Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved innlevering av en privatleaset bil kan du måtte betale et ekstra beløp (påkost) hvis det er skader eller slitasje utover det normale.

Hva du eventuelt må betale ved utløpet av leasingperioden er det største usikkerhetsmomentet ved leasing. Du kan risikere å måtte betale ekstra for skader på bilen ved leieperiodens utløp. Dette kan fort utgjøre betydelige beløp, og er en usikkerhetsfaktor ved leie. Det er viktig at det i kontrakten er klarlagt i størst mulig grad hva som medfører ekstraregninger.

Ved privatleasing må du være oppmerksom på om selgeren følger standarden. Hvis ikke de følger standarden, eller eventuelt har klare retningslinjer som er minst like gode, bør du ikke kjøpe en leasingbil fra dette firmaet.

Bilen sjekkes en stund før utløpet av leasingperioden. Da får du beskjed om størrelsen på hva du eventuelt må betale for unormal slitasje.

Du kan da velge om du vil sørge for å reparere skadene selv, eller betale til leasingselskapet. Det samme gjelder med dekk, er de utslitte kan du kjøpe nye før utløpet.

Det er laget felles retningslinjer om hva som er unormal slitasje, som følges av de aller fleste som driver med privatleie. Det er også laget retningslinjer for plikten til å følge serviceintervallene og vedlikehold av bilen.

Det er flere som har vært med på å utarbeide disse retningslinjene, som ble presentert i april 2021: Norges Bilbransjeforbund, Finansieringsselskapenes Forening, Forbrukerrådet, NAF, og Viking Kontroll.

Dette er det viktigste som står i "Bransjenorm for vurdering av normal slitasje".

Plikt til service og vedlikehold

Det må utføres service på bilen i henhold til bilmerkets vedlikeholdsprogram.

Leverandør/forhandler plikter å gi informasjon om bilens service- og vedlikeholdsprogram ved overlevering av bilen.

Hvis service ikke blir utført vil det kunne medføre:

 • a) Leasingavtalen sies opp av eier.
 • b) Leietaker belastes inntil 12 prosent av den til enhver tid gjeldende restverdien i henhold til leasing-avtalen som kompensasjon for det salgslytet et slikt mislighold i seg selv innebærer, og den risiko som vil foreligge med hensyn til bortfall av bilens fabrikkgaranti.
 • c) Leietaker belastes for kostnadene for utelatte servicer, vedlikehold og reparasjoner som ellers ville vært omfattet av garantien ved tilbakelevering.
 • d) Leietaker gjøres ansvarlig i form av påkost ved unormal slitasje.

Vask og polering

Anbefaling:

 • Vask av bil minimum månedlig.
 • Polering av bil jevnlig utvendig (minimum 2 ganger i året)
 • Regelmessig støvsuging og vask av bilen innvendig.

Rute

Anbefaling:

 • Bruk godt med spylervæske.
 • Skift vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre riper og slitasje på frontruten.

Dette regnes som unormal slitasje ved privatleasing

Mindre skader og slitasje enn det som er beskrevet nedenfor anses som normal slitasje, og er derved ikke gjenstand for påkost.

Karosseri og lakk

Riper og subbeskader:

 • Riper, oppskrapninger og subbeskader som ikke kan rubbes og poleres bort.
 • Riper og oppskrapninger i nedre del av kanal/støtfanger i kunststoff, både lakkerte
 • og ulakkerte, som er større enn 2 cm i lengde eller diameter.

Bulker og sprekkdannelser:

 • Karosserideler/støtfanger o.l. ute av posisjon eller Riper, oppskrapninger og bulker med
 • lakkskade inn til grunnmaterialet.
 • Bulk over 25 mm personbil/35 mm varebil.
 • Mer enn 2 mindre bulker per karosseridel/panel.
 • Ulakkerte/lakkerte kunststoffkomponenter med krakelering/sprekkdannelser eller deformasjon.

Steinsprut og slitasje:

 • Enkeltskader som går igjennom til grunnmaterialet.
 • Mekanisk slitasje (sandblåseeffekt) der lakksjikt er sterkt redusert/matt og/eller fjernet fra grunnmaterialet.

