Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når vilkårene for privat skifte foreligger, utsteder skifteretten en skifteattest. Skifteattesten utstedes til den eller de som har overtatt avdødes gjeld.

Det betyr at det er de som er berettiget til å gjennomføre skiftet, men de må selvfølgelig følge lovens regler om fordeling av arven til samtlige som har krav på arv.

Skifteattesten skal du benytte i alle forhold hvor du må legitimere at det er skjedd et arvefall. Attesten må for eksempel fremlegges hvis du skal overdra et skjøte på en fast eiendom, kreve oppgjør av bankkonto, hente innholdet i en bankboks eller lignende.

Ta derfor godt vare på denne attesten, og benytt heller bekreftede kopier dersom du trenger å levere fra deg skifteattesten.

Skifter du privat, kan det være praktisk å overlate gjennomføringen av skiftet til kun en person. Er forholdene enkle, kan du som regel klare å forestå et skifte uten spesielle kvalifikasjoner. I mer kompliserte bo kan det være gunstig å overlate gjennomføringen til en advokat.

 

Les mer om skifte:

Skifte av dødsbo

Guide til uskiftet bo

Proklama