Firmabilskatten utgjør normalt 40.000 til 70.000 kroner, avhengig av nybilprisen og din marginalskatt.

Tabellen under viser hvor stor skatten blir i 2020 ved biler i ulike prisklasser.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,4 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 639.750 kroner til 999.550 kroner i 2020. Marginalskatten er 46,4 prosent på inntekter over 999.550 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det tatt med tre nivåer for firmabilbeskatning.

  1. Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
  2. Biler som enten kjører over 40.000 km, eller er over tre år, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.
  3. El-biler, der grunnlaget er 60 prosent av nybilprisen.

Du kan også bruke firmabilskattkalkulatoren for å regne ut skatten både for 2019 og 2020.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2020. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 500.000 kroner gir en skatt på 57.045 kroner. Denne reduseres til 46.195 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år.

Har du en el-bil vil skatten reduseres til 39.060. En el-bil vil altså koste 17.985 kroner mindre i skatt.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 550
300 000 90 000 39 060
350 000 101 440 44 025
400 000 111 440 48 365
450 000 121 440 52 705
500 000 131 440 57 045
600 000 151 440 65 725
700 000 171 440 74 405
1 000 000 231 440 100 445
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 413
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
450 000 98 940 42 940
500 000 106 440 46 195
600 000 121 440 52 705
700 000 136 440 59 215
1 000 000 181 440 78 745
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 45 000 19 530
300 000 54 000 23 436
350 000 63 000 27 342
400 000 72 000 31 248
450 000 81 000 35 154
500 000 90 000 39 060
600 000 103 440 44 893
700 000 115 440 50 101
1 000 000 151 440 65 725

Firmabilskatt for yrkesbil

Her kan du velge beskatning etter sjablongmetoden for yrkesbiler, eller etter faktisk privatkjørte kilometer.

Les mer om firmabilbeskatningen.

I tabellen er det også her forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,4 prosent.

Bilpris Påslag Skatt
150 000 22 500 9 765
200 000 30 000 13 020
250 000 37 500 16 275
300 000 45 000 19 530
350 000 60 000 26 040
400 000 75 000 32 550
450 000 89 910 39 021
500 000 99 910 43 361

For å beregne påslaget reduseres nybilprisen med 50 prosent, men ikke mer enn 150.000 kroner.

Slik blir skatten hvis du velger kjørte kilometer privat:

Kilometersatsen er 3,40 kroner.

Km Påslag Skatt
2 500 8 500 3 689
5 000 17 000 7 378
7 500 25 500 11 067

Du skal kjøre langt med varebilen før det lønner seg å bruke sjablongmetoden. 

 

Se også:

Guide til firmabil

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.