Dette kan du få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler. Og så mye må du skatte av overskuddet på kjøregodtgjørelsen.

Fra 22.6.2018 er det inngått en ny avtale om statens satser for kjøregodtgjørelser.

Satsen for bil er gått ned fra 4,10 kroner per km til 3,90 kroner. Den nye satsen gjelder for hele kjørelengden. For kjøring over 10.000 km er det derfor en økning i satsen fra 3,45 kroner til 3,90 kroner.

El-bil har nå den samme satsen som andre biler, ned fra 4,20.

Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder som navnet sier for statsansatte. Men det er vanlig at andre også følger disse satsene.

Skatt på kjøregodtgjørelse

Inntil 2016 tilsvarte statens satser for yrkeskjøring de skattefrie satsene. Dette ble det en endring på i 2016 ved at 3,80 kroner er det skattefrie beløpet på yrkeskjøring opp til 10.000 kjørte kilometer. I 2018/2019 er den skattefrie satsen 3,50 kroner, som gjelder for hele kjørelengden.

Statens satser for yrkeskjøring (tjenestereiser) er nå på 3,90 kroner per km. Overskuddet som skattlegges som lønn blir 40 øre per kjørte kilometer fra 22.6.18.

El-bil hadde en egen sats på 4,20 kroner per km, som også settes ned til 3,90. Det var bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke. Overskuddet blir også her nå 40 øre per kilometer i 2018/2019.

For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Ved bruk av andre fremkomstmidler er den aller høyeste satsen man kan få 7,50 kroner per kilometer for snøscooter og båt med motor.

Kjøregodtgjørelseskalkulator

Du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med kjøregodtgjørelseskalkulatoren. Med den kan du både beregne resultatet ved godtgjørelse etter statens satser, eller en fast utbetalt kjøregodtgjørelse (eller en kombinasjon).

Her finner du kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Dette er satsene for kjøregodtgjørelse

Statens satser er de samme i 2017 og til og med 21.6.18. Nye satser er gjeldende fra 22.6.18.

Det er satser for bilkjøring, tilleggsbetaling ved bilkjøring og satser for andre fremkomstmidler.

22.06.18 1.1.18
Bil: Kr/km Kr/km
0 -10.000 km 3,90 4,10
10.000 km og oppover: 3,90 3,45
EL-bil 3,90 4,20
Tilleggsbetaling:
- Ekstra passasjer 1,00 1,00
- Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00
- Nødvendig tilhenger, eller bagasje i egen bil (minimum 150 kg/0,5 m)3. 1,00 1,00
- Bosatt i Tromsø 0,10 0,10
Andre fremkomstmidler:
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00
Snøscooter og ATV 7,50 7,50
Båt med motor 7,50 7,50
Andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 2,00

Så mye må du betale i skatt på kjøregodtgjørelsen

Frem til 22.6.18 blir du altså skattlagt for 60 øre per kjørte kilometer så lenge du får satsen på 4,10 kroner. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten. Hvis du bare mottar 3,50 kroner i kjøregodtgjørelse får du ikke noe inntektspåslag.

Hvis du fra 22.6 mottar 3,90 kroner per km blir du skattlagt for 40 øre per km.

Her er noen eksempler på hva skatten blir før 22.6.18, og fra 22.6.18:

Fra 22.juni 2018:

Her er det ingen forskjeller på el-bil og andre biler.

Kjørte km Påslag Skatt
5 000 2 000 868
10 000 4 000 1 736
15 000 6 000 2 604

Eksemplet gjelder for skatteåret 2019. Det er forutsatt at du har en marginalskatt på 43,4 prosent. Dette gjelder for lønnsinntekter fra 617.500.

Før 22.6.18:

Når du mottok 4,10 kroner per km for de første 10.000 km og 3,50 på resten. Da er det maksimale påslaget du kan få 6.000 kroner så lenge du mottar statens satser. Kjører du over 10.000 km får du ikke noe ytterligere overskudd.

For el-bil er det forutsatt at du fikk 4,20 kroner per km uansett.

Kjørte km Påslag Skatt
5 000 3 000 1 308
10 000 6 000 2 616
15 000 6 000 2 616
El-bil    
5 000 3 500 1 526
10 000 7 000 3 052
15 000 7 000 3 052

Eksemplet gjelder for skatteåret 2019. Det er forutsatt at du har en marginalskatt på 43,6 prosent. Dette gjelder for lønnsinntekter fra 598.050.

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får en viss sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du først regner ut hva du kan få skattefritt som kjøregodtgjørelse. Det resterende behandles som ordinær lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig.

Hvor mye skatt du får kan du også beregne i kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Her er et par eksempler på hvordan skatten blir:

Eksempel 1 Eksempel 2
Lønnsinntekt før fast kjøregodtgjørelse 600 000 450 000
Fast kjøregodtgjørelse 50 000 50 000
Kilometer kjørt i yrket 12 000 5 000
Dette gir en skattefri kjøregodtgjørelse på 42 000 17 500
Skattepliktig overskudd kjøregodtgjørelse 8 000 32 500
Skatt på overskudd 3 472 11 180
Netto kjøregodtgjørelse etter skatt 46 528 38 820

I eksempel 1 der yrkeskjøringen er 12.000 kilometer, vil den skattefrie kjøregodtgjørelsen komme opp i 42.000 kroner. Det resterende beløpet på 8.000 kroner blir beskattet som lønn, med en marginalskatt på 43,4 prosent (for 2019).

I det andre eksemplet blir det skattepliktige overskuddet på kjøregodtgjørelsen 32.500 kroner. På grunn av lavere inntekt blir dette beløpet skattlagt med 34,4 prosent.

Andre bilutgifter som dekkes

Det er en rekke reiseutgifter som du kan få dekkes. Her er det to typer utgifter. Dette er utgifter som du får dekket ulegitimert, og utgifter du må legitimere.

Dette får du dekket ulegitimert som har med bil å gjøre:

  • Parkometerutgifter
  • Bom-, bro- og tunnelutgifter(enkeltpasseringer)
  • Piggdekkavgift(dagsoblat/enkeltpasseringer)
  • Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje.

Utgifter til bil som må legitimeres er parkeringsavgifter.

Bilkalkulatorer:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.