Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved omsetningen av bruktbiler må du betale en omregistreringsavgift på opp til 7.129 kroner for personbiler.

Det må betales omregistreringsavgift til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Fra 1.3.2022 har elbiler hatt den samme omregistreringsavgiften som andre personbiler.

Det er bare for biler som er registrert fra før av at du skal betale denne avgiften. Nye biler til landet, og bruktimporterte biler blir derfor ikke belastet med omregistreringsavgift.

Omregistreringsavgift for 2024

Tabellen er delt inn etter disse typene:

 • Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler
 • Personbiler og busser
 • El-biler
 • Lastebiler, varebiler, campingbiler
 • Biltilhengere
  Registreringsår
  2024 til 2021 2020 til 2013 2012 og eldre
Mopeder, motorsykler (og belte) 613 613 613
Personbiler (ink elbiler)
t.o.m. 1200 kg 4 672 3 074 1 845
Over 1200 kg 7 129 4 305 1 845
Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler og busser inntil 7500 kg:
t.o.m. 7.500 kg 2 336 1 476 1 231
Biltilhengere, ink semitrailere og campingtilhengere, egenvekt over 350 kg:
over 350 kg t.o.m. 1.000 kg 613 613 613

Ved kjøp av bruktbil

Selv om du har ordnet salgsmeldingen er ikke bilen registrert på deg før du har betalt omregistreringsavgiften.

Her kan du betale omregistreringsavgiften.

Før du kan betale omregistreringsavgiften må du dette være i orden:

 • Du må ha bestilt forsikring på bilen i ditt navn
 • Kjøretøyet må være EU-godkjent

Etter at omregistreringsavgiften er betalt, kan du skrive ut et midlertidig vognkort. Det nye vognkortet blir sendt til deg i posten, og tar fire til sju virkedager.

Les mer om salg av bruktbil.

Fritak for avgift

En bil kan selges videre innen to måneder etter omregistrering uten at ny omregistreringsavgift kreves. Det er et vilkår for fritak at

 • ny registrering er foretatt
 • kjennemerkene er registrert innkommet til Statens vegvesen eller
 • de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Statens vegvesen senest 2 måneder etter forrige

Det er også en rekke situasjoner der avgift ikke kreves, eventuelt at refusjon kan kreves.

Dette er:

 • ved ren navneendring
 • registrering på ektefelle
 • mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte)
 • på biler som er 30 år eller eldre
 • som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen
 • som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser

 

Les mer om bilavgifter:

Guide til bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Guide til drivstoffavgifter

Trafikkforsikringsavgift