Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du livsarvinger, kan du ikke selv fritt bestemme hvem som skal få arven etter deg.

Pliktdelsarven er den delen av arven som arvelateren ikke kan ta fra arvingene i testament. Både livsarvinger (barn), ektefelle og i mange tilfeller samboer har rett til å arve en viss minstesum.

Pliktdelsreglene gjelder bare livsarvinger, altså dem som tilhører første arvegangsklasse. Disse arvingene har krav på to tredjedeler av formuen. Pliktdelen gjelder arv både fra mor og far.

Størrelsen på pliktdelsarven til livsarvinger ble økt fra 1 million kroner til 15 G i den nye arveloven som trådte i kraft 1.1.2021.

Pliktdelsarven er begrenset til 15 ganger grunnbeløpet (124.028 kroner). Det vil si at pliktdelsarven er per idag er 1.860.420 kroner. Du har krav på dette beløpet fra både mor og far, hvis arven er stor nok til det. Med tre barn blir for eksempel den samlede pliktdelsarven 11.162.520 kroner.

Hvis pliktdelsarven blir krenket i et testamente, kan arvingene likevel velge å godta dette.

Eksempel på fordeling

Her har vi sett på et eksempel der to barn arver 8 millioner kroner fra foreldrene (4 millioner kroner fra hver). Siden pliktdelsarven har økt med litt over en halv million kroner vil de to livsarvingene øke pliktdelsarven med litt over 3 millioner kroner samlet.

Men etter økningen vil beløpet på 15 G gå ut over to tredjedeler av arven som disse to livsarvingene har rett på. To tredjedeler er 5,33 millioner kroner i dett tilfellet. Det vil derfor si at barna arver 2,67 millioner kroner, hvis ikke arven blir begrenset til mintebeløpet i pliktdelsarv. Det beyr at arven kan settes ned fra 2,67 ,ilioner kroner til 1,86 millioner korner på hver.

Før pliktdelsarven ble endret kunne foreldrene testamentere 6 millioner kroner. Med det nye beløpet har dette gått ned til 4,28 millioner kroner.

Før
2/3 av arvebeløp 5 333 333 5 333 333
Pliktdel barn 1 1 000 000 1 860 420
Pliktdel barn 2 1 000 000 1 860 420
Rest 6 000 000 4 279 160

 

Les mer om arv:

Guide til arverettigheter

Ektefellens og samboers arverettighet

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Guide til uskiftet bo

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Lover:

Arveloven