Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette kan du få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler. Og så mye må du skatte av overskuddet på kjøregodtgjørelsen.

Satsen for bil er fra 1.1.2024 på 4,90 kroner per km, opp fra 4,48 kroner per km. Denne satsen gjelder for hele kjørelengden. Elbiler har den samme satsen

Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder som navnet sier for statsansatte. Men det er vanlig at andre også følger disse satsene.

Skatt på kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse er ikke samme sats som den skattefrie delen. I 2023 og 2024 er den skattefrie satsen 3,50 kroner, som gjelder for hele kjørelengden.

Statens satser for yrkeskjøring (tjenestereiser) er altså i 2024 på 4,90 kroner. Det betyr at 140 øre vil blir skattlagt som lønn. I 2023 skattlegges 98 øre som lønn per kjørte kilometer. Elbiler har samme satser.

For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Ved bruk av andre fremkomstmidler er den aller høyeste satsen man kan få 10,00 kroner per kilometer for snøscooter og ATV.

Kjøregodtgjørelseskalkulator

Du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med kjøregodtgjørelseskalkulatoren. Med den kan du både beregne resultatet ved godtgjørelse etter statens satser, eller en fast utbetalt kjøregodtgjørelse (eller en kombinasjon).

Her finner du kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Dette er satsene for kjøregodtgjørelse

Dette er de gjeldene satsene for 2023 og 2024.

Det er satser for bilkjøring, tilleggsbetaling ved bilkjøring, og satser for andre fremkomstmidler.

  2024 2023  
Bil: Kr/km Kr/km  
0 -10.000 km 4,90 4,48  
10.000 km og oppover: 4,90 4,48  
EL-bil 4,90 4,48  
Tilleggsbetaling:      
- Ekstra passasjer 1,00 1,00  
- Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00  
- Nødvendig tilhenger, eller bagasje i egen bil (minimum 150 kg/0,5 m)3. 1,00 1,00  
- Bosatt i Tromsø 0,10 0,10  
Andre fremkomstmidler:      
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95  
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00  
Snøscooter og ATV 10,00 7,50  
Båt med motor 7,50 7,50  
Andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 2,00  

Så mye må du betale i skatt på kjøregodtgjørelsen

Du må nå altså skatte av 140 øre/98 øre per kilometer så lenge du får statens satser. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten. Hvis du bare mottar 3,50 kroner i kjøregodtgjørelse, får du ikke noe inntektspåslag.

Det er forutsatt at du har en marginalskatt på 43,4 prosent for begge årene. Dette gjelder for lønnsinntekter fra 642.950 kroner i 2023, og 670.000 i 2024.

Her er noen eksempler på hva skatten blir ved ulike kjørelengder i 2023 og 2024:

Skatt 2023  
Kjørte km Påslag Skatt  
5 000 4 900 2 127  
10 000 9 800 4 253  
15 000 14 700 6 380  
Skatt 2022  
Kjørte km Påslag Skatt  
5 000 2 650 1 150  
10 000 5 300 2 300  
15 000 7 950 3 450  

Eksemplet gjelder for skatteåret 2023.

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får en viss sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du først regner ut hva du kan få skattefritt som kjøregodtgjørelse. Det resterende behandles som ordinær lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig.

Hvor mye skatt du får kan du også beregne i kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Her er et par eksempler på hvordan skatten blir i 2024:

  Eksempel 1 Eksempel 2  
Lønnsinntekt før fast kjøregodtgjørelse 675 000 450 000  
Fast kjøregodtgjørelse 50 000 50 000  
Kilometer kjørt i yrket 12 000 5 000  
Dette gir en skattefri kjøregodtgjørelse på 42 000 17 500  
Skattepliktig overskudd kjøregodtgjørelse 8 000 32 500  
Skatt på overskudd 2 704 10 985  
Netto kjøregodtgjørelse etter skatt 47 296 39 015  

I eksempel 1 der yrkeskjøringen er 12.000 kilometer, vil den skattefrie kjøregodtgjørelsen komme opp i 42.000 kroner. Det resterende beløpet på 8.000 kroner blir beskattet som lønn, med en marginalskatt på 43,4 prosent i 2024 (det samme i 2023).

I det andre eksemplet blir det skattepliktige overskuddet på kjøregodtgjørelsen 32.500 kroner. På grunn av lavere inntekt blir dette beløpet skattlagt med 33,8 prosent i 2023 (33,9 prosent i 2023).

Andre bilutgifter som dekkes

Det er en rekke reiseutgifter som du kan få dekkes. Her er det to typer utgifter. Dette er utgifter som du får dekket ulegitimert, og utgifter du må legitimere.

Dette får du dekket ulegitimert som har med bil å gjøre:

  • Parkometerutgifter
  • Bom-, bro- og tunnelutgifter(enkeltpasseringer)
  • Piggdekkavgift(dagsoblat/enkeltpasseringer)
  • Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje.

Utgifter til bil som må legitimeres er parkeringsavgifter.

Bilkalkulatorer:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.