Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette betaler du i avgifter på bensin og diesel i 2024.

Det er tre typer avgifter du betaler for drivstoffet:

  • Veibruksavgiftene, som skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruken. Denne består av bensinavgift og en dieselavgift.
  • Co2-avgift skal dekke de kostnadene som følge av dette utslippet.
  • Merverdiavgift, som er en ren inntektskilde for staten

Kommunene har fått anledning til å kreve inn en egen kommunal bensinavgift avgift i et avgrenset geografisk område. Dette er tidligere gjort i Tromsø. Dette er et alternativ til å ta bompenger.

Dette er avgiftene for 2022 til 2024

Avgiftene på bensin er høyere enn for diesel. For bensin er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 7,34 kroner i 2024. I tillegg kommer merverdiavgift, som er 20 prosent av utsalgsprisen.

Veiavgiftene er satt ned for både bensin og dieselbiler. For både bensin og diesel er co-2 avgiften satt opp relativt mer enn veiavgiften er senket. Samlet øker drivstoffavgiftene med 18 øre for bensin.

For diesel er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 5,88 kroner. Avgiftene økte samlet med 43 øre fra 2023. Avgiftene på diesel er dermed 1,46 kroner lavere enn for bensin.

Slik er avgiften i de tre årene:

Drivstoffavgifter per liter
Bensin: 2022 2023 2024
Veiavgift bensin 4,95 4,70 4,62
co2-avgift 1,78 2,21 2,72
Sum avgifter 6,73 6,91 7,34
Diesel:
Veiavgift diesel 3,52 2,92 2,71
co2-avgift 2,05 2,53 3,17
Sum avgifter 5,57 5,45 5,88

Avgiftenes andel av drivstoffprisen

Hvor stor andel avgiftene har av drivstoffprisen avhenger av prisen. Mva utgjør alltid 20 prosent av utsalgsprisen, mens avgiftene har et fast kronebeløp per liter. Drivstoffavgiftene vil derfor gå ned målt i prosent av drivstoffprisen når prisen på drivstoff går opp.

Dette er avgiftsandelen med tre ulike drivstoffpriser:

Bensinpris 16,00 18,00 22,00
Veiavgift bensin 4,62 4,62 4,62
co2-avgift 2,72 2,72 2,72
Mva 3,20 3,60 4,40
Sum avgifter 10,54 10,94 11,74
Avgifter i prosent 66% 61% 53%
Dieselpris 16,00 18,00 22,00
Veiavgift diesel 2,71 2,71 2,71
co2-avgift 3,17 3,17 3,17
Mva 3,20 3,60 4,40
Sum avgifter 9,08 9,48 10,28
Avgifter i prosent 57% 53% 47%

Hvis du for eksempel bruker 1500 liter bensin i året, vil du betale en bensinavgift på 6.930 kroner, og en co2-avgift på 4.080 kroner. Med en gjennomsnittspris på 20 kroner vil du betale 6.000 kroner i merverdiavgift i tillegg. Totalt blir dette 17.010 kroner.

Regn selv med kalkulatoren

Her kan du legge inn drivstoff-forbruket for én eller to biler, og se hvordan fordelingen av årskostnaden er. Du kan også legge inn drivstofforbruk på annet enn bil.

Her finner du «Drivstoffavgifts-kalkulatoren».

 

Se også:

Slik kjøper du drivstoff billigst

Oversikt over drivstoffrabatter via foreninger og organisasjoner

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kjør smart - spar drivstoff

Engangsavgifter på bil

Kalkulatorer:

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Engangsavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Skatte- og avgiftsberegning 2024
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.