Dekra utgir hvert år en bruktbilrapport basert på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Den tar for seg over 300 modeller på Dekras verksteder rundt om i Europa.

Dekra er den tyske tilsynsmyndigheten for bil, og står for den største bruktbilundersøkelsen i Europa. Den omfatter kun feil relatert til bilens kvalitet. Selvforskyldte feil er luket ut.

Dekras bruktbilrapport finner du her.

Testresultatene for 2014

Tabellen viser beste bil i hver klasse. Poengsummen i parantes.

 • Småbiler: Audi A1 (DFI: 96.4)
 • Kompaktklassen: BMW 1 Series (96.8)
 • Mellomklassen: Volvo S60 / V60 (98.7)
 • Store personbiler: Mercedes-Benz E-Class (97.4)
 • SUV: Mercedes-Benz GLK (95.0)
 • Flerbruksbil: Mercedes-Benz B-Class (99.2)
 • Liten varebil: Škoda Roomster (83.1)
 • Varebil: Renault Master (83.1)

Sjekk en bestemt bil

Du kan selv gå inn på Dekras Used Car Report, og sjekke statistikken på hver enkelt bil. I tillegg til feilfrekvensen, får du også opp detaljer om hva slags typer feil som er de dominerende på bilmodellen. I tillegg er det tatt med Dekras kommentarer til denne bilmodellen. Du kan bare hente ut en bil av gangen, ikke liste opp en rangering av alle bilene i klassen. En klar ulempe med testen. Tungvint.

Statistikken er delt inn i forskjellige kjørelengder.

 • 0 til 50.000 km
 • 50.000 til 100.000 km
 • 100.000 til 150.000 km

Om Dekra-undersøkelsen

For at en bilmodell skal komme på listen må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler som kjører langt raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad.

 

Andre bruktbilstatistikker:

Bruktbil - kvalitetsundersøkelser
Oversikt over alle brukbilundersøkelser.

ADAC - bruktbilundersøkelse
Dette er den tyske utgaven av NAF. Denne organisasjonen gir ut en statistikk som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på 4 millioner utrykninger blant organisasjonenes 16 millioner medlemmer.

ADAC - nybilundersøkelse
Viseer blant annet anslåtte verkstedkostnader for 8.000 bilmodeller.

TÜV
Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt.

Warranty Direct - Reliability Index
Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på veksted som Warranty Direct betaler for. Tallmaterialet er stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

NAFs kundertilfredshet bil
Undersøkelsen måler eiernes vurdering av egen bil.

Eksterne sider:

Dekra: Used Car Report