Du har full rett til å gi bort gaver til hvem du vil så lenge du lever.

Forskjellen mellom gave og forskudd på arv er at en gave gis bort der og da. Vi kan si det er to typer av forskudd på arv. Den ene betydningen er egentlig at man bare har fått en gave gjerne av foreldre som man kaller forskudd på arv, siden man allikevel vil arve det senere. I den andre varianten betyr det at man skal ta hensyn til denne ved fordeling av arven.

Du kan gi gaver til hvem du vil (unntak i uskiftet bo). Hvis du ønsker å gi alt til ett av barna, eller til naboen, har du full anledning til det. Kravet er bare at du er ved dine fulle fem. Dette er naturlig fordi du har full råderett over egne midler, og kan bruke dem på akkurat de formål du vil.

Arveavgiften ble fjernet fra og med 2014. Det betyr at du ikke skal sende inn arve- eller gavemelding til Skatteetaten for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Forskudd på arv

Som oftest vil foreldrene likebehandle barna. Hvis de har gitt barna ulike beløp i forskudd på arv kan dette tas hensyn til i det endelige arveoppgjøret. Dette kan for eksempel dokumenteres ved at arvelateren oppretter et testament, hvor det bestemmes at tidligere gaver til livsarvingene skal avkortes i det fremtidige arveoppgjøret. Det holder også å lage et eget dokument på dette, der det utrykkelig fremgår at dette skal være forskudd på arv og at dette skal trekkes fra i det endelige arveoppgjøret. 

Akkurat det samme gjelder ved utdeling av større gaver kan det også bestemmes at gaven skal være forskudd på arv. Det må uttrykkelig gå frem for mottageren at hans arv på arvetidspunktet blir avkortet.

Justering av forskuddsbeløpet

Det kan være mange års forskjell på de forskjellige arvetidspunktene når noen har mottatt et forskudd på arv. I mange tilfeller kan det være naturlig å justere dette for pengeverdien, altså inflasjonsjustere det.

Du kan regne ut verdiendringen med Inflasjonskalkulatoren.

Hvis ett av barna har fått en bolig eller fritidseiendom kan en inflasjonsjustering få klar beydning for hvor stort beløpet er i det endelige arveoppgjøret. Hvis for eksempel inflasjonen har vært 15 prosent i løpet av perioden mellom forskudd på arv og det endelige arveoppgjøret, blir justeringen bli stor. Hvis eiendommen var verdt 2 millioner kroner på arvetidspunktet skal verdien av beløpet oppjusteres til 2,3 millioner kroner.

Her har vi satt opp et eksempel der det er 3 livsarvinger, hvorav den ene har fått en eiendom til en verdi av 2 millioner kroner.

Forutsetninger:  
Inflasjon i perioden 15,00%
Verdi 2 000 000
Boet 9 000 000
Antall livsarvinger 3
Regnestykket:  
Justert verdi av forskuddet 2 300 000
Boet inkludert forskuddet 11 300 000
Fordeling til de to andre 3 766 667
Til den med forskudd på arv 1 466 667

Boet er på 9 millioner kroner. For å regne ut den korrekte verdien må den oppjusterte verdien av boligen legges til boets verdi, og dele på 3. Da vil de to andre arvingene få 3,77 millioner hver. Den med forskudd får 1,47 pluss oppjustert verdi av boligen, som blir de samme 3,77 millionene.

 

Les mer om arv:

Pliktdelsarv

Ektefellens arverettighet

Testament

Dette kan du testamentere bort

Uskiftet bo

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Lover:

Arveloven