Oversikten viser hva det koster å ringe til en rekke land på de forskjellige mobilabonnementene. Her er det tatt med oppstartspris, samtalepris, og SMS for alle mobilselskapene.

Hva det koster å ringe til utlandet er et av momentene du har når du skal velge mobilabonnement.

Den viktigste prisen er kostnaden per minutt ved å ringe. I de fleste tilfellene er det en oppstartskostnad, men forskjellene her utgjør lite. Det samme vil gjelde for å sende SMS, hvis da ikke antallet blir svært høyt.

Kostnadene vi ser på her vil da komme som et tillegg til det mobilabonnementet koster.

Mobilabonnementene som er billigst å bruke i utlandet

Her finner du priser for følgende land:

 • Australia
 • Brasil
 • Danmark
 • Frankrike
 • India
 • Kina
 • Pakistan
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Thailand,
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • USA

Så voldsomt mange minutter er det ikke nødvendig å ringe. Det er tross alt gratis nettbaserte alternativer.

Maksimalpris ved å ringe til EU/EØS-land

Maksimalprisen for å ringe er 19 cent pluss mva (23,75 cent). For en SMS er maksimalprisen 6 cent pluss mva (7,5 cent). 

Med en valutakurs for euro på 11 kroner blir maksimalprisene da omtrent 2,61 kroner, og 82 øre.

Gjennomsnittspriser på å ringe utenlands

Dette er gjennomsnittlige priser for oppstart av samtale, kostnad per ringeminutt, og for å sende SMS. Gjennomsnittene er basert på de 14 landene vi har undersøkt.

Det er Happybytes som er billigst med en gjennomsnittlig ringepris på 1,03 kroner per minutt. I MyCall er prisen litt høyere med 1,63. Etter det er det et hopp opp til Talkmore som i gjennomsnitt tar 2,83 kroner per minutt.

Dyrest er Telenor med en pris på 5,81 kroner, foran Ice med 4,38 kroner.

Tabellen er sortert etter hvor mye det koster å ringe per minutt.

Mobilselskap Start Mobil SMS
Happybytes 0,00 1,03 0,30
MyCall 0,80 1,63 0,59
Talkmore 0,22 2,83 1,05
Telia 0,64 2,87 1,45
Chilimobil 0,64 3,16 1,15
Hudya 2,29 3,26 2,59
Telipol 2,99 3,33 0,73
OneCall 0,51 3,73 1,06
Fjordkraft Mobil 0,71 3,95 1,09
GE Mobil 0,57 4,01 1,27
Ice 0,32 4,38 1,17
Telenor 0,51 5,81 1,45

I praksis er det gjerne slik at det er et enkelt land man ringer mye. Da er det det enkelte landet som det er interessant å se på.

Prisoversikt ringe utenlands

For å beregne en sammenlagtresultat har vi forutsatt denne bruken:

 • Antall samtaler per år: 30
 • Antall ringeminutter per år: 180
 • Antall SMS per år: 60

Under hvert enkelt land er listen sortert etter hvilket mobilselskap som er billigst totalt sett for det forutsatte antallet.

Danmark og Sverige har ofte lavere priser enn til andre EU-land.

Det vil bli slik at prisene for alle land i EU vil være like (unntatt for nordiske for noen selskaper). For eksempel vil derfor Ungarn og Tsjekkia da ha de samme prisene for hele EU.

