Dette er hva du kan få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler.

Inntil 2016 tilsvarte statens satser for yrkeskjøring de skattefrie satsene. Dette ble det en endring på i 2016 ved at 3,80 kroner er det skattefrie beløpet på yrkeskjøring opp til 10.000 kjørte kilometer.

I 2017/2018 er det en ytterligere omlegging ved at den skattefrie satsen er 3,50 kroner, som gjelder for all kjørelengde.

Statens satser for yrkeskjøring (tjenestereiser) er på de første 10.000 kilometerne 4,10 kroner per km. Overskuddet som skattlegges som lønn blir 60 øre per kjørte kilometer i 2018. For kjøring over dette er satsen 3,45 kroner (som ikke gir noe overskudd).

El-bil har en egen sats på 4,20 kroner per km, som er høyere enn for vanlige biler. Det er bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke. Overskuddet blir her 70 øre per kilometer i 2018.

For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Ved bruk av andre fremkomstmidler er den aller høyeste satsen man kan få 7,50 kroner per kilometer for snøscooter og båt med motor.

Kjøregodtgjørelseskalkulator

Du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med kjøregodtgjørelseskalkulatoren. Med den kan du både beregne resultatet ved godtgjørelse etter statens satser, eller en fast utbetalt kjøregodtgjørelse (eller en kombinasjon).

Her finner du kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Dette er satsene for kjøregodtgjørelse

Statens satser er de samme i 2017 og 2018. Det er satser for bilkjøring, tilleggsbetaling ved bilkjøring og satser for andre fremkomstmidler.

Bil: Kr/km
0 -10.000 km 4,10
10.000 km og oppover: 3,45
EL-bil 4,20
Tilleggsbetaling:  
- Ekstra passasjer 1,00
- Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00
- Nødvendig tilhenger, eller bagasje i egen bil (minimum 150 kg/0,5 m)3. 1,00
- Bosatt i Tromsø 0,10
Andre fremkomstmidler:  
Motorsykkel over 125 ccm 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00
Snøscooter og ATV 7,50
Båt med motor 7,50
Andre motoriserte fremkomstmidler 2,00

Skatten ved statens satser

I 2017/2018 blir du altså skattlagt for 60 øre per kjørte kilometer så lengde du får satsen på 4,10 kroner. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten. Hvis du bare mottar 3,50 får du ikke noe inntektspåslag.

Her er noen eksempler på hva skatten blir, når du mottar 4,10 kroner per km for de første 10.000 km og 3,50 på resten. Da er det maksimale påslaget du kan få 6.000 kroner så lenge du mottar statens satser. Kjører du over 10.000 km får du ikke noe ytterligere overskudd.

For el-bil er det forutsatt at du får 4,20 kroner per km uansett.

Kjørte km Påslag Skatt
5 000 1 500 1 317
10 000 3 000 2 634
15 000 3 000 2 634
El-bil    
5 000 3 500 1 537
10 000 7 000 3 073
15 000 10 500 4 610

 

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får en viss sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du først regner ut hva du kan få skattefritt som kjøregodtgjørelse. Det resterende behandles som ordinær lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig.

Hvor mye skatt du får kan du også beregne i kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Her er et par eksempler på hvordan skatten blir:

  Eksempel 1 Eksempel 2
Lønnsinntekt før fast kjøregodtgjørelse 600 000 450 000
Fast kjøregodtgjørelse 50 000 50 000
Kilometer kjørt i yrket 12 000 5 000
Dette gir en skattefri kjøregodtgjørelse på 42 000 17 500
Skattepliktig overskudd kjøregodtgjørelse 8 000 32 500
Skatt på overskudd 3 488 11 213
Netto kjøregodtgjørelse etter skatt 46 512 38 788

I eksempel 1 der yrkeskjøringen er 12.000 kilometer, vil den skattefrie kjøregodtgjørelsen komme opp i 42.000 kroner. Det resterende beløpet på 8.000 kroner blir beskattet som lønn, med en marginalskatt på 43,6 prosent.

I det andre eksemplet blir det skattepliktige overskuddet på kjøregodtgjørelsen 32.500 kroner. På grunn av lavere inntekt blir dette beløpet skattlagt med 34,5 prosent.

Andre bilutgifter som dekkes

Det er en rekke reiseutgifter som du kan få dekkes. Her er det to typer utgifter. Dette er utgifter som du får dekket ulegitimert, og utgifter du må legitimere.

Dette får du dekket ulegitimert som har med bil å gjøre:

  • Parkometerutgifter
  • Bom-, bro- og tunnelutgifter(enkeltpasseringer)
  • Piggdekkavgift(dagsoblat/enkeltpasseringer)
  • Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje.

Utgifter til bil som må legitimeres er parkeringsavgifter.

 

Bilkalkulatorer:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.