Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Engangsavgiftene på bil må betales for alle biler som importeres. Det gjelder også bruktbiler. Tollverdien er grunnlaget.

Forskjellen mellom nye biler og bruktbiler er at du får et aldersfradrag på engangsavgiftene. Fradraget gis som et prosentvis fradrag på engangsavgiftene avhengig av bilens alder. Du kan også få avgiftene beregnet etter en alternativ metode (se lenger ned).

Når bilen kommer til landets grense for første gang registrering må engangsavgiftene betales. Da blir bilen lagt inn i det sentrale motorvognregisteret Autosys.

Les mer om hvordan engangsavgiftene beregnes.

Tollverdi

Tollverdien er avgiftsgrunnlaget for merverdiavgiften. Denne er lik bilens innkjøpspris. I tillegg kommer frakt og forsikring frem til den norske grensen.

Omregningskursen på fortollingstidspunktet benyttes.

Når du ser på priser i utlandet må du få tak i bilens pris uten utenlandske avgifter. Dette vil forhandlere i utlandet kunne hjelpe deg med

Betaling av avgifter

Først betales merverdiavgiften ved fortollingen. Deretter må bilen godkjennes ved trafikkstasjonen, og avgiften betales til Tollvesenet.

Engangsavgiften må være betalt før bilen kan registreres

Bruk avgiftskalkulatoren

Du kan bruke vår kalkulator for beregning av avgifter for bruktbiler.

Her finner du kalkulatoren for engangsavgift ved bruktimport.

Bruksfradrag

Det skal trekkes fra et bruksfradrag hvis det er en bruktbil. Kjøretøyets alder regnes fra tidspunktet bilen ble registrert første gang, frem til tidspunktet bilen registreres første gang i Norge.

Biler som er over 20 år skal det ikke betales avgift på.

Her er tabellen som viser fradragene som har vært gjeldende fra 1.juli 2020:

Bilens alder Reduksjon i engangsavgift
Ny 0%
over 1 mnd 2%
over 2 mnd 4%
over 3 mnd 6%
over 4 mnd 8%
over 5 mnd 10%
over 6 mnd 12%
over 7 mnd 14%
over 8 mnd 15%
over 9 mnd 16%
over 10 mnd 17%
over 11 mnd 18%
over 1 år 19%
over 1 år og 2 mnd 20%
over 1 år og 4 mnd 21%
over 1 år og 6 mnd 22%
over 1 år og 8 mnd 23%
over 1 år og 10 mnd 24%
over 2 år 26%
over 2 år og 6 mnd 30%
over 3 år 33%
over 3 år og 6 mnd 37%
over 4 år 40%
over 4 år og 6 mnd 44%
over 5 år 50%
over 5 år og 6 mnd 54%
over 6 år 58%
over 6 år og 6 mnd 62%
over 7 år 66%
over 7 år og 6 mnd 70%
over 8 år 74%
over 8 år og 6 mnd 78%
over 9 år 82%
over 10 år 90%
over 11 år 91%
over 12 år 92%
over 13 år 93%
over 14 år 94%
over 15 år 95%
over 16 år 96%
over 18 år 98%
over 20 år 100%

Alternativ beregningsmetode

Du kan kreve en mer individuell beregningsmetode for beregning av bruksfradraget.

Innen 15 dager etter importen kan du kreve at avgiften beregnes etter de alternative reglene. Da vil du få et beløp tilbakebetalt hvis du har betalt for mye i avgift, motsatt vil du måtte betale inn mer hvis du har betalt inn for lite. Hvis du først har krevd å få beregnet avgiftene etter de alternative reglene, kan du ikke gå tilbake på det, du risikerer altså å komme dårligere ut av det.

Hvis du velger den alternative metoden for fastsettelse av bruksfradraget, blir fradraget beregnet som et forholdstall. Dette vil fremkomme ved å sammenholde kjøretøyets historiske nybilpris i Norge det året kjøretøyet ble første gangs registrert (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med bruktverdien av kjøretøyet har i dag (tidspunktet for registreringen her i landet). Det kan også gjøres et ekstrafradrag eller tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som avviker vesentlig fra gjennomsnittet.

Verdivurderingen av kjøretøyet skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser og oversikter over nybilpriser på det norske markedet. Skatteetaten bruker bruktbilboka Rødboka for å finne bruktbilpriser.

 

Les mer om bilavgifter:

Guide til bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgifter

Kalkulatorer:

Engangsavgifter ved bruktimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Innførsel av kjøretøy
Kalkulator fra Skatteetaten som beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).

Andre nyttige kilder:

Toll og avgifter ved innførsel av kjøretøy
Informasjon fra Skatteetaten.