Elbiler har fortsatt en rekke økonomiske fordeler knyttet til seg, som vil videreføres noen år til.

Her har vi sett på hva som kostnadsmessig skiller elbiler fra bensin- og dieselpriser. Andre positive eller negative forhold tas ikke opp her.

Når vi skal sammenligne elbiler mot bensin- og dieselbiler er det tre hovedpunkter vi kan se på:

  • Økonomiske fordeler for elbiler
  • Forutsetninger om verdifall
  • Driftskostnader

Økonomiske fordeler med elbil

Det er en rekke økonomiske fordeler som er gitt til elbiler. Noen har blitt svekket, andre vil holde seg i noen år til.

De økonomiske fordelene gjør både at elbilene er mye billigere enn de ellers ville vært, og får et lavere kostnadsnivå.

Merverdiavgift
Elbiler er fritatt for mva ved innføring til landet. Koster bilen for eksempel 300.000 kroner inn til landet, ville den ellers blitt belastet med 75.000 kroner i mva.

Engangsavgifter
Elbiler er fritatt for engangsavgift ved innføring. Det skal bare betales vrakpantavgiften (2400 kroner) ved innførsel. Hvor mye bensin og dieselbiler skal betale varierer enormt. Det kan bli flere hundre tusen for biler med høy vekt og/eller høyt co2-utslipp.

Trafikkforsikringsavgift
Elbiler har ikke betalt trafikkforsikringsavgift. Dette endrer seg fra 1.mars 2021, da vil elbiler betale en avgift på 2.135 kroner per år. Denne koster 3.066 kroner per år for en vanlig personbil.

Parkering
Elbiler skal maksimalt betale halvparten av standard sats. Hvor mye elbiler skal betale for parkering på kommunale parkeringsplasser bestemmes av hver enkelt kommune.

Fergekostnad
Elbiler skal maksimalt betale halvparten av standard sats.

Bompenger
Elbiler skal aldri betale mer enn 50 prosent av satsene for bensin,- og dieselbiler. I for eksempel Oslo bompengeprisene har elbilene en mye større rabatt enn 50 prosent. Elbilene betaler bompenger i alle de fem største byene.

Firmabil
Elbiler har lavere skatt på når man har den som firmabil. Elbiler får en rabatt på 40 prosent på grunnlaget for inntektspåslaget for firmabil.

Billån
Noen långivere tilbyr lavere rente på billån til miljøvennlige biler.

Omregistreringsavgift
Elbiler skal ikke betale omregistreringsavgift ved omsetning  av brukt elbil. Denne koster opp til 6.595 kroner.

Dette er de avgjørende postene

Her har vi gjennomgått de viktigste forholdene som skiller elbiler og vanlige biler.

Verdifallet

Hvor mye man kan regne med at bilen faller i pris er en svært viktig del av regnestykket. Dette baserer seg på spådommer, slik at dette er ikke en kostnad som er udiskutabel.

Tidligere var verdifallet på elbiler høyere enn på bensin- og dieselbiler. Nå kan vi ikke generelt forutsette dette. Mange mener stikk motsatt, at elbiler vil holde seg bedre i pris. I våre forutsetning i sammenligningen har vi tatt en nøytral posisjon.

I sammenligningen har vi forutsatt at verdifall på tre år er 40 prosent, altså at du kan få tilbake 60 prosent av markedsverdien for begge biltyper.

Et annet moment er den tekniske utviklingen på elbiler. Når de utvikler seg videre, kan det bety at markedsverdien av brukte faller mer enn normalt. På den annen side vil også bensin.- og elbiler bli rammet av det samme, fordi det da blir enda mer aktuelt for fler å kjøpe elbil. Kjøpstrenden er også noe som taler til elbilens favør  Det er en stadig større andel som vil ha elbil, og da blir det færre til å kjøpe noen år gamle bensin og dieselbiler.

Batterikapasitet

Batterikapasiteten har vært en usikkerhetsfaktor. Det vil si hvor lenge batteriet vil holde med en gitt restkapasitet på batteriet. Å kjøpe en ny batteripakke vil være dyrt i de fleste tilfellene.

