Prisen på strøm består av en rekke elementer. Denne oversikten viser prisen på kraftleddet, forbruksavgift til staten, merverdiavgift og prisen for nettleien.

I tabellen nedenfor ser du hvordan sluttprisen på strøm fremkommer. Der er de enkelte leddene skilt fra hverandre. Her har vi tatt utgangspunkt i en spotprisavtale.

I kraftprisen ligger det også en kostnad til elsertifikater. I en spotprisavtale vil det være et påslag i form av noen øre per kWh, og eller et kronepåslag.

Nettleien består av to deler. En fast og en variabel. Tallene vi har brukt for dette er hentet fra NVE, og er gjennomsnittstall for Norge.

Gjennomsnittlig fastledd (Nettariff - fastledd) er 2.066 kroner. Omregnet til ørepris i kWh vil den bli mindre jo høyere strømforbruk du har.

Den variable delen av nettleien kalles Nettariff - energiledd, og er i gjennomsnitt på 18,76 øre per kWh.

I tabellen er det satt opp priser for et forbruk på 15.000 kWh i året, og 35.000 kwh i året. Alle tallene er oppgitt i øre per kWh.

Her er det brukt en kraftpris på 40 øre per kWh, men den kan variere mye. I 2020 var den på rekordlave 10 øre (eks mva), 43 øre i 2019. I 2021 vil den bli rekordhøy.

Gjennomsnittstallene for nettleien endrer seg lite fra år til år.

I tabellen under legges prisene inn eks mva. Mva lehgges til som en egen post nederst.

Prisledd øre per kWh
Kwh per år 15 000 35 000
Kraftpris – spotpris børs 40,00 40,00
+ Kraftpris – påslag per kWh 3,20 3,20
+ Kraftpris – påslag i kroner 1,92 0,82
+ Nettariff – fastledd 14,40 6,17
+ Nettariff – energiledd 17,20 17,20
= Pris eks avgifter 76,72 67,39
+ Forbruksavgift 16,69 16,69
+ Enova (Energifondet) 1,00 1,00
= Pris eks mva 93,41 84,08
+ 25 % mva 23,35 21,02
= Pris per kilowattime 116,76 105,11
Pris Nordland 93,41 84,08
Pris Troms og Finnmark 77,72 68,39

I nettleien inngår en avgift på til Enova, som er på 1,00 øre per kWh. Forbruksavgiften på 16,69 øre går til staten. I tillegg er det mva på disse avgiftene. Forbruksavgiften er derfor i praksis 20,86 øre, Enova 1,25 øre.

Hvis du bor i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgiften på 16,69 øre.

Kraftprisen vil variere gjennom året. Den er også avhengig av hvor du bor. Nett-tariffen er også avhengig av hvor du bor, og vil altså variere.

Du kan også se prisoppbyggingen med kalkulatoren Strømpriskalkulator.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Les mer på eksterne nettsteder:

NVE- Nettleie