Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Livsarvingene (første arvegangsklasse) har krav på minst to tredjedeler av formuen. Hvis arvelater ikke har ektefelle, kan det testamenteres 1/3.

Den såkalte pliktdelsarven kan man ikke testamentere bort. Hver livsarving (dvs barna til avdøde eller deres linje i arvetreet) har krav på 2/3 av formuen, men begrenset oppad til 15 G (1.860.420 kroner) per barn.

Uten testament går hele formuen til livsarvingene. Ektefellens del på 25 prosent kan tas bort i testaments form (bortsett fra minstearven). Har man ikke livsarvinger, kan hele formuen testamenteres bort.

Eksempel

I første eksempel har vi sett på hva et ektepar kan testamentere bort samlet.

Hvis de to barna bare får pliktdelsarven, vil dette samlet bli 7.441.680. I tillegg kan ikke ektefellen arve mindre enn 4 G (496.112 kroner). Det betyr at ekteparet samlet kan testamentere 1.566.096 kroner, eller 783.048 hver.

Forutsetninger:
Felles formue 10 000 000
Sivilstand Gift
Antall barn 2
Pliktdelen:
Pliktdel fra forelder 1 3 720 840
Pliktdel fra forelder 2 3 720 840
Sum pliktdelsarv livsarvinger 7 441 680
Pliktdelsarv til ektefelle 496 112
Pliktdelsarv til ektefelle 2 496 112
Rest til testamentering 1 566 096

Beløp som kan testamenteres

Her har vi sett på hvilket beløp som kan testamenteres i forskjellige familiesituasjoner. Når det er forutsatt livsarving, er det forutsatt at det er 1 livsarving.

Utgangspunktet er en arv på 4 millioner kroner. Så har vi variert om det er ektefelle og livsarvinger, og kombinasjoner av dette.

Beløpet til høyre er det som kan testamenteres fritt.

Forutsetninger Beløp
Arveboet 4 000 000  
Hvis ingen livsarvinger og ektefelle 4 000 000  
Hvis bare ektefelle 2 000 000  
Hvis bare ektefelle, og har tatt bort i testaments form alt over 6 G 3 255 832  
Hvis livsarving, ingen ektefelle 1 333 332  
Hvis livsarving redusert til minstearv, ingen ektefelle 2 139 580  
Hvis livsarving og ektefelle 333 333  
Hvis livsarving redusert til minstearv, og ektefelle 1 139 580  
Hvis livsarving, og ektefelle som bare får minstearven 837 221  
Hvis både livsarving og ektefelle bare får minstearven 1 643 468  

Hvis det hadde vært 1 livsarving til ville dette medført lavere beløp som kunne vært testamentert bort.

Testamentkalkulator

Du kan bruke Smarte Penger Testamentkalkulator for å beregne hvor mye du kan testamentere.

Om testamente

Testamentet kan når som helst endres eller tilbakekalles. En testator kan også forplikte seg til ikke å endre, eller tilbakekalle, en testamentarisk disposisjon ved en arvepakt. En arvepakt kan opprettes samtidig med testamentet, eller på et senere tidspunkt. En arvepakt må lages på samme måte som et testament.

Testamentet må oppbevares på et trygt sted, med kopier. Du kan for eksempel legge originalen i bankboks, og gi en bekreftet kopi til skifteretten. Etter arveloven har alle rett til å levere et testamente til skifteretten for oppbevaring. Hvis testamentet er borte, er innholdet gjeldende såfremt dette er kjent.

 

Les mer om arv:

Guide til testament

Guide til arverettigheter

Ektefellens arverettighet

Pliktdelsarv

Guide til uskiftet bo

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Lover:

Arveloven