Oversikt over hva som må gjøres i forbindelse med et arveoppgjør.

Det er en rekke ting som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. Her er en liste over ting som må ordnes.

Legeeklæring

Ved et dødsfall må dette meldes til retten. En lege skriver alt ut "Legeerklæing om dødsfall".

Som oftest vil begravelsesbyrået sørge for innsendingen.

Skifteerklæring

En skifteerklæring

Når du har skrevet under på skifteerlæringen tar du også på deg ansvaret for

Kan også være lite i boet

Skifteattest

 

Velge begravelsesbyrå

Det bør velges et begravelsesbyråå så fort som muliug. Det kan også gi deg en del praktisk hjelp

Fullmakt

Hvis det noen som skal ha fullmakt til å stå for arveopppgjøret må den skrives under av alle. En fullmektig kan for eksempel være en advokat eller en av arvingene.

Du får gjerne fullmaktsskjemaer av begravelsesbyrået. Du kan også laste ned fullmaktsskjemaet. Skjemaet heter Fullmakt ved privat skifte av dødsbo.

Hvem er arvinger

Avklare hvem som er arvinger i boet. Dersom arvingene er slektsarvingene etter loven, må det undersøkes om alle er med på skifteattesten. Foreligger det testament, må det oppnås enighet om forståelsen av testamentet.  

Oversikt over eiendeler og gjeld

Skaffe oversikt over avdødes eiendeler og gjeld, som for eksempel be om ligningsopplysninger fra Skatteetaten hvis dette ikke er gjort tidligere, sjekke saldo på bankinnskudd og lån.

Sikring av eiendeler

Påse at eiendelene sikres, oppbevares og holdes i stand slik at skader unngås.

Undersøke om eiendeler må forsikres.

Avslutte abonnement og medlemskap

Avslutte avdødes løpende forpliktelser som abonnement og medlemsskap.

Dete kan være abonnement på aviser, tidsskrifter, strømmetjenester, tv, bredbånd, mobiltelefon, fasttelefon, mobilt bredbånd, abonnement på produkter (som for eksempel kosttilskudd)

Omadressering

Omadressere avdødes post.

Bank

Kontakte avdødes bankforbindelse og avslutte avdødes bankkonto.

Gjeld

Betale avdødes gjeld.

Regninger

Betale avdødes regninger. Vær særlig oppmerksom på betaling for opphold på sykehjem.

Betale regninger påløpt etter dødsfallet.

Hva skal skje med eiendelene

Avklare om arvinger ønsker å overta eiendeler eller om de skal selges.

Selge eiendeler i tråd med arvingenes beslutninger eller som følge av testamentsbestemmelser.

Skatt

Kontakte skatteetaten og be om forhåndslikning av dødsboet.

Gjøre opp boet

Sette opp et forslag til fordeling av boets eiendeler.

Overføring av eierskap

Skal bolig, hytte eller leilighet overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Grunnboken eller borettsregisteret, se nettsidene til Statens kartverk.

Skal bil overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Motorvognregisteret.

Sykehjem

Oppgjør på sykehjem/institusjon

 

Se også:

 

 

Skjemaer i forbindelse med arveoppgjør:

Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving (PDF)

Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving etter arveloven § 28b (PDF)

Erklæring om privat skifte av dødsbo (PDF)

Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi (PDF)

Melding om uskiftet bo (PDF)

Melding om uskiftet bo - Samboere (PDF)

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte (PDF)

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte - Borettslag (PDF)

Fullmakt ved arveoppgjør

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo (PDF)