Firmabilskatten utgjør normalt 40.000 til 70.000 kroner, avhengig av nybilprisen og din marginalskatt.

Tabellen under viser hvor stor skatten blir i 2018 ved biler i ulike prisklasser.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,6 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 598.050 kroner til 962.050 kroner i 2018. Marginalskatten er 46,6 prosent på inntekter over 962.050 kroner, og 34,5 prosent under 598.050 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det tatt med tre nivåer for firmabilbeskatning.

  1. Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
  2. Biler som enten kjører over 40.000 km, eller er over tre år, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.
  3. El-biler, der grunnlaget er 60 prosent av nybilprisen (var 50 prosent i 2017).

Du kan også bruke firmabilskattkalkulatoren for å regne ut skatten både for 2017 og 2018.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2018. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 47.921 kroner. Denne reduseres til 39.201 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år.

Har du en el-bil vil skatten reduseres til 31.392. En el-bil vil altså koste 16.529 kroner mindre i skatt.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 700
300 000 89 910 39 201
350 000 99 910 43 561
400 000 109 910 47 921
450 000 119 910 52 281
500 000 129 910 56 641
600 000 149 910 65 361
700 000 169 910 74 081
1 000 000 229 910 100 241
     
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 525
300 000 67 500 29 430
350 000 78 750 34 335
400 000 89 910 39 201
450 000 97 410 42 471
500 000 104 910 45 741
600 000 119 910 52 281
700 000 134 910 58 821
1 000 000 179 910 78 441
     
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 45 000 19 620
300 000 54 000 23 544
350 000 63 000 27 468
400 000 72 000 31 392
450 000 81 000 35 316
500 000 90 000 39 240
600 000 102 390 44 642
700 000 114 390 49 874
1 000 000 150 390 65 570

 

Firmabilskatt for yrkesbil

Her kan du velge sjablongmetoden for yrkesbiler, eller faktisk privatkjørte kilometer.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det også her forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,6 prosent.

Bilpris Påslag Skatt
150 000 22 500 9 810
200 000 30 000 13 080
250 000 37 500 16 350
300 000 45 000 19 620
350 000 60 000 26 160
400 000 75 000 32 700
450 000 90 000 39 240
500 000 100 390 43 770

For å beregne påslaget reduseres nybilprisen med 50 prosent, men ikke mer enn 150.000 kroner.

Slik blir skatten hvis du velger kjørte kilometer privat:

Km Påslag Skatt
2 500 8 500 3 732
5 000 17 000 7 463
7 500 25 500 11 195

Du skal kjøre langt med varebilen før det lønner seg å bruke sjablongmetoden. 

 

Se også:

Firmabil

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.