Uskiftet bo betyr at den gjenlevende ektefellen kan utsette skifteoppgjøret.

Den gjenlevende har rett til å disponere over felleseiet, nesten som om vedkommende er eier.

Hadde de felleseie vil ektefellens andel av være halvparten. Har de livsarvinger har livsarvingene rett til 2/3-deler av avdødes andel av felleseiet. Ektefellen arver 25 prosent. Ved uskiftet bo trenger ikke ektefellen å betale ut arven til livsarvingene.

Hvis avdøde hadde særeie, har ikke ektefellen rett til å sitte med disse midlene i uskiftet bo, med mindre dette står i en ektepakt. Arvingene kan også godta at gjenlevende sitter i uskifte med disse meidlene også.

Samboere

Samboere med felles barn har fått rett til å sitte i uskifte. Dette gjelder for felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som de brukte sammen.

Den gjenlevende kan også ta over andre eiendeler dersom dette er fastsatt i testamente, eller arvingene samtykker.

Uten felles barn har ikke samboere rett til å sitte i uskiftet bo.

Særkullsbarn

Hovedregelen er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Men dersom særkullsbarn (barn født utenfor ekteskap eller tidligere ekteskap) er med i bildet, er det en begrenset rett til å sitte i uskiftet bo.

Særkullsbarn har krav på sin arv straks. Men de kan samtykke i at gjenlevende skal sitte i uskifte. Men det er fortsatt mulig å sitte i uskiftet bo med det som andre barn enn særkullsbarn skal arve.

Melding om uskiftet bo

Skjemaet for å sitte i uskiftet bo må sendes inn til skifteretten innen 60 dager etter dødsfallet.

Gjeld

Vær oppmerksom på at gjenlevende blir ansvarlig for avdødes gjeld. Derfor gjelder de samme forsiktighetsregler for lengstlevende ektefelle, som for de andre arvingene. Skaff deg oversikt over boet. Holdt din ektefelle noe skjult for deg? Dette skjer vel neppe i så mange tilfeller, men det er likevel lurt å skaffe seg en oversikt før man eventuelt bestemmer seg for å sitte i uskiftet bo.

Det kan utstedes en proklama for å sikre seg at den gjenlevende får full oversikt over avdødes gjeld.

Nytt ekteskap

Hvis den gjenlevende inngår et nytt ekteskap, faller retten til å sitte i uskiftet bo bort. Da behøves i så fall arvingenes samtykke for å fortsatt sitte i uskiftet bo.

Nytt samboerskap

Hvis du har vært samboer i mer enn 2 år, kan også livsarvingene kreve at boet skiftes. Det samme gjelder hvis man får/venter felles barn før 2 års samboerskap.

Begrensningene

Det er visse begrensninger for den som sitter i uskiftet bo kan foreta seg. Dette er blant annet at gjenlevende ikke kan gi bort fast eiendom uten samtykke fra alle arvingene etter avdøde.

Gjenlevende kan heller ikke sløse bort midlene, eller gi bort gaver som ikke står i forhold til boet. Men det skal mye til for å rammes av dette. I visse tilfeller kan også gjenlevende sitte med arvelaters særeie i uskiftet bo, dette må i så fall være bestemt i ektepakt.

 

Les mer om skifte:

Skifte

Proklama

Skifteattest

Oversikt over verdier