Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Den spår en renteoppgang på 1.5 prosentpoeng i løpet av tre år.

Hvert kvartal legger Norges Bank ut «Pengepolitisk rapport». I denne rapporten kommer de også med sin rentespådom («rentebanen») for de nærmeste årene. 

Dette er altså hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover, det er ingen fasit på hva de kommer til å beslutte fremover. Denne vil endre seg fra kvartal til kvartal, slik andre analysemiljøer også endrer sine spådommer.

Slik er rentebanen

Det blir regnet ut et vektet rentesnitt for hvert kvartal, til og med mars 2025. Utgangspunktet er styringsrenten, som sist ble justert 7.mai 2020 ned til 0,00 prosent.

I tabellen under har vi også tatt med hva boliglånrenten vil ligge på ut fra nivået på rentebanen. Da har vi forutsatt at boliglånsrenten vil ligge 1,50 prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Det aller laveste nivået ligger litt under på de billigste boliglånene. Men her er det først og fremst utviklingen som teller.

Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.07.2021 – 30.09.2021 0,02% 1,52%
01.10.2021 – 31.12.2021 0,28% 1,78%
01.01.2022 – 30.03.2022 0,57% 2,07%
01.04.2022 – 30.06.2022 0,78% 2,28%
01.07.2022 – 30.09.2022 0,96% 2,46%
01.10.2022 – 31.12.2022 1,07% 2,57%
01.01.2023 – 31.03.2023 1,15% 2,65%
01.04.2023 – 31.06.2023 1,22% 2,72%
01.07.2023 – 30.09.2023 1,28% 2,78%
01.10.2023 – 31.12.2023 1,34% 2,84%
01.01.2024 – 31.03.2024 1,40% 2,90%
01.04.2024 – 31.06.2024 1,46% 2,96%
01.07.2024 – 30.09.2024 1,51% 3,01%
01.10.2024 – 31.12.2024 1,56% 3,06%
01.11.2025 – 31.03.2025 1,56% 3,06%

Boliglånsrenten er her ikke den laveste oppnåelige boliglånsrenten, men ikke så mye høyere heller.

Her kan du sjekke hvor du får de laveste boliglånsrentene.

Beregning av konsekvenser

I løpet av  2024 vil renten ha steget jevnt oppover, og havne 1,48 prosentpoeng (i gjennomnitt) høyere enn i dag.

År Rente
I dag 1,50%
2021 1,53%
2022 2,35%
2023 2,75%
2024 2,98%

På smartepenger.no kan du bruke flere kalkulatorer som beregner konsekvensen av en slik renteøkning.

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du hvordan spådommer for boligrenten, inflasjon, og lønnsutvikling vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Her finner du Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Rente- og lønnsendringskalkulator

Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Her finner du Rente- og lønnsendringskalkulatoren.

Renteendringskalkulator

Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Her finner du Renteendringskalkulator.

Les også:

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Om styringsrenten og den historiske utviklingen.

Boliglånsrenten de siste årene
Slik har boliglånsrenten utviklet seg fra 1987.

Kalkulator:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.