object(stdClass)#4509 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "992" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

For å få bostøtte kan ikke husstanden ha inntekter over en viss maksimalgrense.

Det er brutto månedlig inntekt for alle over 18 år i husstanden som er grunnlaget for beregningen av bostøtte. NAV henter automatisk den månedlige inntekten, slik at du ikke trenger å oppgi denne.

Les om bostøtte her.

Inntektsgrunnlag

Dette er inntektsgrunnlagene som bestemmer om du kan få bostøtte.

  • Brutto inntekter utbetalt i søknadsmåneden. Dette er lønn, pensjoner, trygd, stønad, feriepenger.
  • Kapitalinntekter over 5.258 kroner i år, per person. Dette er renteinntekter, avkastning av aksjer og fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig (hvis skattepliktig).
  • Næringsinntekter i år, det vil si personinntekten fra næringen.
  • Utenlandsinntekter i år. Det vil si lønn, pensjoner og andre inntekter fra utlandet. Hvor du skatter har ingen betydning.
  • Månedlige inntekter fra skattefri utleie (som i egen bolig).
  • Har du en netto formue over en viss grense vil du få et formuestillegg i inntekten din. 65 prosent av det overskytende blir lagt til inntekten, etter at det er gjort om til et månedlig beløp. Hvis du bor i leid bolig er grensen 262.899 kroner. Bor du i eid bolig er grensen 552.087 kroner.

Eksempel på utregning av formuestillegg:

Hvis du har en skattemessig formue på 800.000 kroner, vil du få et påslag i inntekten basert på 65 prosent av forskjellen mellom denne formuen og 552.087 kroner (bor i leid bolig). Forskjellen er 247.913 kroner, 65 prosent av dette er 161.143 kroner. Fordelt på 12 måneder gir dette et månedlig tillegg i inntekten på 13.428 kroner.

Slik er inntektsgrensene for bostøtte

Landet er delt inn i fire kommunegrupper på grunn av ulikheter i bokostnader.

  • Kommunegruppe 1 er Oslo.
  • Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.
  • Kommunegruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.
  • Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Grensene er avhengig av hvor mange personer det er i husstanden.

Unge uføre har høyere maksimalgrenser.

For eksempel vil 2 personer i Oslo ha en maksimal inntektsgrense på 22.629 kroner i måneden. Med en ung ufør i husstanden ville beløpet økt til 25.231 kroner.

Gruppe 1 2 3 4 5
1 19 937 22 629 25 535 28 488 31 482
2 19 303 22 013 24 794 27 719 30 730
3 18 797 21 525 24 282 27 214 30 195
4 17 767 20 436 23 222 26 058 29 054
Gjelder for husstander der én eller flere er unge uføre
Gruppe 1 2 3 4 5
1 22 385 25 321 38 384 31 574 34 880
2 21 751 24 724 27 732 30 867 34 129
3 21 298 24 225 27 269 30 396 33 606
4 20 393 23 229 26 210 29 325 32 481

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenandelsbetalingen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.