Trafikkforsikringsavgift skal betales av alle registrerte kjøretøy opp til 7.500 kg.

1.1.2018 ble årsavgiften historie. Den ble erstattet av trafikkforsikringsavgift, som også er en statlig avgift.  

Forsikringsselskapene krever inn denne på vegne av myndighetene. Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales når kjøretøyet er dekket med obligatorisk ansvarsforsikring.

For en bil du eier hele året vil denne avgiften være det samme som du tidligere betalte i årsavgift.

Du betaler akkurat den samme trafikkforsikringsavgiften i alle forsikringsselskapene. Hvis du bytter forsikringsselskap, vil ditt nåværende forsikringsselskap betale tilbake den gjenstående trafikkforsikringen. Det nye selskapet vil til gjengjeld kreve inn det samme beløpet.

Betaler for den tiden du eier kjøretøyet

Hvis du kjøper eller selger bilen betaler du bare trafikkforsikringsavgift så lenge du er eier av bilen. Det spiller ingen rolle hvilken del av året du eier bilen. Trafikkforsikringen betaler du per dag.

Det skal derfor ikke betales trafikkforsikringsavgift for avregistrerte eller vrakede kjøretøy. Når du kjøper en ny bil vil du bare betale trafikkforsikring fra den dagen du forsikrer bilen.

Hvis du eier en bil 200 dager av året vil du betale 8,40 kroner per dag i trafikkforsikringsavgift ganget med 200 dager. I forhold til årsavgiften er dette en bedre løsning fordi den ble betalt fullt ut, eller halvt ved registrering etter 30. juni.

Dette må du betale i trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringen vil på samme måte som årsavgiften få justert størrelsen hvert år. Satsen endres hvert år fra 1.3.

Dette er satsene for trafikkforsikringsgiften per dag og per år.

Type kjøretøy Til 28.2.21 Fra 1.3.21 Per år
Personbiler, varebiler, campingbiler, busser, 8,12 8,40 3 066
Bil og buss som går på diesel uten partikkelfilter 9,47 9,80 3 577
Motorsykler 5,65 5,85 2 135
Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, snøscooter 1,31 1,36 496
Elektrisk bil, buss, motorsykkel, moped og traktor. Kjøretøy med hydrogen og brenselcelle. 0,00 5,85 2 135

Gebyr hvis du ikke betaler ansvarsforsikring

Hvis du ikke har en ansvarsforsikring, må du betale et gebyr per dag. For en personbil er dette gebyret 150 kroner per dag.

Manglende betaling av ansvarsforsikring vil bli krevd inn sammen med skyldig trafikkforsikringsavgift.

 

Se også:

Årsavgift

Guide til bilforsikring

Bilforsikring - dette dekker den