Slik det ser ut nå er ikke batterikapasiteten noe problem. Undersøkelser har vist at restkapsasiteten har holdt seg meget bra på de bilene som etter hvert har blitt ganske gamle. Nye biler har uansett en batterigaranti.

Energi/drivstoff

Kostnadene til strøm vil bli svært liten for en el-bil, selv om det kjøres langt. I forhold til en vanlig bil vil forskjellene i kroner øke, jo lengre kjøredistansen er.

Fyller du på ladestasjoner kan det bli dyrt å "fylle tanken". For de fleste vil det ikke være så store prosentvise andelen av strømmen som brukes, som betales for på ladestasjoner. Mesteparten vil skje hjemme til en langt lavere pris enn på ladestasjonene.

Når du lader hjemme vil det lønne seg å lade på natten, i og med at prisene i gjennomsnitt vil være lavere da (forutsetter at du har spotprisavtale). Prisene vil kanskje ligge i området 4 til 10 øre lavere på natten, enn når du kommer fra jobben (da de er på sitt høyeste).

Å bruke 1 krone per kwh som en mellomlangsiktig strømpris er en vanlig forutsetning. En langsiktig prisforventning på spotpris på strøm ligger i mellom 40 til 50 øre per kwh. Energileddet på nettleie ligger i gjennomsnitt på 44 øre per kwh, denne forventes å stige noe i årene fremover. I tillegg er det et energitap når du lader på 10 til 15 prosent. Det kan derfor være riktig å bruke en litt høyere pris enn 1 krone per kwh.

Lader du bilen på ladestasjoner vil strømmen kunne være vesentlig dyrere. Skal du hurtiglade bilen koster det fra 2,5 til 4 kroner minuttet. Da avhenger prisen blant annet av hvilken mottakskapasitet bilen har, hvor mye strøm det er på batteriet, type ladestasjon ol. Jo mer du lader på slike stasjoner, dess høyere blir den gjennomsnittlige strømprisen. 

Reparasjoner, service og vedlikehold

Motoren på elbiler er mindre komplisert, slik at dette i gjennomsnitt gir lavere service- og reparasjonskostnader på elbiler.

Elbiler slipper for eksempel å bytte olje, luftfilter, tennplugger og dieselfilter. Elbileiere trenger heler ikke bekymre seg om problemer med gearkasse og clutch, heller ikke registerreimbytter, turbo, og vannpumpe.

Med færre bevegelige deler og høyere driftssikkerhet skal i gjennomsnitt servicekostnaden være lavere på elbiler.

Service-kostnadene er i gjennomsnitt lavere på elbiler enn de er på vanlige biler. Men dette varierer. På elbiler varierer snittkostnaden på service de første årene fra 1000 kroner til nesten 4.000 kroner.

Forsikring

I gjennomsnitt kan vi regne med at forsikringskostnaden vil være temmelig lik.

Elbil-kalkulator

Elbilkalkulatoren sammenligner kostnadene med en «vanlig» mot en elbil. Der kan du endre på en rekke forskjellige kostnadskomponenter, og se hvordan dette slår ut i sluttsummen. Du kan også legge inn tall for hva du må betale for parkering, bompenger og ferge med begge biltypene.

Det er også mulighet for å legge inn kostnad både for hjemmelading, og lading langs veien.

Sammenligning elbil mot vanlig bil

Vi har gjort en sammenligning av elbil mot vanlig bil i to prisklasser. Eksempel 2 ser du under eksempel 1.

Hvor mye en elbileier sparer å bompassering, ferge, og parkering vil være helt forskjellig for den enkelte bileier. I begge eksemplene har vi forutsatt at elbilen har 25 prosent av parkerings- og bompengekostnadene til den vanlige bilen.

Eksempel 1

I det første eksemplet har vi forutsatt at både elbil og vanlig bil koster 400.000 kroner. Kjørelengden er 15.000 km per år, og eieperioden er 3 år.

Det er forutsatt at restverdien på bilen er 60 prosent for begge biltypene.

