Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle biler som blir tatt inn i landet blir belastet med engangsavgifter. Dette er avgiftene som gjelder for personbiler.

Avgiften beregnes på grunnlag av de kjøretekniske data som er lagt til grunn ved motorvognens godkjenning etter vegmyndighetenes regelverk.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen WLTP (Worldwide Harmoniced Light Vehicles Test Procedure) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av WLTP verdien.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen NEDC (New European driving Cycle) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av NEDC-verdien. Denne verdien skal multipliseres med 1,24 i avgiftsgruppe a og j, og med 1,22 i avgiftsgruppe b. 

Dersom det ikke fremgår om motorvognen er testet etter NEDC eller WLTP, beregnes CO2-komponenten etter beregningsmåten for

  1. WLTP dersom motorvognen er førstegangsregistrert i utlandet 1. september 2018 eller senere, eller ikke tidligere er registrert i utlandet
  2. NEDC dersom motorvognen er førstegangsregistrert før 1. september 2018.

Dette består engangsavgiftene av

Når nye biler importeres blir det for de aller fleste personbiler avgiftsbelagt ut fra følgende komponenter:

  • Vektavgift for alle typer bil
  • Vektavgift for fossilbiler
  • Co2-avgift
  • NOX-avgift

Biler som ikke er nye, får en reduksjon i avgiftene ut fra alder. Les mer om avgifter ved bruktbilport.

Det er noen kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, der CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Avgiftene for 2023

I tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.

Vektavgiften er delt inn i fem vektklasser. For de første 500 kg er det ingen avgifter. For hver kilo over 1500 kg koster det 245,97 kroner. Denne avgiften er det bare fossilbiler som blir belastet med.

I tillegg er det i 2023 innført en ny vektavgift som gjelder for både elbiler og fossilbiler. Denne avgiften er 12,50 kroner per kilo ut over 500 i egenvekt på bilen.

For co2-utslipp er det egentlig 7 klasser, hvorav to er et rent fratrekk. Hvis bilen slipper ut under 82 gram per kilometer gis det et fradrag som gir en negativ avgift. Men de totale avgiftene (eks vrakpant) kan ikke bli under null. CO2-avgiften har blitt en viktigere og viktigere komponent de siste årene.

Du kan også beregne avgiftene med Engangsavgifts-kalkulatoren.

Eksempler på engangsavgifter på bil

Her har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en fossilbil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 26.501, pluss 10.000 kroner (som gjelder for alle). Ved et utslipp av co2 på 130 gram per km, gir dette en avgift på 66.818 kroner.

Her er noen eksempler på hva avgiften blir:

Vektavgift for alle biler    
0-500 kg 0    
501 kg - 12,50    
Vektavgift for fossilbiler    
0-500 kg 0    
501-1200 kg 27,92    
1201-1400 kg 69,57    
1401-1500 kg 217,42    
over 1500 kg 252,85    
CO2-avgift, kr/(g/km)      
0-82 g 0    
82-118 g 1351,29    
119-156 g 1514,27    
157-226 g 2939,27    
Over 226 g 4688,70    
fradrag mellom 50-87 g 854,65    
fradrag under 50 g 1005,51    
NOX-utslipp      
Kr pr mg/km 80,33    

Vektavgift på ladbare hybrider

Hybridbiler uten lademuligheter har de samme engangsavgiftene som andre personbiler.

Ladbare hybrider får en rabatt på 10 prosent på grunnlaget på vektavgiften. For å få et fullt fradrag må hybridbilen gå 100 km på strøm. Går den under, får den bare et forholdsmessig fradrag. Kan bilen bare gå 50 kilometer på strøm, blir reduksjonen halvert til 5 prosent.

I oversikten under ser du hva vektavgiften blir med 30, 60 og 100 km kjørelengde på strøm. I tillegg hvor mye mindre vektavgiften blir på hybridbilen.

Ladbar hybrid 100 km  
Vektavgift Kr Forskjell  
1000 kg 11 168 2 407  
1300 kg 18 706 7 067  
1450 kg 26 849 16 267  
1600 kg 42 155 36 132  
1800 kg 66 818 60 663  
Ladbar hybrid 60 km  
Vektavgift Kr Forskjell  
1000 kg 12 285 1 290  
1300 kg 21 075 4 698  
1450 kg 30 884 12 232  
1600 kg 56 211 22 076  
1800 kg 103 747 23 734  
Ladbar hybrid 30 km  
Vektavgift Kr    
1000 kg 13 122 453  
1300 kg 23 788 1 985  
1450 kg 34 871 8 245  
1600 kg 68 348 9 939  
1800 kg 117 401 10 080  

Avgiften på co2-avgiften er i utgangspunktet det samme som på personbiler. Men ladbare hybrider vil få lavere co2-avgift på grunn av at en del av kjøringen går på strøm.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal betales med 25 prosent av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.

Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Hvis utsalgsprisen på en bil er 500.000 kroner, vil derfor ikke merverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 20 prosent av 300.000 kroner, det vil si 60.000 kroner.

 

Les mer om bilavgifter:

Avgifter ved bruktbilimport

Guide til bilavgifter

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgifter

Kalkulatorer:

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Andre nyttige kilder:

Engangsavgifter bil
Informasjon fra Skatteetaten.