Det er penger å spare ved å se på resultater av bruktbiltester.

Det er to hovedtyper av bruksbilundersøkelser.

1) Tekniske undersøkelser av bilen
2) Spørreundersøkelse av bileierne

En teknisk undersøkelse baseres seg på hard facts, det vil si objektive tall for feil på bilen. Spørreundersøkelsen baserer seg på hvor tilfredse bileierne er. Utvilsomt er en de tekniske undersøkelsene mer verdt enn en spørreundersøkelse. Resultatet fra en spørre undersøkelse påvirkes dessuten av eiernes forventinger til bilen. En Audi-eier kan ha helt andre forventinger enn Subaru-eier.

 Det vil være forskjeller på hvilke biler og bilmodeller som kommer best ut fordi målingene har ulike kriterier. Men ved å se på flere undersøkelser er det klart lettere å danne seg et bilde av bilmerket og bilmodellenes kvalitet.

Nedenfor er listet opp en oversikt over de mest interessante undersøkelsene.

Undersøkelsene er utenlandske. Temperaturforskjeller og hastighetsforskjeller mellom Tyskland, England og Norge kan gi statistikkene feilmarginer. Kjøring på autobahn i Syd-Tyskland er ikke det samme som kjøring i innenlandsnorge.

Reliability Index

Reliability Index (RI) utgis av det britiske forsikringsselskapet Warranty Direct som tilbyr tilleggsforsikringer på bruktbiler. Dersom du kun ønsker å studere én utenlandsk bruktbilundersøkelse, bør du velge Reliability Index. Men helst bør du sjekke flere. Se de neste kapitlene.

Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Totalt har selskapet 50.000 kunder med slike tilleggsforsikringer, og har tilbudt disse forsikringene i over 15 år. Tallmaterialet er derfor stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller.

Den gjennomsnittlige verdien for RI er 100. Jo lavere indeksverdi, desto bedre er det. Indeksen er kalkulert ut fra følgende parametere:

  • Antall feil på bilen
  • Kostnaden ved å reparere den
  • Gjennomsnittlig tid bilen ikke er kjørbar pga reparasjoner
  • Alder og kjørelengde på bilen er hensyntatt

Som du ser av resultatene kan bilens indeks-poeng avvike fra gjennomsnittlig verkstedkostnader. Forklaringen er at verkstedkostnadene bare utgjør én av komponentene i indeksen. Bilene kan også ha ulik gjennomsnittsalder.

En bil kan ha lav RI og likevel høy verkstedkostnad. Forklaringen er at bilen da sjelden må på verksted, men når den først er på verksted, er regningen høy. Verkstedkostnaden er derfor lite interessant. Det er RI som har med «alt».

For at en modell skal få en RI må det minst være 50 modeller i grunnlaget.

Testresultatene fra Reliability Index

DEKRA

Den tyske tilsynsmyndigheten DEKRA utgir hvert år (offentliggjøres februar) en bruktbilrapport basert på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Den tar for seg over 300 modeller på DEKRAs verksteder rundt om i Europa.

Dette er den største undersøkelsen i Europa. Den omfatter kun feil relatert til bilens kvalitet. Selvforskyldte feil er luket ut.

For at en bilmodell skal komme på listen, må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler med høy årlig kjørelengde som raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad. Men betydningen er antagelig liten siden alder betyr lite, mens bruken betyr mye.

På DEKRAs nettside kan du blant annet velge engelsk eller svensk språk.

Testresultatene fra DEKRA

ADAC

Dette er den tyske utgaven av NAF. Organisasjonen utgir flere ulike statistikker.

1) En bruktbilundersøkelse som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Selvforskyldte feil blir ikke tatt med i statistikken. Rapporten offentliggjøres årlig i begynnelsen av februar. Statistikken baserer seg på over 2,6 millioner utrykninger blant organisasjonens 16 millioner medlemmer. Det må også være minst 10.000 nyregistreringer i 2013 for å bli tatt med.

