Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Finn rett advokat ved å legge saken din ut på anbud.

Å finne en god advokat som behersker det rettsområdet din sak angår, kan være en lang og krevende prosess. Å legge den ut på anbud vil gjøre det enklere å finnen den beste advokaten.

Ved et anbud fyller du et skjema, og får tilbud tilbake fra et visst antall advokater.

Guide til anbudstjenester

 I oversikten under finner du nettsteder der du kan legge saken ut på anbud:

Anbudstjeneste Kommentar
BesteAdvokat Eid av Netbureau.
Tjenestetorget - advokat Generell anbudstjeneste. Eid av Amedia. Startet opp i 2004.
Anbudstorget - advokat Generell anbudstjeneste. Startet i 2003. 50 % privateid, 50 % av Tjenestetorget.
Forbrukernet - advokat Samme tjeneste som Anbudstorget.
Advokatmatch Eid av Lead Service.
Advokatsentralen.no

Slik finner du gratis eller billig advokat

Rettshjelp på forsikringen

Disse har rett til fri rettshjelp