I stedet for å kjøpe en bil, kan du heller dele kostnadene med andre i det som kalles bildeling, bilpool, eller bilkollektiv.

Spesielt i Oslo, men også noen andre byer kan du bli med en bildelingspool. Hvis du bare sporadisk har bruk for bil, kan dette bli vesentlig billigere enn å eie bilen selv.

Det er mange, særlig i byene, som ikke har bil. Bor du sentralt, og synes kollektivtransporten fungerer tilfredsstillende, blir det dyrt å eie en bil som man sjeldent bruker. En del steder er det også dårlig med parkeringstilbud til bilen. Men noen ganger, for eksempel dersom man skal gjøre større innkjøp eller skal på helgetur med familien, kan det være kjekt å ha en bil.

For mange vil det kanskje være mer aktuelt at du ikke trenger en bil nummer to når du er i et bilkollektiv. Disse bilene kjøres gjerne mye kortere enn hovedbilen.

Slik fungerer det

Bildelings- og bilkollektivordningene går ut på at et større antall biler er plassert ut sentralt i byen, og så kan medlemmer av poolen/kollektivet dele på dem. Medlemmene kan da reservere og bruke bilene på times- eller døgnbasis - eller en hel helg.

Et minus med bilpool kan vært at det enkelte ganger kan være vanskelig å få tilgang på bil akkurat når man trenger den. Trenger du bil for eksempel i noen av langhelgene i mai eller i andre ferier/høytider, bør du planlegge og reservere bil god tid i forveien.

Kostnadene ved bilkollektiv

Kostnadsstrukturen avhenger av om du bruker bilen på hverdager eller i helgen. På hverdagen betaler du en timepris, kombinert med en kilometerpris. Timeprisen kan også avhenge av når på dagen du bruker bilen.

I helgene betaler du en døgnpris, eller en helgeleiepris. I tillegg betaler du en kilometerpris. Her er det vanlig at kilometerprisen går ned etter et visst antall kjørte kilometer, for eksempel 150 kilometer.

For elbiler betaler du ikke en kilometerpris fordi den ikke bruker drivstoff. Alle kostnadene blir lagt inn i timeprisen.

I tillegg er det vanlig med et gebyr ved bestillingen av bilen. Det er også ulike systemer for medlemskap på alt fra at du ikke trenger å være medlem, til at du må skyte inn en andelskapital. Denne andelskapitalen vil du få tilbake ved utmelding.

Du kan se hele kostnadsstrukturen til de enkeltes nettsider.

Fordeler og ulemper med bilkollektiv / bildeling:

Fordeler

  • Reduserer de faste kostnadene
  • Storinnkjøp gir gunstig innkjøpspris
  • Slipper vedlikehold

Ulemper

  • Ikke like fleksibelt som bil i garasjen
  • Kostnader til administrasjon må dekkes
  • Kan være fullt i populære langhelger

Her kan du bli med i et bilkollektiv

Det er i de største byene som dette er et alternativ. Disse kollektivene finnes:

Tjeneste Distrikt Priser Plasser
Bilkollektivet Oslo Priser Plasser
Bildeleringen Bergen Priser Plasser
Hertz Bilpool Asker, Bergen, Drammen, Furnes, Kristiansand, Lier, Lysaker, Moss, Oslo, Stavanger, Trondheim Priser Plasser
Move About Oslo Priser *
Din Bybil Oslo Priser Plasser
Leie av privatbiler
Hyre Oslo * Plasser
Nabobil Landsdekkende * Plasser
Go More Landsdekkende * Plasser

Priseksempler

Vi har laget to priseksempler på hva det koster per år for et gitt bruk. Bilpoolene har forskjellig prisstruktur, slik at andre eksempler kan gi andre resultater.

I det første eksemplet har vi sett på helgeturer. Der vi har forutsatt bilene blir leid 10 ganger, med en gjennomsnittlig kjørelengde på 400 kilometer.

Det kan også være forskjeller på bilmodellene - i vårt eksempel er det brukt en Toyota Auris.

For Hertz er det tatt med to alternativer. Ett med null i månedsavgift, og et der månedskostnaden er 199 kroner.

Kostnadspost Bilkollektivet Hertz 0 kr Hertz 199 kr
For helgeleiene 5 100 9 990 7 990
For kjørte kilometer 12 400 12 000 12 000
Medlemskap per år 1 152 0 2 388
Startgebyr 200 0 0
Sum 18 852 21 990 22 378

I Hertz har fire forskjellige abonnementsmodeller å velge blant. Her er det brukt modellene med de laveste månedskostnadene. Både i Bilkollektivet og Hertz kan du leie mange forskjellige typer biler.

