Alle biler som blir tatt inn i landet blir belastet med engangsavgifter. Dette er avgiftene som gjelder for personbiler.

Det har de siste årene vært en dreining mot at biler med lavt utslipp får lavere engangsavgifter. Motoreffektavgiften ble fjernet fra og med 2017. Vektavgiften har blitt minsket, mens co2-utslippene har fått større betydning.

Den siste endringen skjedd fra 1.juli 2018 ved at reduksjonen i vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridbiler ble gjort avhengig av hvor langt de kjører på strøm.

Når nye biler importeres blir det for de aller fleste personbiler avgiftsbelagt ut fra følgende komponenter:

  • Vektavgift
  • Motoreffektavgift
  • Co2-avgift
  • NOX-avgift

Biler som ikke er nye, får en reduksjon i avgiftene ut fra alder. Les mer om avgifter ved bruktbilport.

Det er noen kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, der CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Avgiftene for 2019

I tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.

Vektavgiften er delt inn i fem vektklasser. For de første 500 kg er det ingen avgifter. For hver kilo over 1500 kg koster det 230,23 kroner.

For co2-utslipp er det egentlig 7 klasser, hvorav to er et rent fratrekk. Hvis bilen slipper ut under 70 gram per kilometer gis det et fradrag som gir en negativ avgift. Men de totale avgiftene (eks vrakpant) kan ikke bli under null. CO2-avgiften har blitt en viktigere og viktige komponent de siste årene.

Du kan også beregne avgiftene med Engangsavgiftskalkulatoren.

Engangsavgift
Vektavgift, kr/kg
0-500 kg 0
501-1200 kg 25,42
1201-1400 kg 63,35
1401-1500 kg 197,96
over 1500 kg 230,23
CO2-avgift, kr/(g/km)
0-70 g 0
71-95 g 943,28
96-125g 1057,04
126-195g 2769,89
Over 195g 3557,58
fradrag mellom 40-70 g 966,48
fradrag under 40 g 1137,09
NOX-utslipp
Kr pr mg/km 73,14

Hybridbiler

Hybridbiler uten lademuligheter har de samme engangsavgiftene som andre personbiler.

Hybridbiler med lading får en rabatt på vektavgiften. Dette gjøres ved å redusere vektgrunnlaget med 23 prosent. Fra 1.7.2018 er det et krav at hybridbilen må kunne kjøre 50 kilometer på strøm for å få fullt fradrag. Hvis lengden er under dette, gis det et forholdsmessig fradrag. Kan bilen bare gå 25 kilometer på strøm blir reduksjonen halvert til 11,5 prosent.

Her er noen eksempler på hva vektavgiften blir på ulike vektnivåer, og hvor mye lavere vektavgiften blir i forhold til vanlige personbiler.

Ladbar hybrid 50 km
Vektavgift Kr Forskjell
1000 kg 6 863 5 847
1300 kg 12 735 11 394
1450 kg 15 671 24 691
1600 kg 19 821 53 462
1800 kg 29 577 89 752
Ladbar hybrid 20 km
Vektavgift Kr
1000 kg 10 216 2 494
1300 kg 17 296 6 833
1450 kg 25 181 15 181
1600 kg 40 916 32 367
1800 kg 81 203 38 126

Avgiften på co2-avgiften er i utgangspunktet det samme som på personbiler. Men ladbare hybrider vil få noe lavere co2-avgift på grunn av at en del av kjøringen går på strøm.

Eksempler på avgift

Her har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 24.129 kroner. Ved et utslipp av co2 på 160 gram per km, gir dette en avgift på 152.239 kroner.

Her er noen eksempler på hva avgiften blir:

Engangsavgift
Vektavgift Kr
1000 kg 12 710
1300 kg 24 129
1450 kg 40 362
1600 kg 73 283
1800 kg 119 329
CO2-avgift, kr/(g/km) kr
30 g/km -40 365
80 g/km 9 433
110 g/km 39 438
130 g/km 69 143
160 g/km 152 239
190 g(km 235 336
220 g(km 338 125
NOX-utslipp
30 mg/km 2194

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal betales med 25 prosent av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.

Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Hvis utsalgsprisen på en bil er 500.000 kroner, vil derfor ikke merverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 20 prosent av 300.000 kroner, det vil si 60.000 kroner.

 

Les mer om bilavgifter:

Avgifter ved bruktbilimport

Bilavgifter

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgifter

Kalkulatorer:

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Andre nyttige kilder:

Engangsavgifter
Informasjon fra Skatteetaten.