Ved innlevering av en privatleaset bil kan du måtte betale hvis det er skader eller slitasje utover det normale.

Hva du eventuelt må betale ved utløpet av leasingperioden er det største usikkerhetsmomentet ved leasing. Du kan risikere å måtte betale ekstra for skader på bilen ved leieperiodens utløp. Dette kan fort utgjøre betydelige beløp, og er en usikkerhetsfaktor ved leie. Det er viktig at det i kontrakten er klarlagt i størst mulig grad hva som medfører ekstraregninger.

Ved privatleasing må du være oppmerksom på om selgeren følger standarden. Hvis ikke de følger standarden, eller eventuelt har klare retningslinjer som er minst like gode, bør du ikke kjøpe en leasingbil fra dette firmaet.

Bilen sjekkes en stund før utløpet av leasingperioden. Da får du beskjed om størrelsen på hva du eventuelt må betale for unormal slitasje.

Du kan da velge om du vil sørge for å reparere skadene selv, eller betale til leasingselskapet. Det samme gjelder med dekk, er de utslitte kan du kjøpe nye før utløpet.

Hvis det oppstår uenighet er det vanlig at det tas en vurdering av NAF.

Dette regnes som unormal slitasje ved privatleasing

Det er laget felles retningslinjer om hva som er unormal slitasje, som følges av de aller fleste som driver med privatleie.

Punktene under er det som er bransjen (Bilbransjeforbundet og Finansieringsselskapenes Forening) oppgir å være unormal slitasje. De seriøse firmaene vil følge dette.

Dekk

 • Skader på dekk forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Skader på felger/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul med mindre enn 1,6 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt
 • Dekkslitasje vinterdekk med mindre enn 3 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt. Av trafikksikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at dekkene skiftes før minste godkjente mønsterdybde.

Eksteriør

 • Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
 • Steinsprut i frontrute – En eller flere steinsprut/«rosetter» som kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute, og slitasje i rute som gir nedsatt sikt.
 • Skade/sprekk på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass
 • Antenne defekt, brukket eller mangle
 • Bulker som er synlige på 1–1,5 meter og flere bulker på samme karosseridel.
 • Bulker som går gjennom lakken og må lakkeres
 • Oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfanger vurderes skjønnsmessig avhengig av synlighet /plassering
 • Omfattende steinsprutskader som går gjennom til metall

Interiør

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr
 • Hull eller revner i setetrekk
 • Hull eller revner i tepper
 • Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler
 • Skader i taktrekk
 • Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, men må renses eller skiftes
 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
 • Lukt som ikke lar seg fjerne (eks. røyklukt, hund o.l.) tilleggsutstyr – unormal slitasje
 • Manglende eller defekt tilleggsutstyr

Også andre mangler kan forekomme. For eksempel at du ikke leverer tilbake alle nøklene.

 

Les mer om privatleasing eller kjøp av bil:

Guide til privatleie / privatleasing av bil

Slik beregnes leien på privatleasing

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.