Testresultatene fra ADACs bruktbilundersøkelse

I tillegg utgir ADAC en test av 8.000 nybilmodeller. Særlig anslåtte verkstedutgifter er en interessant størrelse for norske bilkjøpere. All informasjon på ADACs nettside er på tysk.

Testresultatene fra DACS nybilundersøkelse

TÜV

Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Rapporten offentliggjøres i november hvert år, dvs 2015-rapporten er klar i november 2014.

TÜV (Technischer Überwachung-Verein) er en tysk godkjenningsorganisasjon som blant annet utfører kontrollbesiktninger. Tyske biler skal som i Norge kontrolleres etter 3 år, og deretter hvert andre. Bilene er derfor delt inn intervaller på to år fra 2-3-årsklassen til 10-11-årsklassen.

Feilprosenten blir ikke justert for hvor langt bilene har kjørt. Biler som kjører kort vil derfor ha en klar fordel i slike undersøkelser.

Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt. I tillegg blir det oppgitt hva gjennomsnittet er for hver årsklasse. Det blir bare oppgitt de 10 beste og 10 dårligste bilmodellene.

Testresultatene fra TÜV.

NAFs Autoindex

Hvor tilfredse bileierne er finner du i NAFs Kundertilfredshet bil (offentliggjøres mai hvert år). Der måles tilfredsheten med bilen, forhandleren og merkeverkstedet blant annet.

Undersøkelsen omfatter:

  • Bileiere som har kjøpt bilen som ny.
  • Bileiere som har kjøpt bilen som brukt.
  • Bileiere med biler førstegangsregistrert i perioden 2009–2012.
  • Bileiere med biler som er førstegangsregistrert i perioden 2006–2008.

AutoIndex er et samarbeid mellom Motor og bladene Vi Bilägare i Sverige, dansk Motor og konsulentfirmaet Loyalty Group.

Norsk kundebarometer

BIs Norsk kundebarometer måler også bileiernes tilfredshet. Men undersøkelsen er mangelfull da det kun inkluderer de som ønsker å bli målt og er villig til å betale for det. For eksempel er ikke Opel lenger med etter å ha havnet sist flere år på rad.

NAFs stopp-statistikk

Statistikken er basert på 20.000 av de totalt 100.000 assistanser til NAF medlemmer. Statistikken sier noen om feilene som medfører stoppene.

Bilene som er med i statistikken er blant de ni årgangene fra 2000–2008. Nyere biler er ikke tatt med, fordi mange av disse har mobilitetsgarantier som gjør at de ofte faller utenfor assistansestatistikken. Statistikken er vektet for at enkelte bilmodeller har høyere km-stand enn andre.

I statistikken er typiske førerfeil tatt bort. Det betyr at assistanser på grunn av feil ved lås og alarm, ulykker, utelåsing og tyveri er tatt bort fordi det ikke har med bilen å gjøre.

NAFs stopp-statistikk er ikke opdatert på mange år. Vi presenterer derfor ingen tall far den.

Norske biltester

I Smarte Pengers testdatabase for biler finner du alle biltester som er laget for norske forhold og publisert på internett. Her kan du søke opp den enkelte modell.

Øvrige undersøkelser

J.D. Power Vehicle Dependability Study
Er en amerikansk undersøkelse av om lag 34.000 biler som er eid i tre år. Det er en spørreundersøkelse blant bileierne. Amerikanske biler har avvikende egenskaper sammenlignet med europeiske og resultatene er derfor mindre relevante enn de europeiske testene. Dessuten er dette er spørreundersøkelse.

Resultatene fra J.D. Power

ADAC kundeundersøkelse
Tyske ADAC har i tillegg til sin nybilundersøkelse og bruktbilundersøkelse også en måling av kundetilfredshet blant bileierne.

Resultatene fra ADACs kundeundersøkelse.