Australia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,80 0,30 162
Talkmore 0,39 1,99 1,49 459
MyCall 0,99 2,69 0,59 549
Ice 0,00 3,75 1,50 765
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Telenor 0,89 3,99 1,99 864
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Gjennomsnitt 1,03 4,25 1,54 889
Brasil Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 2,10 0,30 396
MyCall 0,99 1,99 0,59 423
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Ice 0,00 8,75 1,50 1 665
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 1,03 5,80 1,54 1 168
Danmark Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,00 0,00 0,00 0
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Telia 0,89 0,49 0,73 159
Chilimobil 0,00 0,99 0,73 222
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
GE Mobil 0,00 1,49 1,49 358
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,68 1,25 0,62 283
Frankrike Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 2,29 0,30 430
MyCall 0,00 2,31 0,59 451
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Chilimobil 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,44 2,30 0,68 468
India Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 1,49 0,59 333
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,09 4,84 1,54 996
Kina Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 0,89 0,59 225
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,09 4,19 1,54 880
Pakistan Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 1,10 0,30 216
MyCall 0,99 1,19 0,59 279
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 1,09 5,65 1,54 1 143
Spania Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,32 1,99 0,59 403
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Chilimobil 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,47 2,13 0,68 437
Storbritannia Start Minutt SMS Kost
MyCall 0,72 1,59 0,59 343
Happybytes 0,00 2,29 0,30 430
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Chilimobil 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,50 2,24 0,68 459
Sverige Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,00 0,00 0,00 0
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
Telia 0,89 0,49 0,73 159
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Chilimobil 0,99 0,89 1,39 273
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
GE Mobil 0,00 1,49 1,49 358
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,76 1,25 0,68 289
Thailand Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 1,49 0,99 357
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,09 4,24 1,57 891
Tyrkia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 1,80 0,30 342
MyCall 0,99 2,49 0,59 513
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Telipol 2,99 4,99 0,73 1 032
Telenor 0,89 4,99 1,99 1 044
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Gjennomsnitt 1,09 4,07 1,54 858
Tyskland Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
MyCall 0,32 1,99 0,59 403
Fjordkraft Mobil 0,00 2,29 0,69 454
Talkmore 0,00 2,29 0,69 454
Chilimobil 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telenor 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
Hudya 2,29 2,29 0,73 525
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Gjennomsnitt 0,47 2,13 0,68 439
USA Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,40 0,30 90
MyCall 0,99 0,69 0,59 189
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
GE Mobil 0,99 1,99 1,49 477
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Telenor 0,89 2,49 1,99 594
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
OneCall 0,89 2,99 1,49 654
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Hudya 2,29 3,99 3,99 1 026
Gjennomsnitt 1,09 2,27 1,47 530

Ringepakker

Noen mobilselskaper tilbyr pakkeløsninger for å ringe til utlandet:

Her er en gjennomgang av hvilke pakker som tilbys:

Ice

Du kan kjøpe en pakke som gjelder til EU/EØS, og 2 Verdens-pakker. Disse gjelder både ved å ringe til, og ringe hjem fra de inkluderte landene.

Ring EU:
EU pakke 200: 3000 min og 3000 SMS for 99 kroner per måned ved bruk (10 kroner per mnd uten bruk)

Utenlandspakker:
Utenlandspakke 300: 300 min og 300 SMS for 149 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)
Utenlandspakke 600: 600 min og 600 SMS for 211 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)

Albania, Australia, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Estland, Finland, Forente Arabiske Emirater, Frankrike, Georgia, Gibraltar, Hellas, India, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kina, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederland, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

MyCall

MyCall har ikke egne tilleggspakker for å ringe til utlandet. Men de har mange forskjellige mobilabonnement som inkluderer fri ringing og teksting, eller et begrenset antall.

BeFree

I BeFree abonnementet kan du ringe ubegrenset til EU, USA og Canada. Disse tilbys med 3, 6 og 10 GB data, og er vanlige mobilabonnement med den forskjellen at du altså kan ringe og tekste ubegrenset til EU, USA og Canada.

Det er også to BeFre abonnement der du kan ringe 50 minutter eller ubegrenset til et utvalg land. Dette inkluderer 100 mb eller 500 mb data, og koster 100/250 kroner i måneden:

Utvalget av land er: Canada, Danmark, Irland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA.

Blue

I tillegg har MyCall et tilbud i resten av verden med to typer abonnement:

Blue M med 100 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 1 GB data.

Blue L med 200 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 2 GB data.

Gjelder i 39 land og EU.

Pink

Pink M med 50 minutter, og 100 minutter i EU. Har 1 GB data.

Pink L med 100 minutter, og 100 minutter i EU. Har 2 GB data.

Gjelder disse landene: Arabiske Emirater, Eritrea, Irak, Iran, Israel, Jordan, Russland, Sri Lanka og Sudan + EU.

Talkmore

For 149 kroner måneden får du en ringepakke på 500 minutter og 500 sms til 60 land.

Telipol

Ring Utland pakken: Pakken gir 500 minutter ringetid hver måned til totalt 83 land. Pakken koster 249 kroner per måned.

 

Se også:

Guide til mobilabonnement

Guide til mobilt bredbånd

Guide til bredbånd

Markedsoversikter mobilabonnement:

Mobilabonnement - topplisten
Her finner du de fem billigste mobilabonnementene på fire forskjellige bruksmønstre.

Mobilabonnement sortert alfabetisk
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilabonnement uten pakkeløsning
Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.

Mobilabonnement - utenlandspriser
Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.

Mobilabonnement og datapakker
Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.

Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM
Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.

Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å ringe og sende SMS til Norge, samt databruken i utlandet.

Eksternt:

Mobilabonnement
På Mobilabonnement (Tek.no) kan du legge inn ditt eget ringemønster, og få opp en liste basert på dette.