Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvilken restverdi som settes på bilen er viktig for hvor mye det koster å privatlease en bil.

Rent teknisk settes leiegrunnlaget til bilens pris eksklusive engangsavgifter og mva. Utgangspunktet for månedsleien blir da forskjellen mellom pris ex avgifter, og den fastsatte restverdien på bilen. Fra denne prisen trekkes det fra forskuddsleien (etter mva-andelen). Se en oversikt under for å se hvordan leiebeløpet fremkommer.

Når du leier bil legges det til merverdiavgift på alle beløp du betaler, også rentedelen, termingebyrene og etableringsgebyret.

Siden du betaler mva på rentene, er det en fordel for privatleie at renten er lav. Jo høyere renten er, jo mindre konkurransedyktig vil privatleasing være mot kjøp av bilen.

Eksempel på beregning av leien

Dette er et eksempel på hvordan leien blir regnet ut på den bilen du skal kjøpe. Leietiden er på 3 år.

Grunnlagsposter Beløp   Kommentar
Pris bil 400 000   Full pris på bilen
Ikke i restverdiberegning 15 000   Del av prisen som ikke er med i avskrivningsberegningen
Engangsavgifter 75 000   Dette er engangsavgiftene som bilen blir belastet med ved første gangs registrering
Forskuddsleie ink mva 50 000   Dette betaler leietager ved inngåelse av avtalen
Etableringsgebyr 4 000   Gebyr i tillegg ved inngåelse av avtalen
Restverdi i prosent av nypris 60,0 %   Restverdien på bilen som utleie går ut fra ved beregning av leiekostnad
mva-andel 65 000   Mva-andelen regnes av bilens pris fratrukket engangsavgiftene
Mva-andel ikke refundert 13 000   20 prosent av mva-andelen blir ikke refundert til leasingselskapet ved en leietid på 4 år
Fakturapris 348 000   Netto pris på bilen ex mva
Forskuddsleie eks mva 40 000   Denne trekkes fra fakturaprisen, og blir til beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlag 308 000   Fakturaprisen fratrukket forskuddsleien
Restverdi 231 000   Bilen skal nedbetales i løpet av tre år fra beregningsgrunnlaget til restverdien
Grunnlagsrente 5,00%   Renten som forhandler bruker som grunnlag for den månedlige leieprisen
Månedlig adm. gebyr 100   Gebyr ex mva
       
Dette må leietaker betale:      
Leie eks mva 2 516    
Leie ink mva og termimnkostnad 3 270    

Hvilken rente du kan regne med kan du se i finn billigste billån.

For kostnader ved bilhold, inkludert verdifall kan du se på Bilkostnader, og Bilkostnader - verdifall.

For å beregne det månedlige leiebeløpet er det brukt kalkulatoren Lån med restverdi. Da legger du inn beregningsgrunnlaget på 308.000 kroner som lån, med en restverdi på 231.000 kroner. Renten er 5 prosent og termingebyret er 100 kroner (månedlig adm. gebyr.)

Les mer om privatleasing eller kjøp av bil:

Privatleie av bil

Unormal slitasje på privatleaset bil

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Guide til bilabonnement og langtidsleie av bil

Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Sammenligning av bilabonnement med privatleasing
Med denne kalkulatoren kan du gjøre en sammenligning av hva bilabonnement og privatleasing koster i forhold til hverandre.

Markedsoversikter:

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.