Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Indeksfondenes jobb er å følge indeksen tettest mulig. I denne oversikten ser du hvordan de forskjellige indeksfondene har lyktes med det.

Tabellen viser hvor mye indeksfondet har avveket fra indeksen det skal følge. Minustall betyr at fondet har gjort det dårligere enn indeksen.

Hvis fondet har gjort det helt likt som børsen, skal fondet ha et minustall som tilsvarer den årlige forvaltningskostnaden i fondet.

For eksempel gjorde DNB Norge Indeks det 0,01 prosent dårligere enn indeksen i 2020. I 2019 ble resultatet 0,19 prosentpoeng dårligere enn indeksen. Kostnaden er 0,20 prosent, slikt sett gjorde de det 0,19 prosent bedre enn fondet skulle i 2020. Det vil uansett være litt tilfeldige variasjoner rundt dette nivået.

Den største bommen hadde Alfred Berg Classic i 2019 med et avvik på 2,47 prosent fra indeksen.

Tabellen viser avkastning i forhold til indeks de siste 4 årene. Helt til høyre ser du den årlige forvaltningskostnaden.

Indeksfondene

Norge 2020 2019 2018 2017 Kost
Alfred Berg Indeks Classic 0,00 -2,47 0,04 -0,28 0,19
DNB Norge Indeks -0,01 -0,19 -0,20 -0,31 0,20
Handelsbanken Norge Indeks -0,09 -0,27 0,30
KLP AksjeNorge Indeks II -0,02 -0,11 -0,11 -0,14 0,18
Nordnet Indeksfond Norge 0,10 -0,10 0,00 -0,13 0,30
Pluss Indeks -0,65 -1,05 -0,70 -0,90 0,70
Storebrand Indeks - Norge 0,14 -0,10 0,08 -0,02 0,20
Nordiske fond
DNB Barnefond A 0,74 -1,55 0,40
DNB Norden Indeks A -0,37 0,13 0,20
Handelsbanken Norden Index Criteria -0,55 -0,37 -0,50 0,40
KLP AksjeNorden Indeks -1,35 -0,06 0,01 -0,59 0,20
Globale Fond
DNB Global Indeks 0,71 -0,10 0,06 -0,86 0,30
Handelsbanken Global Index Criteria -0,40 -0,17 -0,83 -0,60 0,40
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 0,30 -0,12 0,25 -0,08 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks V 1,42 -0,02 0,16 -0,03 0,20
KLP AksjeGlob Small Cap Indeks II -0,39 -0,45 -0,24 0,35
KLP AksjeVerden Indeks 1,25 -0,10 -0,25 -0,21 0,30
Nordea Global Passive Fund A -0,20 -1,00 -0,30 0,10 0,40
Storebrand Global Indeks A 1,00 -0,40 0,20
Storebrand Indeks - Alle Markeder 1,02 -0,47 0,11 -0,54 0,30
Nye markeder
DNB Global Emerging Markets Indeks A 8,60 5,02 -6,17 4,98 0,30
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) -0,67 -1,47 -1,41 -1,05 0,60
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 1,12 0,36 -0,19 -0,66 0,30
Storebrand Indeks - Nye Markeder -0,46 -0,12 -0,90 -1,20 0,40
Europa
DNB Europa Indeks A 0,84 -0,12 2,16 -2,22 0,20
Handelsbanken Europa Index Criteria -0,21 0,08 0,00 -0,10 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks III 0,30 0,15 0,26 0,26 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks IV -0,41 0,07 0,25 0,27 0,23
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 0,08 -0,52 -0,48 0,82 0,20
KLP AksjeAsia Indeks IV 0,45 -0,75 -0,62 0,70 0,23
USA
DNB USA Indeks A 0,61 0,05 -0,42 -1,69 0,20
Handelsbanken USA Index Criteria -0,16 0,05 0,00 -0,13 0,20
KLP AksjeUSA Indeks III 1,73 0,05 -0,06 0,14 0,20
KLP AksjeUSA Indeks IV 0,48 0,05 -0,06 -0,02 0,23

Avvik i forhold til indeks og kostnadsnivå

Oppgaven til et indeksfond er å gjøre det likt med indeksen. Hvis fondet gjør det skal fondet gjøre det litt dårligere enn indeksen tilsvarende det årlige forvaltningshonoraret. 

I oversikten under er det beregnet hvor stort avvik fondet har i den siste fireårs-perioden. Dette er det absolutte avviket, der det ikke spiller noen rolle om avviket er positivt eller negativt. Grunnlaget for beregningen er avviket fra kostnaden, altså at et fond med 0,2 prosent i årlige kostnader skal gjøre det 0,2 prosent dårligere enn indeksen.

Det er fond med fire års historikk som dette er beregnet for.

Det klart største avviket for norske fond har Alfred Berg Indeks Classic med et totalt avvik på 2,79 prosentpoeng.

For globale fond er det KLP Aksje Global V som har det største avviket med 2,33 prosent.

På nye markeder har DNB Global Emerging Markets Indeks et kolossalt avvik med 25,37 prosentpoeng.

Norge Kost Totalt avvik 4 siste år
Alfred Berg Indeks Classic 0,19 2,79
DNB Norge Indeks 0,30 0,51
Handelsbanken Norge Indeks 0,30
KLP AksjeNorge Indeks II 0,20 0,42
Nordnet Indeksfond Norge 0,30 1,07
Pluss Indeks 0,70 0,60
Storebrand Indeks - Norge 0,20 0,90
Nordiske fond
DNB Barnefond A 0,40
DNB Norden Indeks A 0,20
Handelsbanken Norden Index Criteria 0,40 0,68
KLP AksjeNorden Indeks 0,20 1,89
Globale Fond
DNB Global Indeks 0,30 2,13
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40 0,86
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 0,30 1,55
KLP AksjeGlobal Indeks V 0,20 2,33
KLP AksjeGlob Small Cap Indeks II 0,35
KLP AksjeVerden Indeks 0,30 1,89
Nordea Global Passive Fund A 0,40 1,40
Storebrand Global Indeks A 0,20
Storebrand Indeks - Alle Markeder 0,30 2,14
Nye markeder
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,30 25,37
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 0,60 2,20
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 0,30 2,55
Storebrand Indeks - Nye Markeder 0,40 1,64
Europa
DNB Europa Indeks A 0,20 5,50
Handelsbanken Europa Index Criteria 0,20 0,59
KLP AksjeEuropa Indeks III 0,20 1,77
KLP AksjeEuropa Indeks IV 0,23 1,46
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 0,20 1,90
KLP AksjeAsia Indeks IV 0,23 2,52
USA
DNB USA Indeks A 0,20 2,77
Handelsbanken USA Index Criteria 0,20 0,56
KLP AksjeUSA Indeks III 0,20 2,66
KLP AksjeUSA Indeks IV 0,23 1,37

 

Se også:

Guide til indeksfond

Guide til aksjefond

Slik kjøper du aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.