Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et proklama er en oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sitt krav innen en frist. Kravene som ikke er meldt innenfor fristen, faller bort.

Det er likevel enkelte krav som ikke faller bort ved proklama. Pantekrav, altså krav med pant i dødsboets midler, er et eksempel på slike. Det samme gjelder det offentliges refusjonskrav fra institusjoner eller lignende, samt skattekrav. Normalt vil det være lett å skaffe seg oversikt over slike krav.

Når du har fått den tilstrekkelige oversikt, kan du som regel trygt overta avdødes gjeldsansvar (vel å merke dersom formuen er positiv). Det mest praktiske er at samtlige arvinger overtar dette ansvaret i fellesskap.

Hvis mange arvinger bor svært spredt, eller at det er upraktisk å få gjeldsovertagelse fra samtlige, kan én eller noen av arvingene overta ansvaret. Det er tilstrekkelig at én arving overtar gjeldsansvaret.

Gjeldsovertagelsen skjer ved at du undertegner på skjemaet som du får fra skifteretten hvor man samtidig ber om at det skiftes privat.

 

Les mer om skifte:

Skifte

Uskiftet bo

Skifteattest