Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om arv som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Arverettigheter: Familier kan være sammensatt på mange forskjellige måter, og for mange vil det også være interessant å finne ut av hvordan arverekkefølgen er etter norsk lov. Under dette temaet kan du også lese mer om reglene rundt pliktdelsarven, som gjør at en person ikke kan testamentere bort alle pengene sine, dersom han eller hun har livsarvinger.

Fordelingen av arven: Arvespørsmål har skapt problemer i mange familier, og det er ikke nødvendigvis alltid pengene som skaper problemer. Det kan også oppstå krangling om hvem som skal arve mors smykker, eller fars klokker. For å opprettholde harmonien kan det lønne seg å lese seg litt opp på måter å fordele verdier og enkeltgjenstander på som fremstår som rettferdig for arvingene.

Skifteoppgjøret: Når er person dør, skal det gjennomføres et såkalt skifteoppgjør. Selve skifteoppgjøret kan gjøres både offentlig og privat, og ender med at avdødes verdier deles mellom arvingene. I mange tilfeller blir en av ektefellene igjen alene i boligen, og det er da vanlig at skifteoppgjøret blir utsatt - det er dette som kalles uskiftet bo.

Testament: Det kan i en del tilfeller også være lurt å tenke på å skrive et testament, dette gjelder særlig i de tilfeller der det er snakk om samboere uten barn og det er særkullsbarn inne i bildet.

Innholdet på temaet arv

Du finner også en rekke arveord som hører til under arv i Smarte Pengers Økonomileksikon i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), arvekalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Arverettigheter
Guide til arverettigheter
Hvem arver?
Dette er pliktdelsarv
Ektefelles og samboers arverettigheter
Fordeling av arven
Oversikt over hva som må ordnes ved et arveoppgjør
Fordeling av arven
Skifte
Skifte av dødsbo
Guide til uskiftet bo
Proklama
Skifteattest
Testament
Guide til testament
Dette kan du testamentere
Fremtidsfullmakt
Annet om arv
Arveavgift
Arvefrafall
Dette skjer med pensjonen din når du dør
Ektepakt og arvepakt
Gaver og forskudd på arv
Skatt på salgsgevinst fra arv
Skattefastsettelse av dødsbo
Arvekalkulatorer
Arvefordelingskalkulator
Testamentkalkulator
Aktuelle lover
Arveloven
Skifteloven
Vergemålsloven

Dette er innholdet i Pluss.