Dette betaler du i avgifter på bensin og diesel i 2021.

Det er tre typer avgifter du betaler for drivstoffet:

  • Veibruksavgiftene, som skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruken. Denne består av bensinavgift og en dieselavgift.
  • Co2-avgift skal dekke de kostnadene som følge av dette utslippet.
  • Merverdiavgift, som er en ren inntektskilde for staten

Kommunene har fått anledning til å kreve inn en egen kommunal bensinavgift avgift i et avgrenset geografisk område. Dette er tidligere gjort i Tromsø. Dette er et alternativ til å ta bompenger.

Dette er avgiftene for 2020 og 2021

Avgiftene på bensin er høyere enn for diesel. For bensin er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 6,38 kroner i 2021. I tillegg kommer merverdiavgift, som er 20 prosent av utsalgsprisen.

For diesel er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 5,16 kroner. Avgiftene på diesel er dermed 1,22 kroner lavere for diesel.

Slik har avgiftene vært de siste to årene:

Drivstoffavgifter per liter
Bensin: 2020 2021
Veiavgift bensin 4,91 5,01
co2-avgift 1,26 1,37
Diesel:
Veiavgift diesel 3,62 3,58
co2-avgift 1,45 1,58

Avgiftenes andel av drivstoffprisen

Hvor stor andel avgiftene har av drivstoffprisen avhenger av prisen. Mva utgjør alltid 20 prosent av utsalgsprisen, mens avgiftene har et fast kronebeløp per liter. Drivstoffavgiftene vil derfor gå ned når prisen på drivstoff går opp.

Dette er avgiftsandelen med to ulike drivstoffpriser:

Bensinpris 14,00 16,00
Veiavgift bensin 5,01 5,01
co2-avgift 1,37 1,37
Mva 2,80 3,20
Sum avgifter 9,18 9,58
Avgifter i prosent 66% 60%
Dieselpris 13,00 15,00
Veiavgift diesel 3,81 3,58
co2-avgift 1,58 1,58
Mva 2,60 3,00
Sum avgifter 7,99 8,16
Avgifter i prosent 61% 54%

Hvis du for eksempel bruker 1500 liter bensin i året, vil du betale en bensinavgift på 7.515 kroner, og en co2-avgift på 2.055 kroner. Med en gjennomsnittspris på 16 kroner vil du betale 4.800 kroner i merverdiavgift i tillegg. Totalt blir dette 14.370 kroner.

Regn selv med kalkulatoren

Her kan du legge inn drivstoff-forbruket for én eller to biler, og se hvordan fordelingen av årskostnaden er. Du kan også legge inn drivstofforbruk på annet enn bil.

Her finner du «Drivstoffavgiftskalkulatoren».

 

Les mer om andre bilavgifter:

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Kalkulatorer:

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Engangsavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).