Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Den spår en ytterligere renteoppgang på 0,5 prosentpoeng i løpet av det neste halvåret.

Hvert kvartal legger Norges Bank ut «Pengepolitisk rapport». I denne rapporten kommer de også med sin rentespådom («rentebanen») for de nærmeste årene. 

Dette er altså hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover, det er ingen fasit på hva de kommer til å beslutte fremover. Denne vil endre seg fra kvartal til kvartal, slik andre analysemiljøer også endrer sine spådommer.

Slik er rentebanen

Det blir regnet ut et vektet rentesnitt for hvert kvartal, til og med 31.12 2026. Utgangspunktet er styringsrenten, som sist ble justert 21.september 2023 opp til 4,25 prosent.

I tabellen under har vi også tatt med hva boliglånrenten vil ligge på ut fra nivået på rentebanen. Da har vi forutsatt at boliglånsrenten vil ligge 1,50 prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Renten vil toppe ut i første halvår av 2024, og deretter synke sakte. På topp vil boligrenten (med disse forutsetningene) være på 5,9 prosent.

Det aller laveste nivået ligger litt under dette på de billigste boliglånene. Men her er det først og fremst utviklingen som teller.

Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.10.2023 – 31.12.2023 4,31% 5,81%
01.01.2024 – 31.03.2024 4,44% 5,94%
01.04.2024 – 31.06.2024 4,44% 5,94%
01.07.2024 – 30.09.2024 4,41% 5,91%
01.10.2024 – 31.12.2024 4,33% 5,83%
01.01.2025 – 31.03.2025 4,22% 5,72%
01.04.2025 – 30.06.2025 4,09% 5,59%
01.07.2025 – 31.09.2025 3,96% 5,46%
01.10.2025 – 31.12.2025 3,80% 5,30%
01.01.2026 – 31.03.2026 3,65% 5,15%
01.04.2026 – 31.06.2026 3,50% 5,00%
01.07.2026 – 30.09.2026 3,35% 4,85%
01.10.2026 – 31.12.2026 3,20% 4,70%

Boliglånsrenten er her ikke den laveste oppnåelige boliglånsrenten, men ikke så mye høyere heller.

Her kan du sjekke hvor du får de laveste boliglånsrentene.

Endringen i Rentebanen siden forrige rapport

Rentetoppen er sannynligvis nådd. Men i forhold til den forrige Rentebanen i juni er det langsiktige rentenivået hevet noe, omtrent 0,35 prosentpoeng. 

I tabellen under ser du forskjellene i de forskjellige kvartalene ut i 2026.

Dato Ny Forrige Forskjell
01.10.2023 – 31.12.2023 4,31% 4,21% 0,10%
01.01.2024 – 31.03.2024 4,44% 4,21% 0,23%
01.04.2024 – 31.06.2024 4,44% 4,18% 0,26%
01.07.2024 – 30.09.2024 4,41% 4,10% 0,31%
01.10.2024 – 31.12.2024 4,33% 3,98% 0,35%
01.01.2025 – 31.03.2025 4,22% 3,86% 0,36%
01.04.2025 – 30.06.2025 4,09% 3,73% 0,36%
01.07.2025 – 31.09.2025 3,96% 3,61% 0,35%
01.10.2025 – 31.12.2025 3,80% 3,45% 0,35%
01.01.2026 – 31.03.2026 3,65% 3,31% 0,34%
01.04.2026 – 31.06.2026 3,50% 3,16% 0,34%
01.07.2026 – 31.09.2026 3,35% 3,02% 0,33%
01.10.2026 – 31.12.2026 3,20% 2,88% 0,32%

Beregning av konsekvens for boliglånsrenten

Etter at bankene har fulgt opp renteøkningen på 0,25 prosentpoeng, vil boliglånsrenten ligge på 4,75 prosent. Deretter har den nådd toppen, og synke noe.

År Rente
I dag 4,75%
1 år frem 5,83%
2 år frem 5,30%
3 år frem 4,70%

Beregn med Smarte Pengers kalkulatorer

På smartepenger.no kan du bruke flere kalkulatorer som beregner konsekvensen av en slik renteøkning.

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du hvordan spådommer for boligrenten, inflasjon, og lønnsutvikling vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Her finner du Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Rente- og lønnsendringskalkulator

Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Her finner du Rente- og lønnsendringskalkulatoren.

Renteendringskalkulator

Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Her finner du Renteendringskalkulatoren.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settesopp, går avdragsdelen noe ned.

Les også:

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Om styringsrenten og den historiske utviklingen.

Boliglånsrenten de siste årene
Slik har boliglånsrenten utviklet seg fra 1987.

Utviklingen i 3 mnd Nibor de 10 siste årene

Renten på innskudd / høyrentekonto de siste 35 årene

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.