I det første eksemplet er elbilen klart billigst. Den månedlige kostnaden er 7.058 kroner for en elbil, mot 8.782 kroner for en vanlig. En forskjell på 1.742 kroner i måneden. Samlet i løpet av de tre årene er forskjellen med disse forutsetningene 62.043 kroner.

Felles forutsetninger for bilene:
Antall år du eier bilen 3
Kjørelengde 15 000
Ulike forutsetninger for bilene Elbil Vanlig
Kjøpspris bil 400 000 400 000
Pris per kwh/Drivstoff-pris 1,0 15,0
Kwh per km/Drivstoff-forbruk per mil 0,15 0,60
Restverdi i prosent av nybilpris 60% 60%
Finansieringskostnad 4,00% 4,00%
Årlige kostnader:
Trafikkforsikringsavgift 2 135 3 066
Forsikring 6 000 6 000
Dekk 1 500 1 500
Service 2 000 3 000
Reparasjoner 2 000 2 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 3 000 3 000
Parkering 1 000 4 000
Bompenger 1 500 6 000
Fergekostnader 0 0
Totale kostnader i hele eieperioden:
Verdifall 160 000 160 000
Restverdi bil 240 000 240 000
Rentekostnad 29 952 29 952
Energikostnad (strøm/drivstoff) 6 750 40 500
Trafikkforsikringsavgift 6 405 9 198
Forsikring 18 000 18 000
Dekk 4 500 4 500
Service 6 000 9 000
Reparasjoner 6 000 6 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 9 000 9 000
Parkering 3 000 12 000
Bompenger 4 500 18 000
Fergekostnader 0 0
Sum kostnader 254 107 316 150
Per år 84 702 105 383
Per måned 7 059 8 782

Eksempel 2:

I dette eksemplet har vi forutsatt at elbilen koster 500.000 kroner, og den vanlige bilen koster 600.000 kroner. Veldig ofte vil en elbil være billigere enn en tilsvarende bensin eller dieselbil.

Her er det ellers forutsatt litt lengre kjørelengde, og høyere kostnad til bompenger og parkering..

Her blir den månedlige kostnaden for elbilen 8.753 kroner i måneden, 12.670 kroner for den vanlige. Forskjellen er 3.917 kroner i måneden. Samlet i de tre årene er forskjellen 141.031 kroner.

Bruk elbilkalkulatoren for å sammenligne med dine forutsetninger.

Felles forutsetninger for bilene:
Antall år du eier bilen 3
Kjørelengde 20 000
Ulike forutsetninger for bilene Elbil Vanlig
Kjøpspris bil 500 000 600 000
Pris per kwh/Drivstoff-pris 1,0 15,0
Kwh per km/Drivstoff-forbruk per mil 0,20 0,70
Restverdi i prosent av nybilpris 60% 60%
Finansieringskostnad 4,00% 4,00%
Årlige kostnader:
Trafikkforsikringsavgift 2 135 3 066
Forsikring 8 000 8 000
Dekk 2 000 2 000
Service 3 000 4 000
Reparasjoner 2 000 2 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 3 000 3 000
Parkering 1 000 4 000
Bompenger 2 500 10 000
Fergekostnader 0 0
Totale kostnader i eieperioden:
Verdifall 200 000 240 000
Restverdi bil 300 000 360 000
Rentekostnad 37 440 44 928
Energikostnad (strøm/drivstoff) 6 750 63 000
Trafikkforsikringsavgift 6 405 9 198
Forsikring 24 000 24 000
Dekk 6 000 6 000
Service 9 000 12 000
Reparasjoner 6 000 6 000
Vask, rekvisita, vedlikehold 9 000 9 000
Parkering 3 000 12 000
Bompenger 7 500 30 000
Fergekostnader 0 0
Sum kostnader 315 095 456 126
Per år 105 032 152 042
Per måned 8 753 12 670

 

Kalkulatorer:

Elbilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en elbil mot en vanlig bil.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på å gå ned én bilmodellklasse.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
El-biler får noe høyere kjøregodtgjørelse. Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Firmabilskattkalkulator
El-biler har lavere firmabilskatt. Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.