Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For å få bostøtte kan ikke husstanden ha inntekter over en viss maksimalgrense.

Det er brutto månedlig inntekt for alle over 18 år i husstanden som er grunnlaget for beregningen av bostøtte. NAV henter automatisk den månedlige inntekten, slik at du ikke trenger å oppgi denne.

Les om bostøtte her.

Inntektsgrunnlag

Dette er inntektsgrunnlagene som bestemmer om du kan få bostøtte.

  • Brutto inntekter utbetalt i søknadsmåneden. Dette er lønn, pensjoner, trygd, stønad, feriepenger.
  • Kapitalinntekter over 5.826 kroner i år, per person i husstanden. Dette er renteinntekter, avkastning av aksjer og fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig (hvis skattepliktig).
  • Næringsinntekter i år, det vil si personinntekten fra næringen.
  • Utenlandsinntekter i år. Det vil si lønn, pensjoner og andre inntekter fra utlandet. Hvor du skatter har ingen betydning.
  • Månedlige inntekter fra skattefri utleie (som i egen bolig).
  • Har du en netto formue over en viss grense vil du få et formuestillegg i inntekten din. 65 prosent av det overskytende blir lagt til inntekten, etter at det er gjort om til et månedlig beløp. Hvis du bor i leid bolig, er grensen 291.275 kroner. Bor du i eid bolig er grensen (bare for den skattemessige verdien av boligen) er grensen 611.677 kroner.

Eksempel på utregning av formuestillegg:

Her er det forutsatt at den skattemessige formuen er på 800.000 kroner, og 700.000 kroner. Det medfører månedlige tillegg i inntekten på 10.201 og 4.784 kroner.

Beløp Beløp  
Skattemessig formue 800 000 700 000  
Fribeløp 611 677 611 677  
Forskjell 188 323 88 323  
65 prosent av dette 122 410 57 410  
Fordelt på 12 måneder 10 201 4 784  

Slik er inntektsgrensene for bostøtte

Landet er delt inn i fire kommunegrupper på grunn av ulikheter i bokostnader.

  • Kommunegruppe 1 er Oslo.
  • Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.
  • Kommunegruppe 3 er Asker, Frogn, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.
  • Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Inntektsgrensene som gjelder i januar til og med juni

I denne perioden er de maksimale inntektsgrensene høyere for å kunne få bostøtte.

Grensene er avhengig av hvor mange personer det er i husstanden. Barn har en litt høyere sats enn voksne.

Hvis det er unge uføre i husstanden, gir dette litt høyere maksimalgrenser.

For eksempel vil 2 personer i Oslo ha en maksimal inntektsgrense på 33.316 kroner i måneden. Med en ung ufør i husstanden ville beløpet økt til 35.744 kroner.

Det er forutsatt at når antallet er tre personer er det ett barn, fire personer er det to barn, 5 personer er det tre barn.

Slik blir da de månedlige inntektsgrensene for de fire gruppene, med opptil 5 personer i husstanden.

Gruppe 1 2 3 4 5
1 27 071 33 316 39 388 45 733 52 358
2 26 008 32 226 38 175 44 484 51 079
3 25 205 31 432 37 276 43 510 50 050
4 23 549 29 730 35 476 41 635 48 032
Gjelder for husstander der én eller flere er unge uføre
Gruppe 1 2 3 4 5
1 29 222 35 744 42 160 48 824 55 813
2 28 218 34 670 40 970 47 531 54 421
3 27 414 33 856 40 103 46 653 53 649
4 25 757 32 218 38 304 44 669 51 407

De ordinære grensene

De ordinære grensene vil ikke gjelde før i juli 2023.

Disse satsene vil altså være noen tusen lavere. Grensene er avhengig av hvor mange personer det er i husstanden.

Satsene vil være klare før juli.

 

Se også:

Guide til bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenandelsbetalingen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.