308 100 341 600
K3 209 000 238 700 270 000 301 629 335 322
K4 198 000 227 445 258 000 289 900 322 202
Tilpasset bolig
K1 225 592 256 300 288 000 321 100 355 538
K2 218 957 248 824 280 800 313 300 347 200
K3 213 694 243 773 274 800 307 275 340 794
K4 203 000 232 253 263 248 295 100 328 458
Unge uføre vanlig bolig
K1 248 117 281 600 315 600 350 598 386 400
K2 241 946 273 900 307 932 342 763 378 000
K3 236 961 268 798 302 400 336 700 372 400
K4 226 000 257 884 290 639 325 000 359 800
Unge uføre tilpasset bolig
K1 252 831 286 000 320 400 354 900 392 000
K2 246 000 278 592 312 845 347 482 383 600
K3 241 000 273 900 307 200 341 900 378 000
K4 231 000 262 900 296 400 330 200 365 400

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenandelsbetalingen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.