Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk om det lønner seg med privatleasing / privatleie av bil, eller om det lønner seg å kjøpe.

Når du privatleier en bil er månedsleien avhengig av prisen på bilen, hvilken restverdi som settes på den, og hvilken rentesats som benyttes. I tillegg vil både engangsavgifter og merverdiavgift ha betydning.

Fra bilforhandleren vil du som oftest kunne få tilbud om både privatleie, og vanlig kjøp. For det daglige bilholdet ditt spiller det svært liten rolle om du privatleier eller eier. Og da er spørsmålet om hva som lønner seg.

Når du skal ut å kjøpe eller leie bil skal du først forhandle om prisen på bilen (ink tilleggsutstyr), og servicekostnadene. Når dette er gjort kan du ta stilling til hvordan du skal finansiere den.

Når du privatleier eies bilen av et leasingselskap i hele leieperioden, som oftest eid av bilimportøren. Dette selskapet setter grunnlagsrenten bak leieprisen. Denne renten er flytende, og vil kunne endre seg i leieperioden.

Tidligere fikk leasingselskapet refundert all mva så lenge leieperioden var 3 år. Nå er dette økt til 4 år. Effekten av dette er i en leieavtale på 3 år blir 20 prosent av mva ikke refundert. Dette gjør at 3 års leie (som fortsatt er det vanlige) økte noe.

Beregn selv hva som lønner seg

Hva som lønner seg er det ikke noe fasitsvar på. Det klart enkleste er å bruke vår kalkulator for å beregne kostnadene for begge alternativer i tre eller fireårsperioden.

I kalkulatoren kan du legge inn alle opplysninger, og sammenligne hvordan privatleasing kommer ut av det sammenlignet med å kjøpe bilen. Kalkulatoren regner også ut hva som må være markedsverdien av bilen ved salg for at de to avtalene skal være likeverdige.

Her finner du eie eller leie-kalkulatoren for bil.

Fordeler og ulemper ved privatleie av bil

Fordeler:

  • Du vet hva du skal betale i tre år (evt 4 år).
  • Du slipper å selge bilen etter 3 år.
  • Det er ingen risiko for større verdifall enn forventet.

Ulemper

  • Du må bytte bil hvert 3. år- 4.år siden dette er standardlengden på leieperioden. Da mister du muligheten til å ha bilen når den sannsynligvis er på sitt billigste.
  • Det koster ekstra å kjøre mer enn det avtalen forutsetter.
  • Du får ikke tilbakebetalt penger hvis du kjører kortere (men du får ikke mye i økt bruktverdi på underkjørte kilometer).
  • Du får ikke trukket fra rentedelen på leasingleien.
  • Du risikerer å betale ekstra ved periodens utløp ved større slitasje enn normalt eller skader. Ekstrakostnaden er i dette tilfellet merkostnaden ved å utbedre skadene i forhold til hva markedsverdien faller med.
  • Du er bundet opp i leasingperioden.

Markedsverdien av bilen ved utløpet av leasingperioden

Et avgjørende punkt for lønnsomheten av å leie eller eie er hva markedsverdien av bilen er etter tre år. Den største ukjente faktoren er hva du får solgt bilen for om tre eller fire år (ikke som er prisforlangende fra en bilforhandler, men hva du får solgt bilen for).

I eksemplene under ser at det på siste linje står et tall for likevektspris bil. Dette er hva som må kunne selge bilen for om tre eller fire år for at eie eller leie skal komme likt ut.

Unormal slitasje i leasingperioden

Den andre ukjente kostnaden er hva du må ut med ved utløpet av leasingperioden. Hvis bilen har såkalt "unormal slitasje" ved leasingperiodens utløp må du betale en kostnad for dette.

I sammenligning med å kjøpe bilen er det kostnaden ut over hva skadene fører til av markedsverdien faller du skal legge inn. Hvis du har fått et krav på 10.000 kroner, og du estimerer at skaden fører til 5.000 kroner i fall i markedsverdien, er det 5.000 kroner som blir ekstrakostnaden. 

Les mer om hva som regnes som unormal slitasje.

De viktigste momentene å sammenligne

I tillegg til de to momentene ovenfor, har vi noen som har kjente verdier.

Renten

Det kan være forskjell på rentebetingelsene mellom privatleasing og kjøp av bilen.

Når du skal sammenligne skal forskuddsleien være lik egenkapitalandelen når du kjøper.

Renten på lånet avhenger av hvordan du finansierer bilen. Her legger du inn renten på lån, og tapt innskuddsrente på egenkapital. Renten som benyttes blir da det veide snittet (bestemmes av egenkapitalandelen). Hvis du for eksempel har 50 prosent egenkapital, blir den benyttede rentesatsen gjennomsnittet av tapt innskuddsrente og rente på lån. For å se rentesatser sjekk høyrentekalkulatoren, billånsrentene og boliglånsrentene.

