Firmabilskatten utgjør normalt 40.000 til 70.000 kroner, avhengig av nybilprisen og din marginalskatt.

Tabellen under viser hvor stor skatten blir i 2019 ved biler i ulike prisklasser.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,4 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 617.500 kroner til 964.800 kroner i 2019. Marginalskatten er 46,4 prosent på inntekter over 964.800 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det tatt med tre nivåer for firmabilbeskatning.

  1. Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
  2. Biler som enten kjører over 40.000 km, eller er over tre år, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.
  3. El-biler, der grunnlaget er 60 prosent av nybilprisen (var 50 prosent i 2017).

Du kan også bruke firmabilskattkalkulatoren for å regne ut skatten både for 2018 og 2019.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2019. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 48.109 kroner. Denne reduseres til 39.060 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år.

Har du en el-bil vil skatten reduseres til 31.248. En el-bil vil altså koste 16.861 kroner mindre i skatt.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 550
300 000 90 000 39 060
350 000 100 850 43 769
400 000 110 850 48 109
450 000 120 850 52 449
500 000 130 850 56 789
600 000 150 850 65 469
700 000 170 850 74 149
1 000 000 230 850 100 189
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 413
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
450 000 98 350 42 684
500 000 105 850 45 939
600 000 120 850 52 449
700 000 135 850 58 959
1 000 000 180 850 78 489
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 45 000 19 530
300 000 54 000 23 436
350 000 63 000 27 342
400 000 72 000 31 248
450 000 81 000 35 154
500 000 90 000 39 060
600 000 102 850 44 637
700 000 114 850 49 845
1 000 000 150 850 65 469

 

Firmabilskatt for yrkesbil

Her kan du velge sjablongmetoden for yrkesbiler, eller faktisk privatkjørte kilometer.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det også her forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,4 prosent.

Bilpris Påslag Skatt
150 000 22 500 9 765
200 000 30 000 13 020
250 000 37 500 16 275
300 000 45 000 19 530
350 000 60 000 26 040
400 000 75 000 32 550
450 000 90 000 39 060
500 000 100 850 43 769

For å beregne påslaget reduseres nybilprisen med 50 prosent, men ikke mer enn 150.000 kroner.

Slik blir skatten hvis du velger kjørte kilometer privat:

Km Påslag Skatt
2 500 8 500 3 689
5 000 17 000 7 378
7 500 25 500 11 067

Du skal kjøre langt med varebilen før det lønner seg å bruke sjablongmetoden. 

 

Se også:

Firmabil

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.