Eksempel 2: Hverdag på timesbasis

I eksempel 2 leier medlemmet bil midt på dagen på hverdager. Antall leier er 20 per år, leietid er fem timer, og distanse tur/retur er 30 kilometer.

Kostnadspost Bilkollektivet Hertz 0 kr Hertz 199 kr
Timepris 3 600 8 900 6 900
Km-pris 2 160 1 800 1 800
Medlemskap 1 152 0 2 388
Startgebyr 400 0 0
Sum 7 312 10 700 11 088

Hva kan du spare?

Det er mer enn bare bruken av bilen som er dyrt ved å eie bilen. Kostnadene blir store når man regner med avgifter, forsikring og vedlikehold, og aller viktigst - verdifallet. Ved å være medlem av en bilpool slipper du unna med å betale for medlemskap og bruk av bilen.

Hvor mye du sparer er jo helt avhengig av hva slags bil du sammenligner med. For mange i byene er det nok mest riktig å sammenligne med en brukt småbil, som ikke er mer enn tre år gammel. På en tre år gammel brukt småbil til en verdi av 150.000 kroner, vil nok kostnaden ligge på 40-50.000 kroner i året. Da er alle kostnader tatt med, og beregnet som en treårs gjennomsnittskostnad.

Under har vi satt opp et eksempel ved å eie en småbil, eller å bli med i en bilpool. Dette er regnet som et gjennomsnitt for tre år.

Alle tall er regnet ut med Bildelingskalkulatoren.

Øverst ser du et sammendrag av sammenligningen. Nedenfor ser du forutsetningene og detaljer om kostnadene.

Med forutsetningene som er gjort her er koster det 21.600 kroner per år i bilpoolen. Å eie bilen koster 37.361 kroner. Med andre ord er utgiftene 13.603 kroner lavere enn å eie bilen selv. Kostnadene for å eie bil er i dette eksemplet ganske lave. Grunnen til det er at det er forutsatt en kjørelengde som er lik total lengde for leie (4000 km) i løpet av et år.

Sammendrag
Bilkollektiv:
Helgeleie 16 000
Hverdagsleie 6 000
Årskontingent og startgebyrer 1 800
Sum helgeleie og hverdagsleie 23 800
Eie bil selv:
Gjennomsnittlig kostnad over tre år 37 403
Billigere med bilkollektiv 13 603

Detaljer om forutsetninger og kostnader:

Bilkollektiv
Helgeleie:
Antall helger per år 10
Snitt kjørte km per helg 300
Pris per helg 600
Snittpris per km 3
Sum helgeleie 15 000
Leie hverdag:
Antall bestillinger per år 20
Snitt timer brukt per leie 3
Snitt kjørte kilometer per leie 50
Pris per time 50
Pris per km 3
Sum hverdagsleie 6 000
Årskontingent/Årsavgift 1 200
Bestillingsgebyr per gang 20
Sum helgeleie og hverdagsleie 21 600
Eie bilen selv
Forutsetninger:
Kjørelengde - km per år 4 000
Bilens pris/verdi 150 000
Kilometerstand ved kjøp 30 000
Drivstoff-forbruk - mil 0,70
Drivstoffpris - kr per liter 14
Rentekostnad 4,00%
Gjennomsnittskostnader på tre år:
Trafikkforsikringsavgift 2 964
Drivstoff 3 920
Rentekostnad 3 689
Forsikring 4 400
Dekk 1 100
Vask, rekvisita og lignende 1 800
Servicekostnad 2 000
Reparasjonskostnad 1 200
Verdifall per år 16 288
Kostnad per år 37 361

Bilkollektivkalkulator

Hvor mye du kan spare på å gå over til et bilkollektiv vil variere sterkt. Men ved å bruke bilkollektivkalkulatoren kan du få en ide om hvor mye du kan spare (eller tape).

Med bilkollektivkalkulatoren kan du beregne kostnadene ved å ha tilgang til bil i et bilkollektiv, som du kan sammenligne med kostnadene ved eie bilen selv.

I denne kalkulatoren tas det utgangspunkt i en småbil som kjøres like langt sammenlignet med det du forutsetter du vil kjøre i bilkollektivet. Det er også mest naturlig å sammenligne med en småbil som er forholdsvis lite brukt.

Her finner du bilkollektivkalkulatoren.

 

Les også:

Kjøp av bil

Kostnader ved bilhold

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader – reparasjon

Kalkulatorer:

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.