Renten regnes av den gjennomsnittlige verdien av bilen i leieperioden. Har den en kjøpspris på 400.000 og en restverdi på 260.000 kroner, blir gjennomsnittlig verdi på 330.000 kroner.

Rentekostnaden blir regnet ut etter skatt, det samme gjelder for etableringsgebyr og termingebyrer. I 2024 er spart skatt 22 prosent av rentefradraget.

Gebyrer

Ved privatleasing betaler du et etableringsgebyr, og månedlige termingebyrer. Det samme gjør du ofte på lån til bilkjøp.

Gebyrene er noe større på privatleasing enn på lån.

Forskuddsleien

Ved inngåelse av avtalen må du normalt innbetale en forskuddsleie som ligger i området 10 til 20 prosent. Men du kan også få null i forskuddbetaling. Det er vanlig at du selv kan velge hvor stor forskuddsleie du vil betale. I noen tilfeller kan du også velge å ikke betale noe i forskuddsleie i det hele tatt. Økt forskuddsleie, gir lavere månedlig leiekostnad.

Du kan også finansiere bilen opp til 100 prosent (med pant i bilen), slik at du trenger ikke noe større egenkapital ved kjøp av bil.

Her kan du sjekke rentene på billån med pant i bilen.

Kjørt lengre enn avtalt

Den månedlige prisen forutsetter at du kjører et visst antall kilometer. Kjører du over den avtalte grensen i leieperioden må du betale en kilometerkostnad per overkjørte kilometer.

Koster dette for eksempel 2 kroner, og du kjører 5000 kilometer for langt, må du betale 10.000 ekstra. Det lønner seg ikke å avtale for lav kjørelengde. Da er det billigere å øke avtalt kjørelengde, og heller betale noe mer per mnd. Prisen per overkjørte kilometer er mye høyere enn det ekstra du betaler ved en slik avtale.

Sammenligning av leie og eie

Her har vi satt opp to eksempler på å leie og eie. Dette er ikke et uttrykk for normalsituasjon, og sier ikke noe generelt om det lønner seg å leie eller eie. Det må alltid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Kalkulator: Beregn hva som lønner seg for deg med privatleiekalkulatoren

I det første eksemplet er månedsleien er det to forskjellige forskuddsleier som skiller dem.

Det samme gjelder ved kjøp av bilen. I eksempel 2 løses finansieringsbehovet gjennom å utvide boliglånet (nedbetales likevel som et billån).

Med disse forutsetningene vil eksempel 2 være det billigste alternativet.

Resultat:

Forskjell (leie fratrukket eie) i hele leieperioden: Nederst i kalkulatoren sammenlignes de totale kostnadene over leieperioden. Siden kostnaden ved å eie blir fratrukket leiekostnaden, betyr et positivt tall at eie er billigst. Negativt tall betyr at leie er billigst.

Forventet markedsverdi av bilen om tre/fire år blir bestemt at forutsetningen om verdifallet på bilen.

Likevektspris viser hva salgsverdien av bilen må være for at eie og leie skal komme likt ut.

Forutsetninger for kjøp av bilen: Eksempel 1 Eksempel 2
Pris for bilen 500 000 500 000
Egenkapital 40 000 200 000
Verdifall på 3 år 40% 40%
Rente på lån 5,00% 4,00%
Rente på egenkapital (tapt innskuddsrente) 3,00% 3,00%
Etableringsgebyr lån 2 000 0
Termingebyr lån (per mnd) 75 0
Kostnader ved kjøp av bilen:
Verdifallet på bilen i treårs-perioden 200 000 200 000
Rentekostnad eller tapt renteinntekt 45 302 33 696
Etableringsgebyr lån (etter skatt) 1 560 0
Termingebyrer lån (etter skatt) 2 106 0
Totalpris 3 år 248 968 233 696
Gjennomsnitt per år 82 989 77 899
Resultat:
Forskjell (leie fratrukket eie) på 3 år 35 332 53 604
Forskjell per år 11 777 17 868
Restverdi bil etter 3 år 300 000 300 000
Likevektpris bil 264 668 246 396

 

Se også:

Unormal slitasje på privatleaset bil

Slik beregnes leien på privatleasing

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Guide til bilabonnement og langtidsleie av bil

Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Sammenligning av bilabonnement med privatleasing

Med denne kalkulatoren kan du gjøre en sammenligning av hva bilabonnement og privatleasing koster i forhold til hverandre.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Markedsoversikter:

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.