Lakkblærer og lakkslipp:

Lakkblære/rustdannelse hvor det er brudd i lakkoverflate.

Korrosjon og oksydasjon:

Åpne sår i lakkoverflate med korrosjon/oksydasjon i grunnmaterialet.

Reparasjonsarbeid utført av andre enn verksted godkjent av eier/utleier:

 • Dårlig tilpasninger i karosseriåpninger og kanter eller ujevn grunnflate.
 • Skjemmende fargenyanser etter omlakkering.
 • Synlige sliperiper, lakksig og/eller matte partier «appelsinskall» i lakk.

Hjul

Felg og hjulkapsel:

 • Ripe/sår inn til grunnmaterialet med lengde over 20-25 mm.
 • Flere riper/sår.
 • Kraftig oksydasjon på felgens utside.
 • Deformasjon og/eller sprekker.

Dekk:

 • Deformasjon, rift eller andre skader på dekket som har betydning for dekkets funksjon.
 • Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lasteindeks.
 • Dekkets mønsterdybde er under minste kravet på 1,6 mm (sommerdekk) og 3 mm (vinterdekk). Mønsterdybden måles i hovedriller med minstemåls-indikator.
 • For piggdekk, redusert antall pigger med over 50%.

Lamper og lykter

 • Skader/riper i lykt-/lampeglass/refleks som påvirker funksjon (godkjenningskrav).
 • Innvendig fuktighet (dråper) som skyldes skader i lykt/lampeglass/pakninger/manglende deksel.
 • Skade på innfesting eller hus som medfører bevegelse i lykt/lampe.

Vindu og glass

 • Alle former for sprekker i glassrute/ vindu/glasstak.
 • Steinsprut/«rosetter» som er større enn 10 mm innenfor synsfeltet, som følger av godkjenningskrav (PKK).
 • Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt eller som medfører at ruten ikke tilfredsstiller godkjenningskrav (PKK).
 • Riper på sideruter/bakrute som er skjemmende.
 • Ulovlig film eller tape på ruter.

Interiør og kupe

 • Deksler med sprekker, ikke komplette, er løse og/eller mangler.
 • Forurensning og/eller ubehagelig lukt (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc).
 • Flekker/misfarging som ikke fjernes ved normal rengjøring.
 • Hull/rift/flenge/deformasjon.
 • Hattehylle og/eller bagasjeromstrekk skadet/mangler.
 • Gulvteppe med hull/rift/flenge.
 • Gulvmatter i kupe som mangler og/eller ikke fremstår komplette.
 • Døråpninger og bagasjerom
 • Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall.
 • Alle bulker over 25 mm personbil/35 mm varebil.
 • Skader/mangler på tepper og deksler i bagasjerom.

Under bil

 • Gulv, kanaler og hjulhus
 • Deformasjon/skader/mangler og/eller vesentlig rustangrep.

Hjuloppheng

 • Deformasjon som åpenbart påvirker hjulstilling/kjørekomfort/sikkerhet.
 • Bremseskiver/klosser under fabrikantens krav til minstemål.
 • Mer enn 25% rust på én side av bremseskiven.

Ladekabler

Ladekabel-/utstyr skal:

 • Være uten skader og rifter
 • Være uten knekk på ledning
 • Være fri for skader og irr på kontaktflater.
 • Dette gjelder også ladekontakten i bilen

Tilbakelevering

Etter endt leieperiode skal bilen leveres tilbake grundig vasket og rengjort både innvendig og utvendig. Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyret og tilbehøret som fulgte med da bilen var ny.

Det skal utleveres en mottakskvittering som signeres av eier eller den eier utpeker og leietaker ved tilbakelevering.

Ved tilbakelevering av bilen tar du og eier eller den eier utpeker en gjennomgang av bilen sammen.

 

Les mer om privatleasing eller kjøp av bil:

Guide til privatleie / privatleasing av bil

Slik beregnes leien på privatleasing

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.