Prisforskjellen mellom å selge bilen på Finn eller via forhandler utgjør 3 prosent.

Du kan forvente 3 prosent høyere pris ved å selge bilen hos Finn.no fremfor til bilforhandler som innbyttebil. Det viser tall fra Rødboka AS. Eldre biler gir større prisforskjell. Noen ulemper ved å selge bilen selv spiser imidlertid opp mesteparten av prisforskjellen. Likevel finnes det er triks som gir deg mulighet til å hente ut den beste prisen fra de to salgskanalene.

Man kan selge bruktbilen på flere nettsteder enn Finn.no. I denne artikkelen omtales kun Finn.no da Rødboka AS kun har priser derfra.

Gevinsten spises opp

Tid er avgjørende for å oppnå bedre pris på Finn.no enn hos forhandler. I gjennomsnitt tar det 110 dager å selge bilen på Finn. Har man hastverk vil man ofte oppnå minst like god pris hos forhandler. Rødboka er bilbransjens svar på Statistiske sentralbyrå. De fleste bilforhandlere i Norge benytter deres verdifalls-tall ved beregning av innbyttepris.

Verdifallet øker litt under tiden det tar å selge bilen. Bruker man 3-4 måneder, kan man forvente 2-3 prosent i økt verdifall. Tallet gjelder selv om bilen ikke brukes.

Selger du en bruktbil til 150.000 kroner, kan du altså forvente 4.500 kroner høyere pris hos Finn.no sammenlignet med å selge den til bilforhandler. Det tilsvarer 3 prosent.

Tar det 110 dager å selge bilen, lider bilen et verditap på 3.750 kroner, som tilsvarer 2,5 prosent. Du har også et rentetap i salgsperioden. Men med dagens lave rente utgjør det bare 400 kroner når vi har justert for skatt og inflasjon. Vi forutsetter da at bilen er finansiert av boliglånet.

Vinningen er i utgangspunktet gått bort i spinningen. Men det er forskjeller mellom ulike biltyper. Biler med renomme som pålitelige og med få feil, kan gi en større prisforskjell i favør Finn.no, ifølge Rødboka.

Be om en opsjon ved innbytte

Smarte Pengers løsning på dilemmaet er å be bilforhandleren om en opsjon - en rett til å forsøke å selge den selv.

Du velger deg først den bilforhandleren som gir deg det beste samlede pristilbudet for både bilkjøpet og pris på innbyttebilen. Deretter ber du om en frist hvor du kan forsøke å selge bilen din til en høyere pris på Finn.no. Lykkes du ikke, selger du den bare til avtalt innbyttepris til forhandleren.

Kjøper du splitter ny bil, har du gjerne god tid på deg da leveringstiden ofte er 3-4 måneder. Kjøper du bruktbil må du påregne mye kortere tid på opsjonen.

Dersom prisen du har oppnådd på Finn.no bare er marginalt høyere enn bilforhandleren pris, er Smarte Pengers råd likevel å selge til bilforhandleren. Når du selger til en profesjonell part er du nemlig bedre sikret mot klager i etterkant. Bilforhandleren er profesjonell og gjennomgår bilen teknisk og kan derfor vanskelig komme i etterkant å reklamere på feil. En privat kjøper kan i større grad reklamere på skjulte feil og mangler på bilen. Prisforskjellen kan du se på som en forsikring mot krangel.

Bytte av bilmerke

Å bytte bilmerke kan være et argument for å selge bilen på Finn.no. Henvender du deg til Mazda med en brukt Volvo, risikerer du at bilforhandleren opplever Volvoen som ugress i bilutstillingen sin. Kundene hans kommer tross alt for å kjøpe Mazda. Men det behøver ikke alltid være slik.

Selger du bilen til forhandler av samme merke, kan du spare noen tusenlapper dersom bilens hovedservice er nær forestående. Da kan du avtale at forhandler tar den dyre hovedservicen til kostpris. Det taper ikke forhandler noe på. Er bilen av annet merke, blir en slik hovedservice dyrere.

 

Se også:

Kjøp av bruktbil - gunstigst kilometerstand

Kjøp av bruktbil - teknisk stand

Skal du kjøpe ny eller brukt bil?

Kjøp av ny bil

Hvor er det tryggest å kjøpe bruktbil

Bruktbilpriser

Diesel- eller bensinbil?

Hvor mye bør du bruke på bil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, istedet for å eie bilen selv.